Translation

English (United States) Czech
<a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank"> Read the blog post for more information </a> <a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank"> Přečtěte si příspěvek na blogu pro více informací </a>
Let's pave the way to PeerTube live streaming in v3! Vydláždíme cestu k živému vysílání PeerTube ve verzi 3!
Support the development of PeerTube! Podpořte vývoj PeerTube!
Donate, share: we will need all the help we can get to complete this roadmap. Přispějte, sdílejte: k dokončení tohoto plánu budeme potřebovat veškerou pomoc, kterou můžeme získat.
raised in %{ days } day přibylo za %{ days } den
contributors přispěvatelé
Step 1 Krok 1
(June) (červen)
Search through the fediverse Vyhledávání ve fediverse
Ability to create search indexes Možnost vytváření vyhledávacích indexů
Instance broadcast messages Instance vysílání zpráv
WIP to improve UX/UI WIP pro zlepšení UX/UI
A roadmap in 4 steps Plán ve 4 krocích
Step 2 Krok 2
Moderation Moderování
(July) (červenec)
From June to November 2020, Framasoft will develop new features and improvements for PeerTube. We have broken down this roadmap into 4 main steps, each with its own schedule and cost, leading to the addition of peer-to-peer powered live streaming to PeerTube v3. Od června do listopadu 2020 bude Framasoft vyvíjet nové funkce a vylepšení pro PeerTube. Tento plán jsme rozdělili do 4 hlavních kroků, z nichž každý má svůj vlastní harmonogram a náklady, což povede k přidání živého vysílání na bázi peer-to-peer do PeerTube v3.
Feedback on reports Zpětná vazba k hlášením
Making moderation easier Usnadnění moderování
Sharing blocklists (spam) Sdílení seznamů blokovaných (spam)
These developments are funded by donations made to our small nonprofit organization: Framasoft. We will be raising funds progressively over the next six months of development, so that you can help us in our efforts. Tento vývoj je financován z darů naší malé neziskové organizaci: Framasoft. Během následujících šesti měsíců vývoje budeme postupně získávat finanční prostředky, abyste nám mohli pomoci v našem úsilí.
Step 3 Krok 3
(Aug. - Sept.) (srpen - září)
Online playlists sharing Sdílení seznamů skladeb online
Plugins (annotations, etc) Zásuvné moduly (anotace atd.)
Promoting plugins Propagace doplňků
Step 4 Krok 4
(Oct. - Nov.) (říjen- listopad)
Peer-to-peer (30s - 1min lag) Peer-to-peer (zpoždění 30 s - 1 min)
No chat, no gifs, no ❤️ 👍 Žádný chat, žádné gify, žádné ❤️ 👍
Post-live publishing Publikování po skončení živého vysílání

Loading…

User avatar petrbalicek

Suggestion accepted

joinpeertube / mainCzech

3 months ago
User avatar None

Suggestion added

joinpeertube / mainCzech

3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/Roadmap-2020.vue:84
String age
7 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/locale/cs/LC_MESSAGES/app.po, string 517