Translation

English
English Finnish Actions
Your email is not on the allowlist Sähköpostiosoitteesi ei ole sallittujen luettelossa
Error while performing background task Virhe taustatehtävää suoritettaessa
No profile found with this ID Tällä tunnisteella ei löytynyt profiilia
No remote profile found with this ID Tällä tunnisteella ei löytynyt etäprofiilia
Only moderators and administrators can suspend a profile Vain moderaattorit ja ylläpitäjät voivat hyllyttää profiilin
Only moderators and administrators can unsuspend a profile Vain moderaattorit ja ylläpitäjät voivat palauttaa hyllytetyn profiilin
Only remote profiles may be refreshed Vain etäprofiilit voi ladata uudelleen
Profile already suspended Profiili on jo hyllytetty
A valid email is required by your instance Palvelin vaatii kelvollisen sähköpostiosoitteen
Anonymous participation is not enabled Anonyymi osallistuminen ei ole käytössä
Cannot remove the last administrator of a group Ryhmän viimeistä ylläpitäjää ei voi poistaa
Cannot remove the last identity of a user Käyttäjän viimeistä identiteettiä ei voi poistaa
Comment is already deleted Kommentti on jo poistettu
Discussion not found Keskustelua ei löydy
Error while saving report Virhe raporttia tallennettaessa
Error while updating report Virhe raporttia päivitettäessä
Event id not found Tapahtumatunnistetta ei löydy
Event not found Tapahtumaa ei löydy
Event with this ID %{id} doesn't exist Tunnisteella %{id} ei ole tapahtumaa
Internal Error Sisäinen virhe
No discussion with ID %{id} Tunnisteella %{id} ei ole keskustelua
No profile found for user Käyttäjälle ei löydy profiilia
No such feed token Kyseistä syötemerkkiä ei ole
Participant already has role %{role} Osallistujalla on jo rooli %{role}
Participant not found Osallistujaa ei löydy
Person with ID %{id} not found Tunnuksella %{id} ei löydy henkilöä
Person with username %{username} not found Käyttäjänimellä %{username} ei löydy henkilöä
Post ID is not a valid ID Julkaisun tunnus ei ole kelvollinen
Post doesn't exist Julkaisua ei ole
Profile invited doesn't exist Kutsuttua profiilia ei ole
Profile is already a member of this group Profiili on jo ryhmän jäsen

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / Backend errorsFinnish

a month ago
User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / Backend errorsFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/graphql/resolvers/report.ex:110
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
priv/gettext/fi/LC_MESSAGES/errors.po, string 74