Translation

English (United States)
English (United States) Polish Actions
Financial Contributors Wspierający finansowo
Contributors Twórcy
Questions on PeerTube? Need help? You've come to the right place! Masz pytania dotyczące PeerTube? Potrzebujesz pomocy? Jesteś w dobrym miejscu!
Better understand and use PeerTube Lepiej zrozumiej i korzystaj z PeerTube
You have a question? Masz pytanie?
Discover our FAQ Przeczytaj nasze FAQ
Need a detailed guide? Potrzebujesz szczegółowego przewodnika?
Read the documentation Przeczytaj dokumentację
Ask questions to the community Zadaj pytania społeczności
Go to the forum Przejdź na forum
For PeerTube admins Dla administratorów PeerTube
Install PeerTube Zainstaluj PeerTube
Upgrade PeerTube Aktualizuj PeerTube
Administer PeerTube Administruj PeerTube
Contribute to PeerTube Współtwórz PeerTube
How to contribute? Jak pomagać w tworzeniu?
Learn more about free/libre software Dowiedz się więcej o wolnym/otwartym oprogramowaniu
Learn more about the federation Dowiedz się więcej o federacji
Skip to content Zawartość wrażliwa
V4 is here! Wydano wersję v3!
PeerTube V4 with channel customization, playlists search, custom instance homepage and more video filters is out!
PeerTube, a free software to take back control of your videos Wolne oprogramowanie, dzięki któremu odzyskasz kontrolę nad swoimi filmami
<a href="https://framablog.org/2021/11/30/peertube-v4-more-power-to-help-you-present-your-videos/" target="_blank" class="bottom-link"> Read the blog post </a> <a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank" class="bottom-link"> Przeczytaj wpis na blogu </a>
Free software to take back control of your videos Wolne oprogramowanie, dzięki któremu odzyskasz kontrolę nad swoimi filmami
Search for PeerTube videos, channels and playlists Poznaj instancje PeerTube
PeerTube, developed by Framasoft, is the free and decentralized alternative to video platforms, providing you over %{ videos } videos published by %{ users } users and viewed over %{ views } million times PeerTube, rozwijane przez Framasoft, jest wolną i zdecentralizowaną alternatywą dla platform wideo z ponad %{ videos } filmów opublikowanymi przez %{ users } użytkowników, wyświetlonych ponad %{ views } milionów razy
See the instances list Zobacz listę instancji
Discover our content selection Poznaj dostepną treść
Browse contents Przeglądaj zawartość
What is Czym jest
? ?

Loading…

User avatar mkljczk

Translation uploaded

joinpeertube / mainPolish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/Help.vue:92
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/locale/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 423