Translation

English (United States)
English (United States) Polish Actions
Instance broadcast messages Wiadomości od instancji
WIP to improve UX/UI Prace nad usprawnieniem UX/UI
A roadmap in 4 steps Mapa drogowa w 4 krokach
Step 2 Krok 2
Moderation Moderacja
(July) (lipiec)
From June to November 2020, Framasoft will develop new features and improvements for PeerTube. We have broken down this roadmap into 4 main steps, each with its own schedule and cost, leading to the addition of peer-to-peer powered live streaming to PeerTube v3. Od czerwca to listopada 2020, Framasoft będzie tworzyć nowe funkcje i usprawniać PeerTube. Podzieliliśmy plany na 4 główne kroki, każdy z osobnym planem i kosztem realizacji, prowadząc do wprowadzenia transmisji na żywo P2P w PeerTube v3.
Feedback on reports Wiadomości zwrotne o zgłoszeniach
Making moderation easier Uproszczenie moderacji
Sharing blocklists (spam) Współdzielone listy blokad (spamu)
These developments are funded by donations made to our small nonprofit organization: Framasoft. We will be raising funds progressively over the next six months of development, so that you can help us in our efforts. Rozwój jest finansowany z darowizn przekazywanych naszej małej organizacji non-profit – Framasoft. Będziemy stopniowo zbierać fundusze przez następne sześć miesięcy rozwoju, więc możesz pomóc nam podejmować te wysiłki.
Step 3 Krok 3
(Aug. - Sept.) (sierpień – wrzesień)
Online playlists sharing Udostępnianie list odtwarzania online
Plugins (annotations, etc) Wtyczki (przypisy itd.)
Promoting plugins
Step 4 Krok 4
(Oct. - Nov.) (październik – listopad)
Peer-to-peer (30s - 1min lag) Peer-to-peer (opóźnienie od 30 sekund do jednej minuty)
No chat, no gifs, no ❤️ 👍 Bez czatu, bez gifów, bez ❤️ 👍
Post-live publishing Publikacja po zakończeniu transmisji
Learn more about those steps Dowiedz się więcej o tych krokach
"Another" world cannot be built using surveillance capitalism's tools. „Inny” świat nie może zostać utworzony z użyciem narzędzi utrzymujących się ze śledzenia nas.
Making it easier to access content, sharing power and responsibilities, opening up to contributions, generalizing live broadcasting thanks to peer-to-peer... PeerTube’s v3 aims to consolidate it as an alternative to Google-Youtube and Facebook-Live that is more and more convivial. Dzięki czynieniu dostępu do zawartości prostszym, dzieleniu możliwości i odpowiedzialności, otwarcia się na wkład oraz łatwo dostępnym transmisjom na żywo P2P… PeerTube w wersji V3 chce stawać się coraz żywszą alternatywą dla Google-YouTube i Facebook-Live.
<a href="https://framablog.org/2020/05/26/our-plans-for-peertube-v3-progressive-fundraising-live-streaming-coming-next-fall">Read Framasoft's statement on the Framablog</a> <a href="https://framablog.org/2020/05/26/our-plans-for-peertube-v3-progressive-fundraising-live-streaming-coming-next-fall">Przeczytaj stanowisko Framasoft na Framablogu</a>
The money donated via this form will be exclusively dedicated to the PeerTube project. Pieniądze przekazane tym formularzem zostaną przeznaczone wyłącznie na projekt PeerTube.
Share and follow Udostępnij i obserwuj
Thank you very much for your donation to the PeerTube project! Dziękujemy za każdą darowiznę dla projektu PeerTube!
Thank you Dziękujemy
Thanks to you, Framasoft’s teams will be able to continue and expand the work already started on this software.
The success of this fundraising depends only on you: <strong>we need you</strong> to raise awareness about this roadmap, so we can share our enthousiasm about Peertube's v3.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/Roadmap-2020.vue:101
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/locale/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 541