Translation

English (United States)
English (United States) Polish
Who are we? Kim jesteśmy?
<strong>Framasoft</strong> (that's us!) is a French non-for-profit organization created in 2004, dedicated <strong>to popular education</strong> on digital matters. Our small association (under 40 members, under 10 employees) is known to have made the <a href="https://degooglisons-internet.org">"De-google-ify the Internet" project</a>, offering 34 ethical and alternative online tools. <strong>Framasoft</strong> (to my!) jest francuską organizacją non-profit założoną w 2004 roku, zajmującą się <strong>upowszechnieniem wiedzy</strong> o kwestiach cyfrowych. Nasze małe stowarzyszenie (mniej niż 40 członków, mniej niż 10 zatrudnionych) jest znane z projektu <a href="https://degooglisons-internet.org">„De-google-fiy the Internet”</a>, oferującego 34 etyczne narzędzia online będące alternatywą dla usług Google.
Our association creates digital tools (services, courses and resources, software) to equip the people who participate in a "contribution society". Amongst these, we lead the development of federated software PeerTube and Mobilizon (an upcoming alternative to Facebook events, pages and groups). Nasze stowarzyszenie tworzy cyfrowe narzędzia (usługi, kursy, zasoby, oprogramowanie) aby wyposażyć ludzi tworzących wkład w społeczeństwo. Między innymi prowadzimy rozwój nad zdecentralizowanym oprogramowaniem tj. PeerTube i Mobilizon (nadchodząca alternatywa dla wydarzeń, stron i grup z Facebooka).
Recognised as being of general interest, over 95% of our association's budget comes from donations made by people who support and trust us. Ponad 95% budżetu naszego stowarzyszenia pochodzi od osób które wspierają nas i zaufali nam.
Learn more about Framasoft Dowiedz się więcej o Framasoft
Guest designer Dodatkowy projektant
Throughout this development period we will be improving the user experience and interface of PeerTube to provide more clarity and power at every level of use. W trakcie tego etapu rozwoju, będziemy usprawniać UX i interfejs PeerTube, aby był on bardziej przejrzysty i funkcjonalny na każdym poziomie.
« Independent designer, UX researcher who seeks to acquire a thorough and deep understanding of uses and design user-friendly, ethical and inclusive tools. » « Niezależna projektantka, badaczka UX starająca się uzyskać pełne zrozumienie zastosowania i projektować przyjazne dal użytkowników, etyczne i inkluzywne narzędzia. »
value wartość
Our content selection Nasz wybór zawartości
Our contents selection Nasz wybór zawartości
Our plugin selection Nasz wybór wtyczek
Our plugins selection Nasz wybór wtyczek
Does PeerTube ensure federation compatibility with previous versions?
Does PeerTube offer moderation tools? Bardziej efektywne narzędzia moderacyjne
Does PeerTube support horizontal scaling? Bardziej efektywne narzędzia moderacyjne
How do I install PeerTube? Jak zainstalować PeerTube?
How do I report PeerTube content? Jak zainstalować PeerTube?
How does PeerTube count views? Jak zainstalować PeerTube?
I don't like the name "PeerTube"
I have found a security vulnerability in PeerTube. Where and how should I report it?
If it's free, can we upload illegal stuff on PeerTube? Jeżeli PeerTube jest wolne, można tu umieszczać nielegalne treści?
Is "PeerTube" a registered trademark?
Is PeerTube a neutral software?
Is PeerTube's purpose to replace YouTube? Czy celem PeerTube jest zastąpić YouTube?
PeerTube does not contain all the tools I need to manage my instance PeerTube vx.y.z wydaje się nie zawierać wszystkich narzędzi, których potrzebuję aby dobrze zarządzać moją instancją.
Should I have a big server to run PeerTube?
There are many bad/porn videos on PeerTube! Na PeerTube jest za dużo pornografii!
What are the PeerTube features for administrators?
What are the PeerTube features for content creators? Dostosowywanie kanałów przez twórców treści
What are the PeerTube features for viewers?

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Mismatched question mark

Source and translation do not both end with a question mark

Reset

Glossary

English (United States) Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/FAQ.vue:1 src/views/FAQ.vue:676
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
src/locale/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 182