Translation

Could not find the file. Are you sure of the URL?
English
Context English Catalan
As Lufi is a free software licensed under of the terms of the <a href="https://gnu.org/licenses/agpl.html" class="classic">AGPLv3</a>, you can install it on you own server. Have a look on the <a href="https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lufi/wikis/home" class="classic">Wiki</a> for the procedure. As Lufi is a free software licensed under of the terms of the <a href="https://gnu.org/licenses/agpl.html" class="classic">AGPLv3</a>, you can install it on you own server. Have a look on the <a href="https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lufi/wikis/home" class="classic">Wiki</a> for the procedure. Com que Lufi és programari lliure, autoritzat sota els termes de l’<a href="https://gnu.org/licenses/agpl.html" class="classic">AGPLv3</a>, el podeu instal·lar al vostre propi servidor. Pel que fa a com fer-ho, feu un cop d'ull al <a href="https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lufi/wikis/home" class="classic">Wiki</a>.
Asking for file part XX1 of %1 Asking for file part XX1 of %1 Demanem la part XX1 de %1 del fitxer
Back to homepage Back to homepage Retorna a la pàgina d'inici
Bad CSRF token! Bad CSRF token! Mal testimoni CSRF!
Bad CSRF token. Bad CSRF token. Token CSRF incorrect.
Click here to refresh the page and restart the download. Click here to refresh the page and restart the download. Premeu aquí per tal de refrescar la pàgina i reiniciar la descàrrega.
Click on the following URL to upload files on Lufi: Click on the following URL to upload files on Lufi:
Click to open the file browser Click to open the file browser Premeu per obrir el navegador de fitxers
Close Close Tanca
Comma-separated email addresses Comma-separated email addresses Adreces de correu electrònic separades per comes
Compressing zip file… Compressing zip file…
Copy all links to clipboard Copy all links to clipboard Copia tots els enllaços al porta-retalls
Copy to clipboard Copy to clipboard Copia al porta-retalls
Could not delete the file. You are not authenticated. Could not delete the file. You are not authenticated. No es pot esborrar el fitxer. No esteu autenticat.
Could not find the file. Are you sure of the URL and the token? Could not find the file. Are you sure of the URL and the token? No es troba el fitxer. Esteu segur de la URL i el testimoni?
Could not find the file. Are you sure of the URL? Could not find the file. Are you sure of the URL? No trobo el fitxer. Esteu segurs de la URL?
Counter Counter Comptador
Create a zip archive with the files before uploading? Create a zip archive with the files before uploading?
Created at Created at
Delete Delete
Delete at first download? Delete at first download? Eliminar-lo a la primera descàrrega?
Delete selected files Delete selected files Suprimir els fitxers seleccionats
Deletion link Deletion link Enllaç per a eliminació
Don't worry: if a user begins to download the file before the expiration and the download ends after the expiration, he will be able to get the file. Don't worry: if a user begins to download the file before the expiration and the download ends after the expiration, he will be able to get the file. No patiu per si un usuari comença a descarregar el fitxer abans de l'expiració i la descàrrega acaba després de l'expiració, encara podrà obtenir el fitxer.
Download Download Descàrrega
Download aborted. Download aborted. Descàrrega avortada.
Download link Download link Enllaç per a descàrrega
Drag and drop files in the appropriate area or use the traditional way to send files and the files will be chunked, encrypted and sent to the server. You will get two links per file: a download link, that you give to the people you want to share the file with and a deletion link, allowing you to delete the file whenever you want. Drag and drop files in the appropriate area or use the traditional way to send files and the files will be chunked, encrypted and sent to the server. You will get two links per file: a download link, that you give to the people you want to share the file with and a deletion link, allowing you to delete the file whenever you want. Arrossegueu i deixeu anar fitxers a l'àrea apropiada o useu el sistema tradicional per enviar fitxers, i seran trossejats, xifrats i enviats al servidor. Obtindreu dos enllaços per a cada fitxer: un enllaç per a la descàrrega, que doneu a la gent amb qui voleu compartir el fitxer, i un enllaç per a l'eliminació, que us permet eliminar el fitxer del servidor quan vulgueu.
Drop files here Drop files here Deixeu anar aquí fitxers
Email address of your guest Email address of your guest
Email body Email body Cos del correu electrònic
Context English Catalan
As Lufi is a free software licensed under of the terms of the <a href="https://gnu.org/licenses/agpl.html" class="classic">AGPLv3</a>, you can install it on you own server. Have a look on the <a href="https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lufi/wikis/home" class="classic">Wiki</a> for the procedure. As Lufi is a free software licensed under of the terms of the <a href="https://gnu.org/licenses/agpl.html" class="classic">AGPLv3</a>, you can install it on you own server. Have a look on the <a href="https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lufi/wikis/home" class="classic">Wiki</a> for the procedure. Com que Lufi és programari lliure, autoritzat sota els termes de l’<a href="https://gnu.org/licenses/agpl.html" class="classic">AGPLv3</a>, el podeu instal·lar al vostre propi servidor. Pel que fa a com fer-ho, feu un cop d'ull al <a href="https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lufi/wikis/home" class="classic">Wiki</a>.
Back to homepage Back to homepage Retorna a la pàgina d'inici
Bad CSRF token! Bad CSRF token! Mal testimoni CSRF!
Bad CSRF token. Bad CSRF token. Token CSRF incorrect.
between %1 and %2, the file will be kept %3 day(s). between %1 and %2, the file will be kept %3 day(s). entre %1 i %2, el fitxer es mantindrà %3 dia/es al servidor.
between %1 and %2, the file will be kept forever. between %1 and %2, the file will be kept forever. entre %1 i %2, el fitxer es mantindrà per sempre al servidor.
Click here to refresh the page and restart the download. Click here to refresh the page and restart the download. Premeu aquí per tal de refrescar la pàgina i reiniciar la descàrrega.
Click on the following URL to upload files on Lufi: Click on the following URL to upload files on Lufi:
Click to open the file browser Click to open the file browser Premeu per obrir el navegador de fitxers
Close Close Tanca
Comma-separated email addresses Comma-separated email addresses Adreces de correu electrònic separades per comes
Compressing zip file… Compressing zip file…
Copy all links to clipboard Copy all links to clipboard Copia tots els enllaços al porta-retalls
Copy to clipboard Copy to clipboard Copia al porta-retalls
Could not delete the file. You are not authenticated. Could not delete the file. You are not authenticated. No es pot esborrar el fitxer. No esteu autenticat.
Could not find the file. Are you sure of the URL? Could not find the file. Are you sure of the URL? No trobo el fitxer. Esteu segurs de la URL?
Could not find the file. Are you sure of the URL and the token? Could not find the file. Are you sure of the URL and the token? No es troba el fitxer. Esteu segur de la URL i el testimoni?
Counter Counter Comptador
Create a zip archive with the files before uploading? Create a zip archive with the files before uploading?
Created at Created at
deadline: deadline: termini:
Delete Delete
Delete at first download? Delete at first download? Eliminar-lo a la primera descàrrega?
Delete selected files Delete selected files Suprimir els fitxers seleccionats
Deletion link Deletion link Enllaç per a eliminació
Don't worry: if a user begins to download the file before the expiration and the download ends after the expiration, he will be able to get the file. Don't worry: if a user begins to download the file before the expiration and the download ends after the expiration, he will be able to get the file. No patiu per si un usuari comença a descarregar el fitxer abans de l'expiració i la descàrrega acaba després de l'expiració, encara podrà obtenir el fitxer.
Download Download Descàrrega
Download aborted. Download aborted. Descàrrega avortada.
Download link Download link Enllaç per a descàrrega
Drag and drop files in the appropriate area or use the traditional way to send files and the files will be chunked, encrypted and sent to the server. You will get two links per file: a download link, that you give to the people you want to share the file with and a deletion link, allowing you to delete the file whenever you want. Drag and drop files in the appropriate area or use the traditional way to send files and the files will be chunked, encrypted and sent to the server. You will get two links per file: a download link, that you give to the people you want to share the file with and a deletion link, allowing you to delete the file whenever you want. Arrossegueu i deixeu anar fitxers a l'àrea apropiada o useu el sistema tradicional per enviar fitxers, i seran trossejats, xifrats i enviats al servidor. Obtindreu dos enllaços per a cada fitxer: un enllaç per a la descàrrega, que doneu a la gent amb qui voleu compartir el fitxer, i un enllaç per a l'eliminació, que us permet eliminar el fitxer del servidor quan vulgueu.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Context
Could not find the file. Are you sure of the URL?
Source string location
lib/Lufi/Controller/Files.pm:394
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
themes/default/lib/Lufi/I18N/ca.po, string 32