Translation

English
English Catalan
If you didn't request this, please ignore this email. Your password won't change until you access the link below and create a new one. Si no ho has demanat tu, ignora aquest email. La teva contrasenya només canviarà si cliques l'enllaç de sota i n'escrius una altra.
%{title} by %{creator} %{title} de %{creator}
Activate my account Activa el meu compte
Ask the community on Framacolibri Pregunta a la comunitat a Framacolibri
Comments Comentaris
Event Activitat
Instructions to reset your password on %{instance} Instruccions per canviar la contrasenya a %{instance}
Reason Raó
Reset Password Canvia la contrasenya
Resetting your password is easy. Just press the button below and follow the instructions. We'll have you up and running in no time. Restablir la teva contrasenya és fàcil. Prem el botó de sota i segueix les instruccions. Acabarem de seguida.
Instructions to confirm your Mobilizon account on %{instance} Instruccions per confirmar el teu compte de Mobilizon a %{instance}
New report on Mobilizon instance %{instance} S'ha denunciat una activitat al servidor de Mobilizon %{instance}
Go to event page Ves a la pàgina de l'activitat
New report from %{reporter} on %{instance} S'ha denunciat una activitat a %{instance}
Participation approved S'ha aprovat la participació
Password reset Reinicia la contrasenya
Resetting your password is easy. Just click the link below and follow the instructions. We'll have you up and running in no time. Restablir la contrasenya és fàcil. Segueix l'enllaç de sota i segueix les instruccions. Serà un no-res.

Loading…

User avatar fadelkon

Translation changed

Mobilizon / BackendCatalan

a year ago
User avatar fgali

New translation

Mobilizon / BackendCatalan

a year ago
User avatar fgali

New contributor

Mobilizon / BackendCatalan

New contributor a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
creator persona creadora Mobilizon

String information

Flags
elixir-format
Source string location
lib/web/templates/email/report.html.heex:74
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
priv/gettext/ca/LC_MESSAGES/default.po, string 2