Translation

English
English Norwegian Nynorsk Actions
Your e-mail has been denied registration or uses a disallowed e-mail provider Eposten din er nekta å registrera seg, eller bruker ein epostvert me ikkje godtek
Comment not found Fann ikkje hendinga
Error while creating a discussion Greidde ikkje laga ressursen
Error while updating locale Greidde ikkje oppdatera rapporten
Error while uploading pictures Greidde ikkje oppdatera rapporten
Failed to leave the event Greidde ikkje forlata hendinga
Failed to update the group Greidde ikkje oppdatera gruppa
Failed to update user email Greidde ikkje oppdatera epostadressa til brukaren
Failed to validate user email Greier ikkje godkjenna brukaren
The anonymous actor ID is invalid ID-en til den anonyme brukaren er ugyldig
Unknown error while updating resource Det var ein ukjend feil då ressursen vart oppdatert
You are not the comment creator Du har ikkje skrive denne kommentaren
You cannot change your password. Du kan ikkje endra passordet ditt.
Format not supported Formatet er ikkje støtta
A dependency needed to export to %{format} is not installed Eit program som trengst for å eksportera til %{format} er ikkje installert
An error occured while saving export Det var ein feil då eksporten vart lagra
Export to format %{format} is not enabled on this instance Du kan ikkje eksportera til %{format} på denne nettstaden
Only admins can create groups Berre styrarar kan laga grupper
Only groups can create events Berre grupper kan laga hendingar
Unknown error while creating event Det var ein ukjend feil då ressursen vart oppdatert
User cannot change email Brukaren kan ikkje endra epostadressa
Follow does not match your account
Follow not found
Profile with username %{username} not found Fann ingen person med brukarnamnet %{username}
This profile does not belong to you
You are already following this group
You need to be logged-in to follow a group Du må vera innlogga for å bli med i ei gruppe
You need to be logged-in to unfollow a group Du må vera innlogga for å bli med i ei gruppe
You need to be logged-in to update a group follow Du må vera innlogga for å oppdatera ei gruppe
This member does not exist
You don't have the role needed to remove this member. Du har ikkje løyve til å fjerna denne medlemen.

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / Backend errorsNorwegian Nynorsk

a month ago
User avatar aujawindar

New translation

Mobilizon / Backend errorsNorwegian Nynorsk

7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/graphql/resolvers/participant.ex:313
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
priv/gettext/nn/LC_MESSAGES/errors.po, string 187