Translation

deadline:
English
Context English Catalan
You can see the list of your files by clicking on the "My files" link at the top right of this page. You can see the list of your files by clicking on the "My files" link at the top right of this page. Podeu veure la llista dels vostres fitxers amb a l'enllaç "Els meus fitxers" a dalt a la dreta d'aquesta pàgina.
You can't add URLs that are not related to this instance (%1). You can't add URLs that are not related to this instance (%1).
You can't add URLs that are not related to this instance. You can't add URLs that are not related to this instance. No podeu pas afegir una URL qu'es pas ligada a aquesta instància.
You don't need to register yourself to upload files but be aware that, for legal reasons, your IP address will be stored when you send a file. Don't panic, this is normally the case for all sites on which you send files. You don't need to register yourself to upload files but be aware that, for legal reasons, your IP address will be stored when you send a file. Don't panic, this is normally the case for all sites on which you send files. No cal que us inscriviu per a pujar fitxers però tingueu en compte, que per raons legals, s'enregistrarà la vostra adreça IP quan envieu un fitxer. No us espanteu, això és el que normalment passa a tots els webs on pugeu fitxers.
You don't seem to have a key in your URL. You won't be able to decrypt the file. Download canceled. You don't seem to have a key in your URL. You won't be able to decrypt the file. Download canceled. No sembla que hi hagi una clau a la URL. No podreu desxifrar el fitxer. Descàrrega canceŀlada.
You have attempted to leave this page. The download will be canceled. Are you sure? You have attempted to leave this page. The download will be canceled. Are you sure? Heu intentat deixar aquesta pàgina. Es canceŀlarà la descàrrega. N'esteu segur?
You have attempted to leave this page. The upload will be canceled. Are you sure? You have attempted to leave this page. The upload will be canceled. Are you sure? Heu intentat deixar aquesta pàgina. Es canceŀlarà la pujada. N'esteu segur?
You have been successfully logged out. You have been successfully logged out. Heu sortit correctament.
You must give email addresses. You must give email addresses. Heu de donar l'adreça de correu electrònic.
Your browser does not have enough entropy to generate a strong encryption key. Please wait (it's better if you do things on your computer while waiting). Your browser does not have enough entropy to generate a strong encryption key. Please wait (it's better if you do things on your computer while waiting).
Your file is too big: %1 (maximum size allowed: %2) Your file is too big: %1 (maximum size allowed: %2) El fitxer és massa gran: %1 (mida màxima admesa: %2)
Your password is not valid. Please refresh the page to retry. Your password is not valid. Please refresh the page to retry. La vostra contrasenya es incorrecta. Torneu cargar la pàgina per provar de nou.
Zip content: Zip content:
between %1 and %2, the file will be kept %3 day(s). between %1 and %2, the file will be kept %3 day(s). entre %1 i %2, el fitxer es mantindrà %3 dia/es al servidor.
between %1 and %2, the file will be kept forever. between %1 and %2, the file will be kept forever. entre %1 i %2, el fitxer es mantindrà per sempre al servidor.
deadline: deadline: termini:
expires on XXX expires on XXX
for %1 and more, the file will be kept %2 day(s) for %1 and more, the file will be kept %2 day(s) a partir de %1, el fitxer es mantindrà %2 dia/es al servidor
for %1 and more, the file will be kept forever. for %1 and more, the file will be kept forever. a partir de %1, el fitxer es mantindrà per sempre al servidor.
no time limit no time limit no hi ha límit de temps
or or o
— %1 (%2), that will expire on %3 — %1 (%2), that will expire on %3
Context English Catalan
between %1 and %2, the file will be kept forever. between %1 and %2, the file will be kept forever. entre %1 i %2, el fitxer es mantindrà per sempre al servidor.
Click here to refresh the page and restart the download. Click here to refresh the page and restart the download. Premeu aquí per tal de refrescar la pàgina i reiniciar la descàrrega.
Click on the following URL to upload files on Lufi: Click on the following URL to upload files on Lufi:
Click to open the file browser Click to open the file browser Premeu per obrir el navegador de fitxers
Close Close Tanca
Comma-separated email addresses Comma-separated email addresses Adreces de correu electrònic separades per comes
Compressing zip file… Compressing zip file…
Copy all links to clipboard Copy all links to clipboard Copia tots els enllaços al porta-retalls
Copy to clipboard Copy to clipboard Copia al porta-retalls
Could not delete the file. You are not authenticated. Could not delete the file. You are not authenticated. No es pot esborrar el fitxer. No esteu autenticat.
Could not find the file. Are you sure of the URL? Could not find the file. Are you sure of the URL? No trobo el fitxer. Esteu segurs de la URL?
Could not find the file. Are you sure of the URL and the token? Could not find the file. Are you sure of the URL and the token? No es troba el fitxer. Esteu segur de la URL i el testimoni?
Counter Counter Comptador
Create a zip archive with the files before uploading? Create a zip archive with the files before uploading?
Created at Created at
deadline: deadline: termini:
Delete Delete
Delete at first download? Delete at first download? Eliminar-lo a la primera descàrrega?
Delete selected files Delete selected files Suprimir els fitxers seleccionats
Deletion link Deletion link Enllaç per a eliminació
Don't worry: if a user begins to download the file before the expiration and the download ends after the expiration, he will be able to get the file. Don't worry: if a user begins to download the file before the expiration and the download ends after the expiration, he will be able to get the file. No patiu per si un usuari comença a descarregar el fitxer abans de l'expiració i la descàrrega acaba després de l'expiració, encara podrà obtenir el fitxer.
Download Download Descàrrega
Download aborted. Download aborted. Descàrrega avortada.
Download link Download link Enllaç per a descàrrega
Drag and drop files in the appropriate area or use the traditional way to send files and the files will be chunked, encrypted and sent to the server. You will get two links per file: a download link, that you give to the people you want to share the file with and a deletion link, allowing you to delete the file whenever you want. Drag and drop files in the appropriate area or use the traditional way to send files and the files will be chunked, encrypted and sent to the server. You will get two links per file: a download link, that you give to the people you want to share the file with and a deletion link, allowing you to delete the file whenever you want. Arrossegueu i deixeu anar fitxers a l'àrea apropiada o useu el sistema tradicional per enviar fitxers, i seran trossejats, xifrats i enviats al servidor. Obtindreu dos enllaços per a cada fitxer: un enllaç per a la descàrrega, que doneu a la gent amb qui voleu compartir el fitxer, i un enllaç per a l'eliminació, que us permet eliminar el fitxer del servidor quan vulgueu.
Drop files here Drop files here Deixeu anar aquí fitxers
Email address of your guest Email address of your guest
Email body Email body Cos del correu electrònic
Emails Emails correus electrònics
Email subject Email subject Assumpte del correu electrònic

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Context
deadline:
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
themes/default/lib/Lufi/I18N/ca.po, string 190