Translation

title.txt:1
English
Key English Gaelic
title.txt:1 Mobilizon Mobilizon
short_description.txt:1 Mobilizon is a tool to help manage your events, your profiles and your groups. Acainn airson tachartasan, pròifilean is buidhnean a stiùireadh.
full_description.txt:1 What’s Mobilizon?

Mobilizon is an online tool to help manage your events, your profiles and your groups.

- Your events
On Mobilizon you can create a detailed page for your event, publish and share it.
You can also search for events by keyword, place or date, participate in events (even without an account) and add them to your agenda.

- Your profiles
Setting up an account on a Mobilizon instance will allow you to create several profiles (i.e.: personal, professional, hobbies, activism, etc.), organise events and manage groups.
Before you create an account on an instance, don't forget to discover how this instance works by reading its “about” page, to better understand its rules and policies.

- Your groups
In Mobilizon, each group has a public page where you can consult the group’s latest posts and public events.
When invited to join a group, members can participate in discussions, and manage a common resource folder (i.e. links to a collaborative writing tool, a wiki, etc.)
Dè th’ ann am Mobilizon?

’S e acainn air loidhne a th’ ann am Mobilizon a chuidicheas thu le stiùireadh nan tachartasan, nam pròifilean is nam buidhnean agad.

- Na tachartasan agad
’S urrainn dhut duilleag mhionaideach air an tachartas agad a chruthachadh air Mobilizon, fhoillseachadh ’s a cho-roinneadh.
’S urrainn dhut cuideachd tachartasan a lorg a-rèir abairt, àite no ceann-latha, pàirt a ghabhail ann an tachartasan (fiù ’s gun fheum air cunntas) agus an cur ris a’ chlàr-ghnothaich agad.

- Na pròifilean agad
Ma shuidhicheas tu cunntas air ionstans de Mhobilizon, ’s urrainn dhut iomadh pròifil a chruthachadh (can: pearsanta, proifeiseanta, cur-seachadan, iomairtean is msaa.), tachartasan a chur air dòigh is buidhnean a stiùrieadh.
Mus cruthaich thu cunntas air ionstans, faigh a-mach mar a tha an t-ionstans ud ag obair is leugh an duilleag “mu dhèidhinn” aige ach an tuig thu na riaghailtean is poileasaidhean aige-san.

- Na buidhnean agad
Air Mobilizon, bidh duilleag phoblach aig gach buidheann far an urrainn dhut sùil a thoirt air na postaichean is tachartasan poblach as ùire aig a’ bhuidheann.
Nuair a gheibh iad cuireadh do bhuidheann, ’s urrainn dha na buill pàirt a ghabhail sna deasbadan gus pasgan co-roinnte de ghoireasan a stiùireadh (can ceanglaichean gu inneal sgrìobhaidh co-roinnte, uicidh is msaa.)
changelogs/1.txt:1 First release A’ chiad sgaoileadh
changelogs/2.txt:1 - Fix missing buttons for storing events
- Fix an issue with the main menu
- Càraich putanan a dhìth air stòradh thachartasan
- Càraich duilgheadas leis a’ phrìomh chlàr-taice
changelogs/3.txt:1 - Cache not cleared when a new release is available
- New localizations
- Cha deach an tasgadan a ghlanadh nuair a bha sgaoileadh ùr ri fhaighinn
- Eadar-theangachaidhean ùra
Key English Gaelic
changelogs/1.txt:1 First release A’ chiad sgaoileadh
changelogs/2.txt:1 - Fix missing buttons for storing events
- Fix an issue with the main menu
- Càraich putanan a dhìth air stòradh thachartasan
- Càraich duilgheadas leis a’ phrìomh chlàr-taice
changelogs/3.txt:1 - Cache not cleared when a new release is available
- New localizations
- Cha deach an tasgadan a ghlanadh nuair a bha sgaoileadh ùr ri fhaighinn
- Eadar-theangachaidhean ùra
full_description.txt:1 What’s Mobilizon?

Mobilizon is an online tool to help manage your events, your profiles and your groups.

- Your events
On Mobilizon you can create a detailed page for your event, publish and share it.
You can also search for events by keyword, place or date, participate in events (even without an account) and add them to your agenda.

- Your profiles
Setting up an account on a Mobilizon instance will allow you to create several profiles (i.e.: personal, professional, hobbies, activism, etc.), organise events and manage groups.
Before you create an account on an instance, don't forget to discover how this instance works by reading its “about” page, to better understand its rules and policies.

- Your groups
In Mobilizon, each group has a public page where you can consult the group’s latest posts and public events.
When invited to join a group, members can participate in discussions, and manage a common resource folder (i.e. links to a collaborative writing tool, a wiki, etc.)
Dè th’ ann am Mobilizon?

’S e acainn air loidhne a th’ ann am Mobilizon a chuidicheas thu le stiùireadh nan tachartasan, nam pròifilean is nam buidhnean agad.

- Na tachartasan agad
’S urrainn dhut duilleag mhionaideach air an tachartas agad a chruthachadh air Mobilizon, fhoillseachadh ’s a cho-roinneadh.
’S urrainn dhut cuideachd tachartasan a lorg a-rèir abairt, àite no ceann-latha, pàirt a ghabhail ann an tachartasan (fiù ’s gun fheum air cunntas) agus an cur ris a’ chlàr-ghnothaich agad.

- Na pròifilean agad
Ma shuidhicheas tu cunntas air ionstans de Mhobilizon, ’s urrainn dhut iomadh pròifil a chruthachadh (can: pearsanta, proifeiseanta, cur-seachadan, iomairtean is msaa.), tachartasan a chur air dòigh is buidhnean a stiùrieadh.
Mus cruthaich thu cunntas air ionstans, faigh a-mach mar a tha an t-ionstans ud ag obair is leugh an duilleag “mu dhèidhinn” aige ach an tuig thu na riaghailtean is poileasaidhean aige-san.

- Na buidhnean agad
Air Mobilizon, bidh duilleag phoblach aig gach buidheann far an urrainn dhut sùil a thoirt air na postaichean is tachartasan poblach as ùire aig a’ bhuidheann.
Nuair a gheibh iad cuireadh do bhuidheann, ’s urrainn dha na buill pàirt a ghabhail sna deasbadan gus pasgan co-roinnte de ghoireasan a stiùireadh (can ceanglaichean gu inneal sgrìobhaidh co-roinnte, uicidh is msaa.)
short_description.txt:1 Mobilizon is a tool to help manage your events, your profiles and your groups. Acainn airson tachartasan, pròifilean is buidhnean a stiùireadh.
title.txt:1 Mobilizon Mobilizon
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Mobilizon/Android App Metadata
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Mobilizon/Frontend
Translated Mobilizon/Android App

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

Mobilizon / Android App MetadataGaelic

3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
title.txt:1
Flags
max-length:50
Source string location
title.txt:1
String age
3 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
fastlane/metadata/android/gd, string 1