Translation

English (United States)
English (United States) Polish Actions
2. Create your account and enjoy PeerTube 2. Utwórz konto i ciesz się korzystaniem z PeerTube
A username, an email, a password and you can already <strong>enjoy all the features of PeerTube!</strong> Wysarczy nazwa użytkownika, adres e-mail i hasło, aby <strong>korzystać ze wszystkich funkcji PeerTube!</strong>
PeerTube news archive Nowości dotyczące PeerTube!
PeerTube news! Nowości dotyczące PeerTube!
Discover the latest PeerTube improvements Poznaj najnowsze usprawnienia w PeerTube
Subscribe Poznaj kanał
Your email Kim jesteś
See older news
PeerTube news Nowości dotyczące PeerTube!
Page not found Nie odnaleziono strony
Go back to the homepage Wróć na stronę główną
Thanks to our crowdfunfing contributors, PeerTube V3 with live streaming support, global search, playlists embed and more moderation tools is out! Dzięki wsparciu uczestniczącym w naszej zbiórce, wydano PeerTube V3 wraz ze wsparciem dla transmisji na żywo, globalnego wyszukiwania, zagnieżdżaniem list odtwarzania i nowymi narzędziami moderacyjnymi!
2020 roadmap Mapa na 2020
<a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank"> Read the blog post for more information </a> <a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank"> Przeczytaj wpis na blogu, aby znalezc wiecej informacji </a>
Let's pave the way to PeerTube live streaming in v3! Utorujmy drogę dla obsługi transmisji na żywo w PeerTube v3!
Support the development of PeerTube! Wesprzyj rozwój PeerTube!
Donate, share: we will need all the help we can get to complete this roadmap. Przekaż dotację, udostępnij – potrzebujemy pomocy aby wypełnić te cele.
raised in %{ days } day uzbierane w %{ days } dzień
contributors twórcy
Step 1 Krok 1
(June) (czerwiec)
Search through the fediverse Wyszukiwanie po całym Fediwersum
Ability to create search indexes Możliwość tworzenia indeksów wyszukiwania
Instance broadcast messages Wiadomości od instancji
WIP to improve UX/UI Prace nad usprawnieniem UX/UI
A roadmap in 4 steps Mapa drogowa w 4 krokach
Step 2 Krok 2
Moderation Moderacja
(July) (lipiec)
From June to November 2020, Framasoft will develop new features and improvements for PeerTube. We have broken down this roadmap into 4 main steps, each with its own schedule and cost, leading to the addition of peer-to-peer powered live streaming to PeerTube v3. Od czerwca to listopada 2020, Framasoft będzie tworzyć nowe funkcje i usprawniać PeerTube. Podzieliliśmy plany na 4 główne kroki, każdy z osobnym planem i kosztem realizacji, prowadząc do wprowadzenia transmisji na żywo P2P w PeerTube v3.
Feedback on reports Wiadomości zwrotne o zgłoszeniach

Loading…

User avatar mkljczk

New translation

joinpeertube / mainPolish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/Roadmap-2020.vue:22
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/locale/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 518