Translation

English
English Finnish
You need to be logged-in to delete your account Voit poistaa tilisi vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to join a group Voit liittyä ryhmään vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to leave a group Voit poistua ryhmästä vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to update a group Voit päivittää ryhmää vain sisäänkirjautuneena
You need to have an existing token to get a refresh token Voit saada uuden merkin vain, jos sinulla on jo merkki
You requested again a confirmation email too soon Pyysit uutta vahvistussähköpostia liian aikaisin
Your email is not on the allowlist Sähköpostiosoitteesi ei ole sallittujen luettelossa
Error while performing background task Virhe taustatehtävää suoritettaessa
No profile found with this ID Tällä tunnisteella ei löytynyt profiilia
No remote profile found with this ID Tällä tunnisteella ei löytynyt etäprofiilia
Only moderators and administrators can suspend a profile Vain moderaattorit ja ylläpitäjät voivat hyllyttää profiilin
Only moderators and administrators can unsuspend a profile Vain moderaattorit ja ylläpitäjät voivat palauttaa hyllytetyn profiilin
Only remote profiles may be refreshed Vain etäprofiilit voi ladata uudelleen
Profile already suspended Profiili on jo hyllytetty
A valid email is required by your instance Palvelin vaatii kelvollisen sähköpostiosoitteen
Anonymous participation is not enabled Anonyymi osallistuminen ei ole käytössä
Cannot remove the last administrator of a group Ryhmän viimeistä ylläpitäjää ei voi poistaa
Cannot remove the last identity of a user Käyttäjän viimeistä identiteettiä ei voi poistaa
Comment is already deleted Kommentti on jo poistettu
Discussion not found Keskustelua ei löydy
Error while saving report Virhe raporttia tallennettaessa
Error while updating report Virhe raporttia päivitettäessä
Event id not found Tapahtumatunnistetta ei löydy
Event not found Tapahtumaa ei löydy
Event with this ID %{id} doesn't exist Tunnisteella %{id} ei ole tapahtumaa
Internal Error Sisäinen virhe
No discussion with ID %{id} Tunnisteella %{id} ei ole keskustelua
No profile found for user Käyttäjälle ei löydy profiilia
No such feed token Kyseistä syötemerkkiä ei ole
Participant already has role %{role} Osallistujalla on jo rooli %{role}
Participant not found Osallistujaa ei löydy

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / Backend errorsFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
elixir-format
Source string location
lib/graphql/resolvers/participant.ex:90 lib/graphql/resolvers/participant.ex:143
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
priv/gettext/fi/LC_MESSAGES/errors.po, string 68