Translation

dio->footer
English
Key English Turkish
intro->btn Support our actions Destek verin
more->title Framasoft is… Framasoft…
more->libre->title @:txt.libre, the free culture directory @:txt.libre, özgür bir rehberdir
more->libre->text @:txt.soft historical project: hundreds of free softwares and cultural contents organized and tested, displayed with short notices @:txt.soft proje tarihçesi: yüzlerce ücretsiz yazılım, kültürel içerik organize edildi ve test edildi, kısa bildirimlerle görüntülendi
more->book->title @:txt.book, the publishing house @:txt.book, yayınevidir
more->book->text Free books share the same freedom as free software. We publish manuals, technical books, but also novels and even comics Ücretsiz kitaplar özgür yazılımlar kadar özgürdür. Kılavuzları, teknik kitapları, aynı zamanda romanları ve hatta çizgi romanları yayınlıyoruz
more->blog->title @:txt.blog, the news about free culture @:txt.blog, özgür kültür hakkındaki haberleri içerir
more->blog->text News about @:txt.soft, free culture and commons : chronicles, press reviews, translations, interviews @:txt.soft hakkında haberler, özgür kültür ve ortaklar: kayıtlar, basın yorumları, çeviriler, röportajlar
more->confs->title Conferences, workshops Konferanslar, atölyeler
more->confs->text More than one hundred conferences, workshops and interventions per year Yılda yüzden fazla konferans, atölye çalışması ve girişim
more->footer @:txt.soft has more than 50 projects. Check all of them. @:txt.soft ’un 50den fazla proje si vardır. Hepsine göz atin.
more->link See the full presentation. Sununun tamamına bakın.
dio->title Degooglize your Internet<br />find user-friendly tools Degooglize your Internet<br /> kullanıcı dostu araçlar bulur
dio->subtitle **Ethical alternatives** are possible.<br />Demonstration with **{count} examples**. **Etik alternatifler** bulmak da mümkündür.<br />Alternatiflerden **{count} örnek** tanıtımı.
dio->btn Help us maintain these services and help us to develop new ones Bu hizmetleri sürdürmek ve yenilerini geliştirmek için bize destek olun
dio->footer The complete list of our services, with the whole documentation to master them, can be found on the [@:txt.dio](@:link.dio) website Hizmetlerimizin tam listesine, tüm dökümanlarla birlikte [@:txt.dio](@:link.dio) web sayfasından ulaşılabilir
peertube->title PeerTube : the alternative to YouTube, made with you and for you PeerTube : YouTube alternatifi, sizinle ve sizin için oluşturuldu
peertube->text Have a look to 1.0 version of PeerTube, which lets you to create **your** own alternative to YouTube. This software has been developped thanks to your contriibutions.<br />All together, let’s build a smilar to us video platform PeerTube’un 1.0 sürümüne bir göz atın, YouTube’a **kendi** alternatifinizi oluşturabildiğinizi göreceksiniz. Bu yazılım sizin katkılarınız sayesinde geliştirilmiştir.<br />Hep birlikte, istediğimiz gibi bir video platformu oluşturalım
peertube->btn Browse the main features Ana özelliklere göz atın
peertube->footer To learn about the PeerTube software, discover how it’s organized into a <abbr title="Also known as fediverse, the whole group of federated instances.">federation</abbr> and understand how to create your own <abbr title="Decentralized installation on a server, accessible through a web address.">instance</abbr>: @:html.joinpeertube
peertube->modal->title Main features of PeerTube PeerTube’un ana özellikleri
peertube->modal->text PeerTube is a fully featured software. Here is some of its abilities. PeerTube tam özellikli bir yazılımdır. İşte bazı yetenekleri.
peertube->modal->features->[0] Import from YouTube RSS beslemeleri
peertube->modal->features->[1] Import .torrent files Kullanıcılar için abonelik
peertube->modal->features->[2] Subtitles Gelişmiş arama
peertube->modal->features->[3] Advanced search Altyazılar
peertube->modal->features->[4] Subscription for users .torrent dosyasını içeri aktar
peertube->modal->features->[5] RSS feeds YouTube’dan içeri aktar
mobilizon->title Mobilizon: A free and federated tool to get our events off Facebook! Mobilizon: Facebook etkinliklerimizi sonlandırmamız için özgür ve birleşik bir araç!
mobilizon->text Preview the beta version of Mobilizon, which will allow you to create your alternative to MeetUp and Facebook events. This software is under development, thanks to your contributions, and will be constantly improved until the release of its V1 in the first half of 2020. Together, let’s invent the video platform that suits us. Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize… in complete freedom! MeetUp ve Facebook etkinliklerine alternatif oluşturacak Mobilizon'un beta sürümü görüntüleyin. Bu yazılım, yürekten teşekkür ettiğimiz katkılarınız sayesinde geliştirilmektedir ve 2020'nin ilk yarısında yayınlanacak ilk kararlı sürüm duyuruluncaya kadar sürekli geliştirilecek. Gelin, hep beraber bize uyan bir video platformu inşa edelim. Toplanalım ⋅ Organize olalım ⋅ Harekete geçelim … gerçek bir özgürlük içinde!
mobilizon->btn Browse the main features Ana özelliklere göz atın
Key English Turkish
cuo->btn Contribute to another year of Contributopia Başka bir Contributopia yılına katkıda bulunun
cuo->chatons->text This Collective gathers Alternative Hosting Companies which, everywhere
in France (and even beyond), offer online services that can be trusted.
Framasoft leads this collective and accompanies its growth in order to make
it autonomous.
cuo->chatons->title CHATONS
cuo->cloud->text A unique account to synchronize your notes, calendar, contacts or its files, to collaborate on it, etc. it’s a proposal that we want to build, thanks to Nextcloud software.
cuo->cloud->title Frama<br />cloud Frama<br />cloud
cuo->footer All this is just a sample of all the actions we are currently working on… Discover the whole roadmap: [@:txt.cuo](@:link.cuo)!
cuo->intro On Framasoft’s agenda in 2022: PeerTube, free culture, Mobilizon, CHATONS,
commons, decentralisation, popular education, an archipelago of partnerships,
sharing… and probably a trivia or two!
cuo->mobilizon->text Mobilizon is a free and federated alternative to Facebook events and groups.
Mobilizon is not a social network, and does not promote egos.
Groups, on the other hand, can discuss, share resources, publish articles
and organise their events.
cuo->mobilizon->title Mobilizon Mobilizon
cuo->peertube->text PeerTube is an open source software that democratises video distribution,
as it allows hosts to create YouTube-like video platforms.
These platforms can link together to show a wider range of videos while
remaining independent.
cuo->peertube->title PeerTube PeerTube
cuo->title Contributopia Contributopia
dio->btn Help us maintain these services and help us to develop new ones Bu hizmetleri sürdürmek ve yenilerini geliştirmek için bize destek olun
dio->footer The complete list of our services, with the whole documentation to master them, can be found on the [@:txt.dio](@:link.dio) website Hizmetlerimizin tam listesine, tüm dökümanlarla birlikte [@:txt.dio](@:link.dio) web sayfasından ulaşılabilir
dio->subtitle **Ethical alternatives** are possible.<br />Demonstration with **{count} examples**. **Etik alternatifler** bulmak da mümkündür.<br />Alternatiflerden **{count} örnek** tanıtımı.
dio->title Degooglize your Internet<br />find user-friendly tools Degooglize your Internet<br /> kullanıcı dostu araçlar bulur
intro->btn Support our actions Destek verin
intro->subtitle Change the world<br />one byte at a time Bir byte ile<br />Dünyayı değiştir
intro->text @:txt.soft is a not-for-profit **popular educational organization**, a group of friends convinced that an **emancipatory** digital world is possible, convinced that it will arise through **actual actions** on real world and online with and for you! **Özgürleştirici** bir dijital dünyanın mümkün olduğuna inanan bir grup arkadaş, bunun çevrimiçi ve gerçek hayattaki **eylem**lerinizle ve yine sizin için, kâr amacı gütmeyen **popüler bir eğitim örgütlenmesi** olan @:txt.soft ile ortaya çıkacağına inanıyor!
mobilizon->btn Browse the main features Ana özelliklere göz atın
mobilizon->footer To discover the development plan for Mobilizon software by 2020: @:(html.joinmobilizon). To test the features under development [test.mobilizon.org](https://test.mobilizon.org) 2020 yılına kadar Mobilizon yazılımı geliştirme planını görmek için: @:(html.joinmobilizon). Geliştirilmekte olan özellikleri test etmek için [test.mobilizon.org](https://test.mobilizon.org)
mobilizon->link https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/ https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/
mobilizon->text Preview the beta version of Mobilizon, which will allow you to create your alternative to MeetUp and Facebook events. This software is under development, thanks to your contributions, and will be constantly improved until the release of its V1 in the first half of 2020. Together, let’s invent the video platform that suits us. Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize… in complete freedom! MeetUp ve Facebook etkinliklerine alternatif oluşturacak Mobilizon'un beta sürümü görüntüleyin. Bu yazılım, yürekten teşekkür ettiğimiz katkılarınız sayesinde geliştirilmektedir ve 2020'nin ilk yarısında yayınlanacak ilk kararlı sürüm duyuruluncaya kadar sürekli geliştirilecek. Gelin, hep beraber bize uyan bir video platformu inşa edelim. Toplanalım ⋅ Organize olalım ⋅ Harekete geçelim … gerçek bir özgürlük içinde!
mobilizon->title Mobilizon: A free and federated tool to get our events off Facebook! Mobilizon: Facebook etkinliklerimizi sonlandırmamız için özgür ve birleşik bir araç!
more->blog->text News about @:txt.soft, free culture and commons : chronicles, press reviews, translations, interviews @:txt.soft hakkında haberler, özgür kültür ve ortaklar: kayıtlar, basın yorumları, çeviriler, röportajlar
more->blog->title @:txt.blog, the news about free culture @:txt.blog, özgür kültür hakkındaki haberleri içerir
more->book->text Free books share the same freedom as free software. We publish manuals, technical books, but also novels and even comics Ücretsiz kitaplar özgür yazılımlar kadar özgürdür. Kılavuzları, teknik kitapları, aynı zamanda romanları ve hatta çizgi romanları yayınlıyoruz
more->book->title @:txt.book, the publishing house @:txt.book, yayınevidir

Loading…

User avatar ilkerbesken

Translation changed

Framasoft / HomeTurkish

a year ago
User avatar ilkerbesken

Translation changed

Framasoft / HomeTurkish

a year ago
User avatar ilkerbesken

Translation changed

Framasoft / HomeTurkish

a year ago
User avatar ilkerbesken

New translation

Framasoft / HomeTurkish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dio->footer
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/translations/tr/home.yml, string 18