Zen

Translation

English (United States)
English (United States) Serbian (cyrillic) Actions

Loading…

User avatar nexi

Translation added

3 months ago
User avatar None

String updated in the repository

 
a year ago
Browse all string changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English (United States) Serbian (cyrillic)
PeerTube PeerTube joinpeertube

PeerTube је алатка за дељење онлајн видео снимака коју је развио Framasoft, француска непрофитна организација.

Напомена: Називе апликација/програма и неких специфичних енглеских термина (нпр. API, DASH, APK, URL итд.) треба оставити у свом изворном облику, без превођења, тачније без коришћења транскрибованог превода. Конкретно, уместо преведеног, транскрибованог, назива програма „ПирТјуб“ треба оставити изворни назив „PeerTube“.

String information

String age
a year ago
Last updated
5 months ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/locale/sr_Cyrl/app.po, string 391