Translation

English
English Finnish Actions
Unknown Resource Tuntematon resurssi
You don't have permission to do this Sinulla ei ole oikeutta tähän
You need to be logged in Kirjaudu ensin sisään
You can't accept this invitation with this profile. Et voi hyväksyä kutsua tällä profiililla.
You can't reject this invitation with this profile. Et voi hylätä kutsua tällä profiililla.
File doesn't have an allowed MIME type. Tiedostolla ei ole sallittua MIME-tyyppiä.
Profile is not administrator for the group Profiili ei ole ryhmän ylläpitäjä
You can't edit this event. Et voi muokata tapahtumaa.
You can't attribute this event to this profile. Et voi yhdistää tapahtumaa tähän profiiliin.
This invitation doesn't exist. Kutsua ei ole.
This member already has been rejected. Jäsen on jo hylätty.
You don't have the right to remove this member. Sinulla ei ole oikeutta poistaa jäsentä.
This username is already taken. Käyttäjänimi on jo käytössä.
You must provide either an ID or a slug to access a discussion Keskusteluun pääsemiseen vaaditaan tunniste tai polkutunnus
Organizer profile is not owned by the user Järjestäjän profiili ei ole käyttäjän hallussa
Profile ID provided is not the anonymous profile one Annettu profiilitunniste ei kuulu anonyymille profiilille
The provided picture is too heavy Toimitettu kuva on liian suuri
Index file not found. You need to recompile the front-end. Indeksitiedostoa ei löydy. Kokoa käyttöliittymä uudelleen.
Error while creating resource Virhe raporttia tallennettaessa
Invalid activation token Virheellinen aktivointimerkki
Unable to fetch resource details from this URL. Resurssin tietoja ei voida hakea tästä URL-osoitteesta.
Provided profile doesn't have moderator permissions on this event Annetulla moderaattoriprofiililla ei ole oikeuksia tähän tapahtumaan
Organizer profile doesn't have permission to create an event on behalf of this group
This profile doesn't have permission to update an event on behalf of this group
Your e-mail has been denied registration or uses a disallowed e-mail provider
Comment not found Tapahtumaa ei löydy
Error while creating a discussion Virhe raporttia tallennettaessa
Error while updating locale Virhe raporttia päivitettäessä
Error while uploading pictures Virhe raporttia päivitettäessä
Failed to leave the event
Failed to update the group

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / Backend errorsFinnish

3 months ago
User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / Backend errorsFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
ID tunnus Mobilizon
ID tunniste Mobilizon

String information

Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/graphql/resolvers/participant.ex:93
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
priv/gettext/fi/LC_MESSAGES/errors.po, string 163