Translation

Guest mail
English
Context English Catalan
Error: unable to find the file. Are you sure of your URL? Error: unable to find the file. Are you sure of your URL? Error: no trobo el fitxer. Esteu segur de la URL ?
Expiration: Expiration: Expiració:
Expire at Expire at
Expires at Expires at Expira el
Export localStorage data Export localStorage data Exporta dades a l'emmagatzematge local
File deleted File deleted Fitxer eliminat
File downloaded File downloaded
File name File name Nom de fitxer
File uploaded File uploaded
Files Files
Files deleted at first download Files deleted at first download Fitxers suprimits a la primera descàrrega
Files sent at Files sent at
Files sent in invitation XX1 by XX2 Files sent in invitation XX1 by XX2
Get the file Get the file Obté el fitxer
Get the source code on <a href="https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lufi" class="classic">the official repository</a> or on its <a href="https://github.com/ldidry/lufi" class="classic">Github mirror</a> Get the source code on <a href="https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lufi" class="classic">the official repository</a> or on its <a href="https://github.com/ldidry/lufi" class="classic">Github mirror</a> Obteniu el codi font al <a href="https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lufi" class="classic">repositori oficial</a> o a la seva <a href="https://github.com/ldidry/lufi" class="classic">rèplica a Github</a>
Guest mail Guest mail
Hello %1, Hello %1,
Hello, Hello,
Hello,\n\nHere's some files I want to share with you:\n Hello,\n\nHere's some files I want to share with you:\n Hola,\n\nVe't aquí uns fitxers que vull compartir amb tu:\n
Here's some files Here's some files Ve't aquí uns fitxers
Hide hidden invitations Hide hidden invitations
Hit Enter, then Ctrl+C to copy all the download links Hit Enter, then Ctrl+C to copy all the download links Prem Retorn, i després Ctrl+C per copiar tots els enllaços de descàrrega
Hit Enter, then Ctrl+C to copy the download link Hit Enter, then Ctrl+C to copy the download link Prem Retorn, i després Ctrl+C per copiar l'enllaç de descàrrega
How does it work? How does it work? Com funciona?
How many days would you like the invitation to be valid? How many days would you like the invitation to be valid?
How to install the software on my server? How to install the software on my server? Com instal·lo el programari al meu servidor?
How to report an illegal file? How to report an illegal file? Com informo d'un fitxer iŀlegal?
If you choose a delay, the file will be deleted after that delay. If you choose a delay, the file will be deleted after that delay. Si seleccioneu una moratòria, el fitxer s'eliminarà passada la moratòria.
If you send the mail from this server, the links will be sent to the server, which may lower your privacy protection. If you send the mail from this server, the links will be sent to the server, which may lower your privacy protection. Si envieu el correu des d'aquest servidor, els enllaços s'enviaran al servidor, i això pot minvar la protecció de la vostra privacitat.
Import localStorage data Import localStorage data Importar dades de l'emmagatzematge local
Important: more information on delays Important: more information on delays Importat: més informació sobre moratòries
Context English Catalan
Expires at Expires at Expira el
expires on XXX expires on XXX
Export localStorage data Export localStorage data Exporta dades a l'emmagatzematge local
File deleted File deleted Fitxer eliminat
File downloaded File downloaded
File name File name Nom de fitxer
Files Files
Files deleted at first download Files deleted at first download Fitxers suprimits a la primera descàrrega
Files sent at Files sent at
Files sent in invitation XX1 by XX2 Files sent in invitation XX1 by XX2
File uploaded File uploaded
for %1 and more, the file will be kept %2 day(s) for %1 and more, the file will be kept %2 day(s) a partir de %1, el fitxer es mantindrà %2 dia/es al servidor
for %1 and more, the file will be kept forever. for %1 and more, the file will be kept forever. a partir de %1, el fitxer es mantindrà per sempre al servidor.
Get the file Get the file Obté el fitxer
Get the source code on <a href="https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lufi" class="classic">the official repository</a> or on its <a href="https://github.com/ldidry/lufi" class="classic">Github mirror</a> Get the source code on <a href="https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lufi" class="classic">the official repository</a> or on its <a href="https://github.com/ldidry/lufi" class="classic">Github mirror</a> Obteniu el codi font al <a href="https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lufi" class="classic">repositori oficial</a> o a la seva <a href="https://github.com/ldidry/lufi" class="classic">rèplica a Github</a>
Guest mail Guest mail
Hello, Hello,
Hello %1, Hello %1,
Hello,\n\nHere's some files I want to share with you:\n Hello,\n\nHere's some files I want to share with you:\n Hola,\n\nVe't aquí uns fitxers que vull compartir amb tu:\n
Here's some files Here's some files Ve't aquí uns fitxers
Hide hidden invitations Hide hidden invitations
Hit Enter, then Ctrl+C to copy all the download links Hit Enter, then Ctrl+C to copy all the download links Prem Retorn, i després Ctrl+C per copiar tots els enllaços de descàrrega
Hit Enter, then Ctrl+C to copy the download link Hit Enter, then Ctrl+C to copy the download link Prem Retorn, i després Ctrl+C per copiar l'enllaç de descàrrega
How does it work? How does it work? Com funciona?
How many days would you like the invitation to be valid? How many days would you like the invitation to be valid?
How to install the software on my server? How to install the software on my server? Com instal·lo el programari al meu servidor?
How to report an illegal file? How to report an illegal file? Com informo d'un fitxer iŀlegal?
If you choose a delay, the file will be deleted after that delay. If you choose a delay, the file will be deleted after that delay. Si seleccioneu una moratòria, el fitxer s'eliminarà passada la moratòria.
If you send the mail from this server, the links will be sent to the server, which may lower your privacy protection. If you send the mail from this server, the links will be sent to the server, which may lower your privacy protection. Si envieu el correu des d'aquest servidor, els enllaços s'enviaran al servidor, i això pot minvar la protecció de la vostra privacitat.
Important: more information on delays Important: more information on delays Importat: més informació sobre moratòries

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Context
Guest mail
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
themes/default/lib/Lufi/I18N/ca.po, string 68