Translation

English
English Finnish Actions
Report not found Raporttia ei löydy
Resource doesn't exist Resurssia ei ole
The event has already reached its maximum capacity Tapahtuma on jo täynnä
This token is invalid Epäkelpo merkki
Todo doesn't exist Työkalua ei ole
Todo list doesn't exist Tehtäväluetteloa ei ole
Token does not exist Merkkiä ei ole
Token is not a valid UUID Merkki ei ole kelvollinen UUID
User not found Käyttäjää ei löydy
You already have a profile for this user Sinulla on jo profiili tälle käyttäjälle
You are already a participant of this event Olet jo tapahtuman osallistuja
You are not a member of this group Et ole ryhmän jäsen
You are not a moderator or admin for this group Et ole ryhmän moderaattori tai ylläpitäjä
You are not allowed to create a comment if not connected Ilman yhteyttä ei voi kommentoida
You are not allowed to create a feed token if not connected Ilman yhteyttä ei voi luoda syötemerkkiä
You are not allowed to delete a comment if not connected Ilman yhteyttä ei voi poistaa kommenttia
You are not allowed to delete a feed token if not connected Ilman yhteyttä ei voi poistaa syötemerkkiä
You are not allowed to update a comment if not connected Ilman yhteyttä ei voi päivittää kommenttia
You can't leave event because you're the only event creator participant Et voi poistua tapahtumasta, koska olet ainoa tapahtuman luonut osallistuja
You can't set yourself to a lower member role for this group because you are the only administrator Et voi vaihtaa jäsenrooliasi ryhmässä nykyistä alemmaksi, koska olet ainoa ylläpitäjä
You cannot delete this comment Et voi poistaa kommenttia
You cannot delete this event Et voi poistaa tapahtumaa
You cannot invite to this group Et voi kutsua tähän ryhmään
You don't have permission to delete this token Sinulla ei ole oikeutta poistaa tätä merkkiä
You need to be logged-in and a moderator to list action logs Toimintalokien katselu vain moderaattorille sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in and a moderator to list reports Raporttien katselu vain moderaattorille sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in and a moderator to update a report Raportin päivittäminen vain moderaattorille sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in and a moderator to view a report Raportin katselu vain moderaattorille sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in and an administrator to access admin settings Pääsy ylläpitoasetuksiin vain ylläpitäjälle sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in and an administrator to access dashboard statistics Pääsy koontinäytön tilastoihin vain ylläpitäjälle sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in and an administrator to save admin settings Ylläpitoasetusten tallennus vain ylläpitäjälle sisäänkirjautuneena

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / Backend errorsFinnish

6 months ago
User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / Backend errorsFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/graphql/resolvers/comment.ex:134
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
priv/gettext/fi/LC_MESSAGES/errors.po, string 107