Translation

English (United States)
English (United States) Polish Actions
Promoting plugins
Step 4 Krok 4
(Oct. - Nov.) (październik – listopad)
Peer-to-peer (30s - 1min lag) Peer-to-peer (opóźnienie od 30 sekund do jednej minuty)
No chat, no gifs, no ❤️ 👍 Bez czatu, bez gifów, bez ❤️ 👍
Post-live publishing Publikacja po zakończeniu transmisji
Learn more about those steps Dowiedz się więcej o tych krokach
"Another" world cannot be built using surveillance capitalism's tools. „Inny” świat nie może zostać utworzony z użyciem narzędzi utrzymujących się ze śledzenia nas.
Making it easier to access content, sharing power and responsibilities, opening up to contributions, generalizing live broadcasting thanks to peer-to-peer... PeerTube’s v3 aims to consolidate it as an alternative to Google-Youtube and Facebook-Live that is more and more convivial. Dzięki czynieniu dostępu do zawartości prostszym, dzieleniu możliwości i odpowiedzialności, otwarcia się na wkład oraz łatwo dostępnym transmisjom na żywo P2P… PeerTube w wersji V3 chce stawać się coraz żywszą alternatywą dla Google-YouTube i Facebook-Live.
<a href="https://framablog.org/2020/05/26/our-plans-for-peertube-v3-progressive-fundraising-live-streaming-coming-next-fall">Read Framasoft's statement on the Framablog</a> <a href="https://framablog.org/2020/05/26/our-plans-for-peertube-v3-progressive-fundraising-live-streaming-coming-next-fall">Przeczytaj stanowisko Framasoft na Framablogu</a>
The money donated via this form will be exclusively dedicated to the PeerTube project. Pieniądze przekazane tym formularzem zostaną przeznaczone wyłącznie na projekt PeerTube.
Share and follow Udostępnij i obserwuj
Thank you very much for your donation to the PeerTube project! Dziękujemy za każdą darowiznę dla projektu PeerTube!
Thank you Dziękujemy
Thanks to you, Framasoft’s teams will be able to continue and expand the work already started on this software.
The success of this fundraising depends only on you: <strong>we need you</strong> to raise awareness about this roadmap, so we can share our enthousiasm about Peertube's v3.
Feel free <strong>to share your gesture</strong> on your favourite social networks and to talk about PeerTube around you!

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/Thank-You.vue:17
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/locale/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 556