Translation

English (United States) Czech
PeerTube mascot created by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.davidrevoy.com/">David Revoy</a> PeerTube maskot byl vytvořen <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.davidrevoy.com/">Davidem Revoy</a>
<em>PeerTube news!</em> content licensed under <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">CC-BY-SA</a> Obsah <em>PeerTube news!</em> je vydán pod licencí <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">CC-BY-SA</a>
Roadmap Plán vývoje
developed by vyvíjený
Home Úvodní strana
Create an account Vytvořit účet
News Novinky
Help Nápověda
Contribute Přispějte
Git Git
Languages Jazyky
Change interface language Změnit jazyk rozhraní
Translate Přeložit
%{ instance.totalInstanceFollowers } follower instance %{ instance.totalInstanceFollowers } instance sledujícího
Follows %{ instance.totalInstanceFollowing } instance Sleduje %{ instance.totalInstanceFollowing } instanci
per user na uživatele
No video quota per user Žádná kvóta videí na uživatele
Unlimited space Neomezený prostor
B B
KB KB
MB MB
GB GB
Sensitive content Citlivý obsah
Hidden Skryté
Blurred Rozmazané
Displayed Zobrazené
See the instance Viz instance
Filter according to your preferences Filtrování podle vašich preferencí
Updating one of the fields will automatically update results below the form Aktualizace jednoho z polí automaticky aktualizuje výsledky pod formulářem
Your profile Váš profil
Viewer Divák

Loading…

User avatar trendspotter

New translation

joinpeertube / mainCzech

a month ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/components/InstanceCard.vue:21
String age
7 months ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/locale/cs/LC_MESSAGES/app.po, string 29