Translation

English
English Norwegian Nynorsk Actions
should be %{count} character(s) skal vera %{count} teikn
should have %{count} item(s) skal ha %{count} eining
should be at least %{count} character(s) må vera minst %{count} teikn
should have at least %{count} item(s) må ha minst %{count} oppføring
should be at most %{count} character(s) kan ikkje ha meir enn %{count} teikn
should have at most %{count} item(s) kan ikkje ha meir enn %{count} oppføring
must be less than %{number} må vera mindre enn %{number}
must be greater than %{number} må vera større enn %{number}
must be less than or equal to %{number} må vera mindre enn eller lik %{number}
must be greater than or equal to %{number} må vera større enn eller lik %{number}
must be equal to %{number} må vera lik %{number}
Cannot refresh the token Kan ikkje fornya teiknet
Current profile is not a member of this group Denne brukaren er ikkje medlem av gruppa
Current profile is not an administrator of the selected group Denne brukaren er ikkje styrar av gruppa
Error while saving user settings Greidde ikkje lagra brukarinnstillingane
Group not found Fann ikkje gruppa
Group with ID %{id} not found Fann ikkje gruppa med ID %{id}
Impossible to authenticate, either your email or password are invalid. Greier ikkje å logga inn. Epostadressa eller passordet ditt er feil.
Member not found Fann ikkje medlemen
No profile found for the moderator user Fann ingen profil for moderator-brukaren
No user to validate with this email was found Fann ingen brukar med denne eposten å godkjenna
No user with this email was found Fann ingen brukar med denne eposten
Profile is not owned by authenticated user Ingen godkjent brukar eig denne profilen
Registrations are not open Det er ikkje opna for å registrera seg
The current password is invalid Dette passordet er ugyldig
The new email doesn't seem to be valid Den nye epostadressa ser ut til å vera feil
The new email must be different Den nye epostadressa må vera annleis
The new password must be different Det nye passordet må vera annleis
The password provided is invalid Dette passordet er ugyldig
The password you have chosen is too short. Please make sure your password contains at least 6 characters. Dette passordet er for kort. Passord må ha minst 6 teikn.
This user can't reset their password Denne brukaren kan ikkje nullstilla passordet sitt

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / Backend errorsNorwegian Nynorsk

3 months ago
User avatar aujawindar

New translation

Mobilizon / Backend errorsNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/graphql/error.ex:101 lib/graphql/resolvers/group.ex:269 lib/graphql/resolvers/group.ex:301 lib/graphql/resolvers/group.ex:338 lib/graphql/resolvers/group.ex:369 lib/graphql/resolvers/group.ex:418 lib/graphql/resolvers/member.ex:81
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
priv/gettext/nn/LC_MESSAGES/errors.po, string 26