Translation

English
English Finnish Actions
The new email doesn't seem to be valid Uusi sähköpostiosoite ei vaikuta kelvolliselta
The new email must be different Uuden sähköpostiosoitteen on poikettava vanhasta
The new password must be different Uuden salasanan on poikettava vanhasta
The password provided is invalid Annettu salasana on epäkelpo
The password you have chosen is too short. Please make sure your password contains at least 6 characters. Valitsemasi salasana on liian lyhyt. Käytä vähintään kuuden merkin mittaista salasanaa.
This user can't reset their password Käyttäjä ei voi palauttaa salasanaansa
This user has been disabled Käyttäjä on poistettu käytöstä
Unable to validate user Käyttäjää ei voi vahvistaa
User already disabled Käyttäjä on jo poistettu käytöstä
User requested is not logged-in Pyydetty käyttäjä ei ole kirjautuneena sisään
You are already a member of this group Olet jo tämän ryhmän jäsen
You can't leave this group because you are the only administrator Et voi poistua ryhmästä, koska olet sen ainoa ylläpitäjä
You cannot join this group Et voi liittyä tähän ryhmään
You may not list groups unless moderator. Voit nähdä ryhmäluettelon vain, jos olet moderaattori.
You need to be logged-in to change your email Sähköpostiosoitteen voi vaihtaa vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to change your password Salasanan voi vaihtaa vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to delete a group Ryhmän voi poistaa vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to delete your account Voit poistaa tilisi vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to join a group Voit liittyä ryhmään vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to leave a group Voit poistua ryhmästä vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to update a group Voit päivittää ryhmää vain sisäänkirjautuneena
You need to have an existing token to get a refresh token Voit saada uuden merkin vain, jos sinulla on jo merkki
You requested again a confirmation email too soon Pyysit uutta vahvistussähköpostia liian aikaisin
Your email is not on the allowlist Sähköpostiosoitteesi ei ole sallittujen luettelossa
Error while performing background task Virhe taustatehtävää suoritettaessa
No profile found with this ID Tällä tunnisteella ei löytynyt profiilia
No remote profile found with this ID Tällä tunnisteella ei löytynyt etäprofiilia
Only moderators and administrators can suspend a profile Vain moderaattorit ja ylläpitäjät voivat hyllyttää profiilin
Only moderators and administrators can unsuspend a profile Vain moderaattorit ja ylläpitäjät voivat palauttaa hyllytetyn profiilin
Only remote profiles may be refreshed Vain etäprofiilit voi ladata uudelleen
Profile already suspended Profiili on jo hyllytetty

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / Backend errorsFinnish

4 months ago
User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / Backend errorsFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/graphql/resolvers/user.ex:442
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
priv/gettext/fi/LC_MESSAGES/errors.po, string 51