Translation

English (United States) Czech
e.g. contact@fsf.org např. contact@fsf.org
e.g. r.stallman@outlock.com např. r.stallman@outlock.com
Nickname Přezdívka
e.g. Lady AAL např. Lady AAL
I represent Zastupuji
Please complete this information so we can prepare your receipt Vyplňte prosím tyto údaje, abychom vám mohli připravit účtenku
Company, association, community... Společnost, sdružení, komunita...
Last name Příjmení
e.g. Lovelace např. Lovelace
First name Jméno
an individual jednotlivec
e.g. Ada např. Ada
Legal entity Právní subjekt
e.g. Free Software Foundation např. Nadace pro svobodný software
a company společnost
Address Adresa
e.g. 12, Freedom Street např. ulice Freedom Street 12
Address line 2 Adresní řádek 2
e.g. Building VI např. budova VI
Postal/Zip code Poštovní směrovací číslo / PSČ
e.g. 42100 např. 42100
City Město
e.g. Saint-Etienne např. Saint-Etienne
This field must be filled in. Toto pole musí být vyplněno.
You must enter a valid email address. Zadejte platnou e-mailovou adresu.
In France, thanks to the %{ percent } tax deduction, your donation of %{ amount } will cost you %{ defisc }. Ve Francii vás díky daňovému odpočtu %{ percent } bude váš dar ve výši %{ amount } stát %{ defisc }.
Credit card Kreditní karta
Give Poskytněte
now teď
Why progressive fundraising over 6 months? Proč postupné získávání finančních prostředků po dobu 6 měsíců?
At a time when no one knows what the future holds, we deem it inappropriate to start a crowdfunding campaign and threaten not to do our best on PeerTube if we don't get the necessary funds. V době, kdy nikdo neví, co přinese budoucnost, považujeme za nevhodné zahájit crowdfundingovou kampaň a vyhrožovat, že pokud nezískáme potřebné prostředky, nebudeme se na PeerTube snažit.

Loading…

User avatar petrbalicek

Suggestion accepted

joinpeertube / mainCzech

3 months ago
User avatar None

Suggestion added

joinpeertube / mainCzech

4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Czech
No related strings found in the glossary.

String information

String age
7 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/locale/cs/LC_MESSAGES/app.po, string 133