Translation

meta->desc
English
Key English Czech Actions
meta->lead There is a long way to go, but the road is Free… Čeká nás ještě dlouhá cesta, ale je to cesta svobodná…
meta->license @:license.ccbysa4 except when notified @:license.ccbysa4 s výjimkou případů, kdy je to oznámeno
meta->desc Framasoft is a not-for-profit popular educational organization, a group of friends convinced that an emancipatory digital world is possible, convinced that it will arise through actual actions on real world and online with and for you! Framasoft je nezisková populárně-naučná organizace, skupina přátel přesvědčených, že emancipační digitální svět je možný, přesvědčených, že vznikne prostřednictvím skutečných akcí v reálném světě a online s vámi a pro vás!
nav->parts->logiciel->key Software section Softwarová sekce
nav->parts->logiciel->title to the software section do softwarové sekce
nav->parts->culture->key Culture section Kulturní sekce
nav->parts->culture->title to the culture section do kulturní sekce
nav->parts->cloud->key Cloud section Cloudová sekce
nav->parts->cloud->title to the cloud section do cloudové sekce
nav->parts->vrac->key Bulk free section Hromadná sekce
nav->parts->vrac->title to the bulk free section do hromadné sekce
link->partenaires @:link.soutenir/en/partenaires @:link.soutenir/cs/partneri
link->wFreeSoftware https://en.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre https://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%BD_software
link->wSourceCode https://en.wikipedia.org/wiki/Code_source https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrojov%C3%BD_k%C3%B3d
link->wFreeLicense https://en.wikipedia.org/wiki/Licence_libre https://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%A1_licence
link->wFreeCulture https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_libre https://cs.wikipedia.org/wiki/Otev%C5%99en%C3%A1_spole%C4%8Dnost
link->wCommons https://en.wikipedia.org/wiki/Bien_commun https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunita
link->wOSM https://en.wikipedia.org/wiki/Openstreetmap https://cs.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap
Key English Czech Actions
graphics->title Graphic charter Grafický manuál
link->garden @:link.cloud/fr/cultiver-son-jardin @:link.cloud/fr/cultiver-son-jardin
link->partenaires @:link.soutenir/en/partenaires @:link.soutenir/cs/partneri
link->wCommons https://en.wikipedia.org/wiki/Bien_commun https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunita
link->wFreeCulture https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_libre https://cs.wikipedia.org/wiki/Otev%C5%99en%C3%A1_spole%C4%8Dnost
link->wFreeLicense https://en.wikipedia.org/wiki/Licence_libre https://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%A1_licence
link->wFreeSoftware https://en.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre https://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%BD_software
link->wOSM https://en.wikipedia.org/wiki/Openstreetmap https://cs.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap
link->wSourceCode https://en.wikipedia.org/wiki/Code_source https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrojov%C3%BD_k%C3%B3d
meta->desc Framasoft is a not-for-profit popular educational organization, a group of friends convinced that an emancipatory digital world is possible, convinced that it will arise through actual actions on real world and online with and for you! Framasoft je nezisková populárně-naučná organizace, skupina přátel přesvědčených, že emancipační digitální svět je možný, přesvědčených, že vznikne prostřednictvím skutečných akcí v reálném světě a online s vámi a pro vás!
meta->lead There is a long way to go, but the road is Free… Čeká nás ještě dlouhá cesta, ale je to cesta svobodná…
meta->license @:license.ccbysa4 except when notified @:license.ccbysa4 s výjimkou případů, kdy je to oznámeno
nav->parts->cloud->key Cloud section Cloudová sekce
nav->parts->cloud->title to the cloud section do cloudové sekce
nav->parts->culture->key Culture section Kulturní sekce
nav->parts->culture->title to the culture section do kulturní sekce
nav->parts->logiciel->key Software section Softwarová sekce
nav->parts->logiciel->title to the software section do softwarové sekce
nav->parts->vrac->key Bulk free section Hromadná sekce
nav->parts->vrac->title to the bulk free section do hromadné sekce
search->btn Search Hledat
search->frama on @:txt.soft’s websites na @:txt.soft’s webových stranách
search->web on the web na webu

Loading…

User avatar trendspotter

New translation

Framasoft / MainCzech

2 weeks ago
User avatar None

String updated in the repository

Framasoft / MainCzech

 
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Key
meta->desc
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
src/translations/cs/main.yml, string 3