Translation

warning
English
Key English Basque Actions
home->title Let’s take back control of our events Hartu dezagun gure ekitaldien kontrola
home->subtitle Together, we go further Elkarrekin, urrunago goaz
home->devby developed by @:color.soft @:color.soft-ek garatua
home->intro->tags->[0] Gather Elkartu
home->intro->tags->[1] Organize Antolatu
home->intro->tags->[2] Mobilize
warning This site, published by the French not-for-profit Framasoft, aims to help you discover Mobilizon, a free-libre and federated software for event and group management. Gune hau, Framasoft elkarte frantziarrak argitaratua da,
Mobilizon talde eta ekitaldien kudeaketarako software librea
ezagutarazteko helburuarekin.
column->country Country Herrialdea
column->name Name Izena
column->hoster Host Hostalaria
column->about About Honi buruz
newvisitor->jmz ## You've just heard of Mobilizon?
### … learn more about Mobilizon

See our detailed presentation on [joinmobilizon.org](@:link.jmz)

- read the [Frequently Asked Questions](@:link.jmz/faq)
- get [the latests news about Mobilizon](@:link.jmz/news)

Read the history of the project and [our note of intent on the
Framablog]({blog})
## Ezagutzen duzu Mobilizon?
### … Movilizon-i buruz gehiago jakiteko

Ezagutu gure aurkezpen zehetua hemen: [joinmobilizon.org](@:link.jmz)

- eta irakurri gure [Maiz Egindako Galderak](@:link.jmz/faq)
- jaso [Mobilizon-i buruzko azken
berriak](@:link.jmz/news)

Irakurri proiektuaren historiala eta [asmoen oharrak
Framablog-en]({blog}})
newvisitor->demo ### … try Mobilizon

Create a fake account and fake events on [demo.mobilizon.org](@:link.mzo-demo)<br />

*Warning, this demo website isn't moderated. All data created there will be **automatically deleted every day** at 00:01 (Paris time zone)).*
### … frogatu Mobilizon

Sortu behinbehineko kontu bat eta ekitaldiak hemen: [demo.mobilizon.org](@:link.mzo-demo)<br />

*Adi, gune hau ez da moderatzen eta bertan sartutako datu guztiak
**automatikoki ezabatuko dira egunero** 00:01etan (Pariseko ordua).*
newuser->title ## You want to sign up to Mobilizon? ##Mobilizon-eni zena eman nahi duzu?
newuser->badge Vocabulary Hiztegia
newuser->definition Mobilizon works like a **network of hosts connected to each other**.<br />
Anyone with the technical skills can host a Mobilizon server called an **instance**.<br />
Thus, all instances are created, animated, moderated and maintained independently by different administrators.
Mobilizon-ek **elkar konektatutako hostalari sare baten moduan**
funtzionatzen du.<br />
Beharrezkoak diren trebetasun teknikoak dituen edonork hostatatu dezake
** instantzia ** izeneko Mobilizon zerbitzari bat.<br />
Horrela, instantzia guztiak modu independientean sortu, animatu, moderatzen dira
eta administradore ezberdinen bitartez.
newuser->selection ### … on an instance pre-selected by Framasoft

:bulb: Pro Tip !<br />
Before registering on an instance, remember to read its "About" page where the instance presents its terms of use, its moderation charter, its federation policy, etc. Only entrust your data to sites run by people you trust.

Here is a list of instances that we recommend and that share our values (make sure they are in synch with yours!).
### … Framasoft-k aurrez hautatutako instantzia batean

:bulb: Aholkua!<br />
Instantzia batera harpidetu aurretik, irakurri ezazu bere "Honi buruz" orria,
bertan azaltzen baitira instantziaren erabilera baldintza orokorrak, bere moderazio oharra,
bere federazio politika, etab. Konfiantzako jendeak mantentzen dituen guneetan soilik
eman zure datuak.

Hona hemen gure baloreekin bat egiten duten eta gomendatzen ditugun instantzien zerrenda
bat (ziurtatu zureekin ere bat datozela!).
newuser->instances ### … on an instance of your choice
A community index of instances can be found at
<@:link.jmz-instances>
### … zure aukerako edozein instantzitan
instantzien zerrenda komun bat topatuko duzu hemen:
<@:link.jmz-instances>
help->title ## Get help on Mobilizon
*You have questions about Mobilizon? Need help? This is the right place!*
## Laguntza lortu Mobilizon-en
*Mobilizon-i buruzko galderarik? Laguntzarik behar? Leku egokian zaude!*
help->faq **For your curiosity**<br />
read our frequently asked questions
**Zure kuriositatea asetzeko**<br />
Irakurri Maiz Egindako Galderak
help->docs **For your autonomy**<br />
consult our documentation
**Zure autonomiarako**<br />
irakurri gure dokumentazioa
help->contact **For your privacy**<br />
use our contact form
**Zure pribatutasunerako*<br />
erabili gure kontaktu formularioa
Key English Basque Actions
help->forum **To help eachother**<br />
see our forum
**Beste edozein argibideentzat*<br />
begiratu gure foroak
help->title ## Get help on Mobilizon
*You have questions about Mobilizon? Need help? This is the right place!*
## Laguntza lortu Mobilizon-en
*Mobilizon-i buruzko galderarik? Laguntzarik behar? Leku egokian zaude!*
home->devby developed by @:color.soft @:color.soft-ek garatua
home->intro->tags->[0] Gather Elkartu
home->intro->tags->[1] Organize Antolatu
home->intro->tags->[2] Mobilize
home->subtitle Together, we go further Elkarrekin, urrunago goaz
home->title Let’s take back control of our events Hartu dezagun gure ekitaldien kontrola
newuser->badge Vocabulary Hiztegia
newuser->definition Mobilizon works like a **network of hosts connected to each other**.<br />
Anyone with the technical skills can host a Mobilizon server called an **instance**.<br />
Thus, all instances are created, animated, moderated and maintained independently by different administrators.
Mobilizon-ek **elkar konektatutako hostalari sare baten moduan**
funtzionatzen du.<br />
Beharrezkoak diren trebetasun teknikoak dituen edonork hostatatu dezake
** instantzia ** izeneko Mobilizon zerbitzari bat.<br />
Horrela, instantzia guztiak modu independientean sortu, animatu, moderatzen dira
eta administradore ezberdinen bitartez.
newuser->instances ### … on an instance of your choice
A community index of instances can be found at
<@:link.jmz-instances>
### … zure aukerako edozein instantzitan
instantzien zerrenda komun bat topatuko duzu hemen:
<@:link.jmz-instances>
newuser->selection ### … on an instance pre-selected by Framasoft

:bulb: Pro Tip !<br />
Before registering on an instance, remember to read its "About" page where the instance presents its terms of use, its moderation charter, its federation policy, etc. Only entrust your data to sites run by people you trust.

Here is a list of instances that we recommend and that share our values (make sure they are in synch with yours!).
### … Framasoft-k aurrez hautatutako instantzia batean

:bulb: Aholkua!<br />
Instantzia batera harpidetu aurretik, irakurri ezazu bere "Honi buruz" orria,
bertan azaltzen baitira instantziaren erabilera baldintza orokorrak, bere moderazio oharra,
bere federazio politika, etab. Konfiantzako jendeak mantentzen dituen guneetan soilik
eman zure datuak.

Hona hemen gure baloreekin bat egiten duten eta gomendatzen ditugun instantzien zerrenda
bat (ziurtatu zureekin ere bat datozela!).
newuser->title ## You want to sign up to Mobilizon? ##Mobilizon-eni zena eman nahi duzu?
newvisitor->demo ### … try Mobilizon

Create a fake account and fake events on [demo.mobilizon.org](@:link.mzo-demo)<br />

*Warning, this demo website isn't moderated. All data created there will be **automatically deleted every day** at 00:01 (Paris time zone)).*
### … frogatu Mobilizon

Sortu behinbehineko kontu bat eta ekitaldiak hemen: [demo.mobilizon.org](@:link.mzo-demo)<br />

*Adi, gune hau ez da moderatzen eta bertan sartutako datu guztiak
**automatikoki ezabatuko dira egunero** 00:01etan (Pariseko ordua).*
newvisitor->jmz ## You've just heard of Mobilizon?
### … learn more about Mobilizon

See our detailed presentation on [joinmobilizon.org](@:link.jmz)

- read the [Frequently Asked Questions](@:link.jmz/faq)
- get [the latests news about Mobilizon](@:link.jmz/news)

Read the history of the project and [our note of intent on the
Framablog]({blog})
## Ezagutzen duzu Mobilizon?
### … Movilizon-i buruz gehiago jakiteko

Ezagutu gure aurkezpen zehetua hemen: [joinmobilizon.org](@:link.jmz)

- eta irakurri gure [Maiz Egindako Galderak](@:link.jmz/faq)
- jaso [Mobilizon-i buruzko azken
berriak](@:link.jmz/news)

Irakurri proiektuaren historiala eta [asmoen oharrak
Framablog-en]({blog}})
warning This site, published by the French not-for-profit Framasoft, aims to help you discover Mobilizon, a free-libre and federated software for event and group management. Gune hau, Framasoft elkarte frantziarrak argitaratua da,
Mobilizon talde eta ekitaldien kudeaketarako software librea
ezagutarazteko helburuarekin.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Mismatching line breaks

Number of new lines in translation does not match source

Reset

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Key
warning
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/translations/eu/main.yml, string 7