Translation

English (United States)
English (United States) Polish
Learn more about Framasoft Dowiedz się więcej o Framasoft
Guest designer Dodatkowy projektant
Throughout this development period we will be improving the user experience and interface of PeerTube to provide more clarity and power at every level of use. W trakcie tego etapu rozwoju, będziemy usprawniać UX i interfejs PeerTube, aby był on bardziej przejrzysty i funkcjonalny na każdym poziomie.
« Independent designer, UX researcher who seeks to acquire a thorough and deep understanding of uses and design user-friendly, ethical and inclusive tools. » « Niezależna projektantka, badaczka UX starająca się uzyskać pełne zrozumienie zastosowania i projektować przyjazne dal użytkowników, etyczne i inkluzywne narzędzia. »
value wartość
Our content selection Nasz wybór zawartości
Our contents selection Nasz wybór zawartości
Our plugin selection Nasz wybór wtyczek
Our plugins selection Nasz wybór wtyczek
Does PeerTube ensure federation compatibility with previous versions?
Does PeerTube offer moderation tools? Bardziej efektywne narzędzia moderacyjne
Does PeerTube support horizontal scaling? Bardziej efektywne narzędzia moderacyjne
How do I install PeerTube? Jak zainstalować PeerTube?
How do I report PeerTube content? Jak zainstalować PeerTube?
How does PeerTube count views? Jak zainstalować PeerTube?
I don't like the name "PeerTube"
I have found a security vulnerability in PeerTube. Where and how should I report it?
If it's free, can we upload illegal stuff on PeerTube? Jeżeli PeerTube jest wolne, można tu umieszczać nielegalne treści?
Is "PeerTube" a registered trademark?
Is PeerTube a neutral software?
Is PeerTube's purpose to replace YouTube? Czy celem PeerTube jest zastąpić YouTube?
PeerTube does not contain all the tools I need to manage my instance PeerTube vx.y.z wydaje się nie zawierać wszystkich narzędzi, których potrzebuję aby dobrze zarządzać moją instancją.
Should I have a big server to run PeerTube?
There are many bad/porn videos on PeerTube! Na PeerTube jest za dużo pornografii!
What are the PeerTube features for administrators?
What are the PeerTube features for content creators? Dostosowywanie kanałów przez twórców treści
What are the PeerTube features for developers? Dostosowywanie kanałów przez twórców treści
What are the PeerTube features for viewers?
What are the main advantages of PeerTube? Jakie są główne zalety PeerTube?
What is PeerTube's policy about content monetization? Jak PeerTube wynagradza twórców?
What is PeerTube? Czym jest PeerTube?

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/FAQ.vue:1 src/views/FAQ.vue:204
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
src/locale/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 186