Translation

English (United States) Czech Actions
No instances found Nenalezeny žádné instance
{{ instances.length }} instances found {{ instances.length }} instancí nalezeno
Built from <a href="https://instances.joinpeertube.org">instances.joinpeertube.org</a> Vytvořeno z <a href="https://instances.joinpeertube.org">instances.joinpeertube.org</a>
Report an instance Nahlásit instanci
Subscribe to the newsletter Přihlaste se k odběru novinek
Subscribe to RSS feed Přihlaste se k odběru RSS
Subscribe to our Mastodon account Přihlaste se k odběru našeho účtu Mastodon
Subscribe to our Twitter account Přihlaste se k odběru našeho Twitter účtu
Open the Toot Otevřít Toot
Open the Tweet Otevřít Tweet
Plugin homepage Domovská stránka pluginu
I want my donation to remain anonymous Chci, aby můj dar zůstal anonymní
Amount Částka
Amount (e.g.: 42) Částka (např. 42)
I would like to receive a tax receipt Chci dostat daňové potvrzení
E-mail E-mail
e.g. contact@fsf.org např. contact@fsf.org
e.g. r.stallman@outlock.com např. r.stallman@outlock.com
Nickname Přezdívka
e.g. Lady AAL např. Lady AAL
I represent Zastupuji
Please complete this information so we can prepare your receipt Vyplňte prosím tyto údaje, abychom vám mohli připravit účtenku
Company, association, community... Společnost, sdružení, komunita...
Last name Příjmení
e.g. Lovelace např. Lovelace
First name Jméno
an individual jednotlivec
e.g. Ada např. Ada
Legal entity Právní subjekt
e.g. Free Software Foundation např. Nadace pro svobodný software
a company společnost

Loading…

User avatar trendspotter

New translation

joinpeertube / mainCzech

6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Czech
No related strings found in the glossary.

String information

String age
11 months ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/locale/cs/LC_MESSAGES/app.po, string 117