Translation

English (United States) Polish Actions
PeerTube Git Git PeerTube
Website developed by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a> and designed by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.maiwann.net/">Maiwann</a> Strona wykonana przez <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a> i zaprojektowana przez <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.maiwann.net/">Maiwann</a>
Illustrations from <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framatube.org/videos/watch/9c9de5e8-0a1e-484a-b099-e80766180a6d">What is PeerTube video</a>, created by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://libreart.info/">LILA</a> - <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://film.zemarmot.net/">ZeMarmot Team</a> Ilustrajce pochodzą z <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framatube.org/videos/watch/9c9de5e8-0a1e-484a-b099-e80766180a6d">filmu Czym jest PeerTube</a> utworzonego przez zespół <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://libreart.info/">LILA</a> - <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://film.zemarmot.net/">ZeMarmot</a>
PeerTube mascot created by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.davidrevoy.com/">David Revoy</a> Maskotka PeerTube utworzona przez <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.davidrevoy.com/">Davida Revoya</a>
<em>PeerTube news!</em> content licensed under <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">CC-BY-SA</a>
Roadmap Mapa drogowa
developed by rozwijane prez
Home Strona główna
Create an account Utwórz konto
News Aktualności
Help Pomoc
Contribute Współtwórz
Git Git
Languages Języki
Change interface language Zmień język interfejsu
Translate Tłumacz
%{ instance.totalInstanceFollowers } follower instance %{ instance.totalInstanceFollowers } obserwująca instancja
Follows %{ instance.totalInstanceFollowing } instance Śledzi %{ instance.totalInstanceFollowing } instancję
per user na użytkownika
No video quota per user Brak limitu na użytkownika
Unlimited space Nielimitowana przestrzeń
B B
KB KB
MB MB
GB GB
Sensitive content Zawartość wrażliwa
Hidden Ukryte
Blurred Rozmywane
Displayed Wyświetlane
See the instance Zobacz instancję
Filter according to your preferences Filtruj zgodnie ze swoimi preferencjami

Loading…

User avatar mkljczk

Translation uploaded

joinpeertube / mainPolish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/components/I18n.vue:22
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/locale/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 26