Translation

English
English Finnish Actions
Current profile is not a member of this group Nykyinen profiili ei kuulu tähän ryhmään
Current profile is not an administrator of the selected group Nykyinen profiili ei ole valitun ryhmän ylläpitäjä
Error while saving user settings Käyttäjän asetusten tallennuksessa tapahtui virhe
Group not found Ryhmää ei löydy
Group with ID %{id} not found Tunnuksella %{id} ei löydy ryhmää
Impossible to authenticate, either your email or password are invalid. Kirjautuminen epäonnistui - joko sähköpostiosoitteesi tai salasana on väärin.
Member not found Jäsentä ei löydy
No profile found for the moderator user Moderaattorikäyttäjän profiilia ei löydy
No user to validate with this email was found Käyttäjää tämän sähköpostin vahvistamiseksi ei löydy
No user with this email was found Käyttäjää, jolla on tämä sähköpostiosoite ei löydy
Profile is not owned by authenticated user Profiili ei ole tunnistautuneen käyttäjän omistuksessa
Registrations are not open Ei voi rekisteröityä
The current password is invalid Nykyinen salasana ei kelpaa
The new email doesn't seem to be valid Uusi sähköpostiosoite ei vaikuta kelvolliselta
The new email must be different Uuden sähköpostiosoitteen on poikettava vanhasta
The new password must be different Uuden salasanan on poikettava vanhasta
The password provided is invalid Annettu salasana on epäkelpo
The password you have chosen is too short. Please make sure your password contains at least 6 characters. Valitsemasi salasana on liian lyhyt. Käytä vähintään kuuden merkin mittaista salasanaa.
This user can't reset their password Käyttäjä ei voi palauttaa salasanaansa
This user has been disabled Käyttäjä on poistettu käytöstä
Unable to validate user Käyttäjää ei voi vahvistaa
User already disabled Käyttäjä on jo poistettu käytöstä
User requested is not logged-in Pyydetty käyttäjä ei ole kirjautuneena sisään
You are already a member of this group Olet jo tämän ryhmän jäsen
You can't leave this group because you are the only administrator Et voi poistua ryhmästä, koska olet sen ainoa ylläpitäjä
You cannot join this group Et voi liittyä tähän ryhmään
You may not list groups unless moderator. Voit nähdä ryhmäluettelon vain, jos olet moderaattori.
You need to be logged-in to change your email Sähköpostiosoitteen voi vaihtaa vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to change your password Salasanan voi vaihtaa vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to delete a group Ryhmän voi poistaa vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to delete your account Voit poistaa tilisi vain sisäänkirjautuneena

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / Backend errorsFinnish

4 months ago
User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / Backend errorsFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/graphql/resolvers/user.ex:430
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
priv/gettext/fi/LC_MESSAGES/errors.po, string 38