Translation

English (United States)
English (United States) Polish Actions
On the contrary, PeerTube's concept is to create a network of multiple small interconnected video hosting providers. Zamiast tego, koncepcja PeerTube polega na tworzeniu sieci złożonej z wielu małych, wzajemnie połączonych dostawców wideo.
PeerTube is unique because (as far as we know) it's the only video hosting web application which combines three advantages: PeerTube jest wyjątkowe, ponieważ (z tego co wiemy) jest jedyną aplikacją do hostowania filmów łączącą trzy zalety:
An open code under a free/libre license Kod na wolnej/otwartej licencji
PeerTube is freely provided, no need to pay to install it on your server; PeerTube jest dostępne za darmo, nie musisz płacić za możliwość instalacji go na swoim serwerze;
We can look under the hood of PeerTube (its source code): it's auditable, transparent; Możesz zajrzeć pod maskę PeerTube (do kodu źródłowego), dokonać jego audytu;;
It can be enhanced by everyone's contributions. Rozwój projektu jest kierowany przez społeczność, więc wkład każdej osoby może go usprawnić.
A federation of interconnected hosting providers Federacja połączonych ze sobą usług hostingowych
It decentralizes video storage and decision-making power;
We can display videos and accounts of other PeerTube websites;
It's based on <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://activitypub.rocks">ActivityPub</a> to connect with tools <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://peertube.cpy.re/videos/watch/da2b08d4-a242-4170-b32a-4ec8cbdca701">like Mastodon</a> for example. Strona wykonana przez <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a> i zaprojektowana przez <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.maiwann.net/">Maiwann</a>
Peer-to-peer broadcasting O transmisji i oglądaniu peer-to-peer
It reduces server bandwidth overload if a video becomes viral;
We become an actor of the video broadcasting;
It's based on <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://en.wikipedia.org/wiki/WebRTC">WebRTC</a>, a free and open-source project for web browsers. Dzięki protokołowi <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://pl.wikipedia.org/wiki/WebRTC">WebRTC</a>, transmisja peer-to-peer pozwala użytkownikom oglądającym ten sam film wymieniać się fragmentami pliku, co odciąża serwer.
PeerTube is developed by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a>, a French non-profit popular educational organization on digital issues. PeerTube jest rozwijane przez Framasoft</a>, francuską organizacją non-profit popularyzującą wiedzę o problemach związanych z cyfryzacją.
It employs a developer, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz">Chocobozzz</a>, who works since 2018 on PeerTube projects: Zatrudnia programistę, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz">Chocobozzz</a>, który od 2018 pracuje nad projektami PeerTube:
Development of new features and software maintenance; Rozwija nowe funkcje i zajmuje się oprogramowaniem;
Thoughts on the architecture, the design and the future of PeerTube;
New stable releases preparation and communication (blog posts, changelog, etc.); Przygotowuje nowe stabilne wydania i odpowiada za komunikację (wpisy na bloku, listy zmian itd.);
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://joinpeertube.org">Official PeerTube website</a> development and maintenance; </a></a><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">Oficjalną stronę dokumentacji PeerTube</a> (administracja i korzystanie);
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://packages.joinpeertube.org/api/v1/ping">PeerTube plugins index</a> development and maintenance; Rozwija i prowadzi <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://packages.joinpeertube.org/api/v1/ping">">katalog wtyczek PeerTube</a>;
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://instances.joinpeertube.org">PeerTube instances index</a> development and maintenance; <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://instances.joinpeertube.org">Katalog instancji PeerTube</a> (administracja i korzystanie);
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://search.joinpeertube.org/">PeerTube videos/channels search index</a> development and maintenance; Rozwija i prowadzi <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">wyszukiwarkę filmów/kanałów na PeerTube</a>;
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">PeerTube documentation website</a> development and maintenance; <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">Stronę dokumentacji PeerTube</a> rozwój i utrzymywanie;
PeerTube support and discussions on bugtrackers, forum, IRC or by email; Wsparcie na PeerTube i udział w dyskusjach na bugtrackerach, forum, IRC lub przez e-mail;
Pull requests/merge requests reviews, merges, and support of features added by external contributions (bug fixes, documentation, refactor, etc.); Ocenia pull requests/merge requests, zatwierdza je, wspiera funkcjonalność dodaną przez współtwórców z zewnątrz (poprawki błędów, dokumentacja, refaktoryzacja itd.);
Maintenance of several PeerTube instances (peertube.cpy.re, peertube2.cpy.re, etc.). Prowadzi kilka instancji PeerTube (peertube.cpy.re, peertube2.cpy.re, itp.).
Moreover, Chocobozzz works on internal Framasoft's projects (<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framapad.org">Framapad</a>, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framatalk.org">Framatalk</a>, etc.). In other words, the management of PeerTube projects is operated by only one employee, who has other responsabilities in addition to his workload. Co więcej, Chocobozzz pracuje nad zewnętrznymi projektami Framasoft (<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framapad.org">Framapad</a>, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framatalk.org">Framatalk</a> itd.). Innymi słowy, rozwój projektu PeerTube jest zarządzany przez jednego pracownika, który jest poza tym odpowiedzialny za inne rzeczy.
Other Framasoft's volunteers and salaried members also contribute to the PeerTube project on various aspects (strategy, communication, development, community animation). Nevertheless, PeerTube is not developed by a startup with a team of 50 people, and a workflow full of hyper-formatted processes.
Framasoft will therefore takes the time to improve the software progressively, at its own pace and with its atypical methods which, so far, have proven to be rather effective.
No it is not. Nie, nie jest.

Loading…

User avatar mkljczk

Translation changed

joinpeertube / mainPolish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/FAQ.vue:89
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/locale/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 201