Translation

md
English
Key English Czech Actions
Key English Czech Actions
Component Key Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framasoft/Trademarks md
The following string has a different source, but the same context.
Translated Framasoft/Charte md Ve Framasoftu nemáme rádi (a nevěříme v) duševní vlastnictví.

Ale žijeme ve světě, který ano, a potřebujeme chránit sebe a svou práci.

Zaregistrovali jsme tedy některé ochranné známky (PeerTube, Mobilizon, Framasoft…) a zde je to, k čemu se zavazujeme.

## 1. Nemáme v plánu zaútočit

Registrace ochranných známek je obranný tah. Je to proto, abychom chránili
naši práci jak před lidmi, kteří by si jinak mohli zaregistrovat jména, na jejichž
zveřejnění tvrdě pracujeme, tak před těmi, kteří by pošpinili názvy projektů,
které budujeme našimi hodnotami, politickými postoji a vášní.

## 2. Nepanikařte

Zákon o ochranných známkách použijeme pouze v krajním případě.
Nejsme známí trollové, kteří se těší na vymáhání peněz právním násilím.
Chceme jen chránit pověst jmen, na jejichž zveřejnění tvrdě pracujeme.

Opravdu máme v úmyslu vyřešit jakýkoli problém, který s vámi
můžeme mít, tím, že si to spolu promluvíme. Pokud jednáte
v dobré víře, není třeba panikařit. Jsme si jisti, že si budeme rozumět
a najdeme elegantní řešení.

## 3. Neklamte lidi

Pokud řeknete nebo naznačíte, že jste my nebo že jste „oficiální“,
použijeme proti vám zákon o ochranných známkách. Pokud začneme
dostávat zprávy od lidí, kteří si myslí, že vaše činy pocházejí od nás,
budeme vás kontaktovat, abychom si promluvili a našli způsob,
jak dát najevo, že vy jste vy a my jsme my.

Podle našich zkušeností lidé každopádně nejsou hlupáci a upřímnost
je velmi účinný způsob, jak se s nimi spojit. K ochraně tohoto vztahu
důvěry a poctivosti, který jsme si s lidmi vybudovali,
použijeme jako poslední možnost zákon o ochranných známkách.

## 4. Nebuď idiot

Opravdu, je to tak jednoduché.

Být idiot zahrnuje věci, které jsou zakázány demokratickými zákony
(propagace nacismu a fašismu, pedokriminalita, ohrožování druhých, fake news...),
zejména diskriminace (pohlaví, rasy, náboženství,
orientace, menšin... no, znáte to cvičení...) .

Pokud používáte názvy a pojmenování, na kterých jsme tvrdě pracovali,
abychom byli za kretény, použijeme proti vám zákon o ochranných známkách.
Pokud se snažíte posouvat limity, chcete testovat, provokovat a zpochybňovat společnost,
dělejte si to jinde, my na to nemáme čas: nepoužívejte naše ochranné známky.
Pokud si myslíte, že existuje příliš mnoho pravidel nebo že je příliš složité nebýt
idiotem: nepoužívejte naše ochranné známky.

Pokud se bojíte, že byste mohli být kretény, aniž byste to věděli,
z nevědomosti, i když se snažíte udržet si vzdělání: bude to v pořádku.

## 5. Respektujme se navzájem

Pokud si nejste jisti, přijďte si s námi promluvit. Pokud budeme mít
problém, pokusíme se nejprve přijít a promluvit si s vámi.

Pokud nám používáním názvů našich projektů začnou vaše aktivity pohlcovat čas a energii,
pokud nám děláte špatné jméno, budeme mít určitě problém. Abyste se tomu vyhnuli,
pamatujte, že existují lidé, kteří tvrdě pracovali na tom, aby jména,
která používáte, měly poctivou pověst a prostě tuto práci respektujte.

Pokud zjistíme, že se musíme zodpovídat za vaše činy, budeme si muset promluvit.

Když spolu mluvíme, pokud se snažíte být chytrý osel a vyjednáváte
každé slovo, pokud nechcete slyšet a zvažovat naši pozici (ujistěte se, že se vždy
snažíme dělat to samé s ostatními), pak pravděpodobně vyřešíme
náš spor pomocí zákona o ochranných známkách.

Ale my nechceme, tak pojďme najít způsob, jak si porozumět
@:color.soft je síť populárního vzdělávání, která má svůj původ
ve světě vzdělávání, který se v zásadě věnuje svobodnému
(stejně jako svobodnému projevu) softwaru. Je společně organizován
kolem tří hlavních témat: propagace, šíření a vývoj svobodného softwaru,
zlepšování kultury open source a online platforma otevřených služeb.

## Pro otevřený internet

Používání svobodného softwaru a otevřených standardů na internetu
je hlavním účelem našeho projektu @:(html.dio).

Přístup ke zdrojovému kódu je základním kamenem principů open source.@:color.soft
se zavazuje umístit každou aplikaci dostupnou ve svých projektech
pod [bezplatnou licenci](https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html).

V případě vylepšení kódu se @:color.soft zavazuje umístit příspěvek
pod bezplatnou licenci (kompatibilní s původní licencí)
a bude podporovat jakýkoli dobrovolný příspěvek uživatelů tím,
že je vyzve ke kontaktu s autorem.

@:color.soft se zavazuje zpřístupnit zdrojový kód,
ať už zveřejněním odkazu směřujícího na oficiální
webovou stránku aplikace, nebo pokud tato již není dostupná,
zveřejněním příslušného kódu na úložišti.

@:color.soft tímto prokazuje svou poctivost tím,
že umožňuje každému uživateli zkontrolovat zdrojový kód,
případně jej vylepšit, a především zajistit,
aby jeho data, identita nebo práva nebyla zneužita.

Uživatelé pak budou moci vědomě využívat dostupné aplikace
a dozvědět se o všech jejich funkcích,
výhodách, limitech a možném využití.

Žádné z dat vytvořených pomocí těchto aplikací nepatří společnosti @:color.soft,
která neuplatňuje žádná autorská práva ani necenzuruje váš obsah.
Jakýkoli obsah, který by byl podle francouzského práva považován
za porušující nebo nezákonný, bude po řádném ohlášení
okamžitě smazán.

## Pro decentralizovaný internet

Nabídkou otevřených aplikací online hodlá @:color.soft propagovat
alternativní řešení proprietárních aplikací, které některé společnosti navrhují
za účelem dosažení monopolů a zneužití osobních údajů.

Tyto alternativy jsou příklady rozmanitosti dostupných open-source řešení,
která lze použít pro osobní nebo kolektivní účely. V této perspektivě se @:color.soft zavazuje
podporovat jejich šíření publikováním výukových programů vysvětlujících,
jak tyto aplikace nainstalovat na váš vlastní server.

Rovný přístup k těmto aplikacím je silným závazkem: jejich nabídkou zdarma chce
@:color.soft propagovat jejich používání v co největší míře a poskytnout
důkaz konceptu, že decentralizovaný a rovnostářský internet je možný.

## Pro etický internet

Etika opensource softwaru je o sdílení a nezávislosti. @:color.soft se zavazuje,
že nikdy nebude provádět žádnou cenzuru obsahu ani žádný dohled nad činnostmi
svých uživatelů a nikdy nebude odpovídat na žádné požadavky administrativy
nebo úřadů bez formální právní žádosti. Na oplátku se uživatelé zavazují,
že při výrobě nebo hostování svého obsahu budou respektovat rámce
stanovené zákonem.

Mezi uživateli nepraktikujeme žádnou diskriminaci,
abychom zajistili co největší dostupnost.

Osobní údaje nebudou využívány pro komerční účely, předávány třetí straně
ani používány pro účely, které nejsou specifikovány v této chartě. Uživatelé si však
musí být vědomi toho, že jejich data mohou být zpřístupněna,
zejména když je zveřejní v kontextu společné aplikace.
V tomto případě zůstávají uživatelé odpovědní za svůj obsah.

## Za internet solidarity

@:color.soft je nezisková organizace. Její dobrovolníci a zaměstnanci věnují svůj čas
zajištění kontinuity služeb nabízených uživatelům. Náš obchodní model
je založen na vzájemném sdílení energií a nákladů. Naše služby jsou zdarma,
ale to neznamená, že nic nestojí. Pokud by velké množství podporovatelů
finančně podpořilo @:color.soft zachování jeho služeb,
mohlo by je využívat ještě větší množství osob a mohly by se dokonce zlepšit.

@:color.soft má populární vzdělávací přístup, a proto sdílí co nejvíce znalostí,
aby propagoval používání svobodného softwaru a učil uživatele,
jak instalovat bezplatné služby na jejich servery.
Sdílení technických a kognitivních zdrojů je to, co dělá internet společným statkem,
dostupným pro každého a nepatřící nikomu
.

Loading…

User avatar trendspotter

New translation

Framasoft / TrademarksCzech

11 months ago
Browse all string changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is untranslated in some components.

Reset

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Key
md
Flags
ignore-newline-count
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/translations/cs/trademarks.yml, string 2