Translation

English
English Finnish Actions
You need to be logged-in to view a resource preview Resurssin esikatselu vain sisäänkirjautuneena
Parent resource doesn't belong to this group Ylätason resurssi ei kuulu tähän ryhmään
The chosen password is too short. Valittu salasana on liian lyhyt.
The registration token is already in use, this looks like an issue on our side. Rekisteröintimerkki on jo käytössä. Vaikuttaa palvelinpään virheeltä.
This email is already used. Sähköpostiosoite on jo käytössä.
Post not found Julkaisua ei löydy
Invalid arguments passed Virheelliset argumentit välitetty
Invalid credentials Virheelliset kirjautumistiedot
Reset your password to login Palauta salasana, jotta voit kirjautua sisään
Resource not found Resurssia ei löydy
Something went wrong Jokin meni vikaan
Unknown Resource Tuntematon resurssi
You don't have permission to do this Sinulla ei ole oikeutta tähän
You need to be logged in Kirjaudu ensin sisään
You can't accept this invitation with this profile. Et voi hyväksyä kutsua tällä profiililla.
You can't reject this invitation with this profile. Et voi hylätä kutsua tällä profiililla.
File doesn't have an allowed MIME type. Tiedostolla ei ole sallittua MIME-tyyppiä.
Profile is not administrator for the group Profiili ei ole ryhmän ylläpitäjä
You can't edit this event. Et voi muokata tapahtumaa.
You can't attribute this event to this profile. Et voi yhdistää tapahtumaa tähän profiiliin.
This invitation doesn't exist. Kutsua ei ole.
This member already has been rejected. Jäsen on jo hylätty.
You don't have the right to remove this member. Sinulla ei ole oikeutta poistaa jäsentä.
This username is already taken. Käyttäjänimi on jo käytössä.
You must provide either an ID or a slug to access a discussion Keskusteluun pääsemiseen vaaditaan tunniste tai polkutunnus
Organizer profile is not owned by the user Järjestäjän profiili ei ole käyttäjän hallussa
Profile ID provided is not the anonymous profile one Annettu profiilitunniste ei kuulu anonyymille profiilille
The provided picture is too heavy Toimitettu kuva on liian suuri
Index file not found. You need to recompile the front-end. Indeksitiedostoa ei löydy. Kokoa käyttöliittymä uudelleen.
Error while creating resource Virhe raporttia tallennettaessa
Invalid activation token Virheellinen aktivointimerkki

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / Backend errorsFinnish

4 months ago
User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / Backend errorsFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/graphql/resolvers/member.ex:139
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
priv/gettext/fi/LC_MESSAGES/errors.po, string 152