Translation

English

Plural formula: n != 1

English Finnish
can't be blank ei voi olla tyhjä
has already been taken on jo varattu
is invalid ei kelpaa
must be accepted on hyväksyttävä
has invalid format on väärässä muodossa
has an invalid entry sisältää vääränlaista tietoa
is reserved on varattu
does not match confirmation ei vastaa vahvistusta
is still associated with this entry on yhä liitetty tähän kohteeseen
are still associated with this entry ovat yhä liitettyjä tähän kohteeseen
should be %{count} character(s) tulee olla %{count} merkki
should have %{count} item(s) tulee olla %{count} kohta
should be at least %{count} character(s) tulee olla vähintään %{count} merkki
should have at least %{count} item(s) tulee olla vähintään %{count} kohta
should be at most %{count} character(s) tulee olla enintään %{count} merkki
should have at most %{count} item(s) tulee olla enintään %{count} kohta
must be less than %{number} tulee olla pienempi kuin %{number}
must be greater than %{number} tulee olla suurempi kuin %{number}
must be less than or equal to %{number} tulee olla enintään %{number}
must be greater than or equal to %{number} tulee olla vähintään %{number}
must be equal to %{number} tulee olla tasas %{number}
Cannot refresh the token Merkkiä ei voi päivittää
Current profile is not a member of this group Nykyinen profiili ei kuulu tähän ryhmään
Current profile is not an administrator of the selected group Nykyinen profiili ei ole valitun ryhmän ylläpitäjä
Error while saving user settings Käyttäjän asetusten tallennuksessa tapahtui virhe
Group not found Ryhmää ei löydy
Group with ID %{id} not found Tunnuksella %{id} ei löydy ryhmää
Impossible to authenticate, either your email or password are invalid. Kirjautuminen epäonnistui - joko sähköpostiosoitteesi tai salasana on väärin.
Member not found Jäsentä ei löydy
No profile found for the moderator user Moderaattorikäyttäjän profiilia ei löydy
No user to validate with this email was found Käyttäjää tämän sähköpostin vahvistamiseksi ei löydy

Loading…

User avatar Stoori

Translation changed

Mobilizon / Backend errorsFinnish

a year ago
User avatar Stoori

Translation changed

Mobilizon / Backend errorsFinnish

a year ago
User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / Backend errorsFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
priv/gettext/fi/LC_MESSAGES/errors.po, string 16