Translation

cuo->title
English
Key English Swedish
peertube->btn Browse the main features Upptäck fördelarna
peertube->footer To learn about the PeerTube software, discover how it’s organized into a <abbr title="Also known as fediverse, the whole group of federated instances.">federation</abbr> and understand how to create your own <abbr title="Decentralized installation on a server, accessible through a web address.">instance</abbr>: @:html.joinpeertube Lär dig mer om mjukvaran bakom PeerTube, upptäck hur allt samlas i en <abbr title="Även känt som fediversum, alla federerade instanser.">federation</abbr> och hur du kan skapa din egen <abbr title="Decentraliserad installation på en server, åtkomlig på en webbadress.">instans</abbr>: @:html.joinpeertube
peertube->modal->title Main features of PeerTube Fördelarna med PeerTube
peertube->modal->text PeerTube is a fully featured software. Here is some of its abilities. PeerTube är en fullfjädrad mjukvara. Detta är några av dess funktioner.
peertube->modal->features->[0] Import from YouTube RSS-flöden
peertube->modal->features->[1] Import .torrent files Prenumerationer för användare
peertube->modal->features->[2] Subtitles Avancerad sökfunktion
peertube->modal->features->[3] Advanced search Textning
peertube->modal->features->[4] Subscription for users Importera torrent-filer
peertube->modal->features->[5] RSS feeds Importera från YouTube
mobilizon->title Mobilizon: A free and federated tool to get our events off Facebook! Mobilizon, ett fritt och federerat verktyg för att plocka bort våra evenemang från Facebook!
mobilizon->text Preview the beta version of Mobilizon, which will allow you to create your alternative to MeetUp and Facebook events. This software is under development, thanks to your contributions, and will be constantly improved until the release of its V1 in the first half of 2020. Together, let’s invent the video platform that suits us. Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize… in complete freedom! Ta en titt på det senaste som hänt med Mobilizon, som ger dig möjlighet att skapa ditt egna alternativ till MeetUp och Facebook-evenemang. Mjukvaran är under utveckling, tack vare era bidrag,och kommer förbättras kontinuerligt fram tills version 1.0 ges ut i början av 2020. Tillsammans kan vi bygga en plattform som passar oss. Samlas ⋅ Organisera ⋅ Mobilisera… i fulländad frihet!
mobilizon->btn Browse the main features Upptäck fördelarna
mobilizon->link https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/ https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/
mobilizon->footer To discover the development plan for Mobilizon software by 2020: @:(html.joinmobilizon). To test the features under development [test.mobilizon.org](https://test.mobilizon.org) Läs utvecklingsplanen för Mobilizon under 2020 på @:(html.joinmobilizon). Du kan också testa funktionerna som är under utveckling på [test.mobilizon.org](https://test.mobilizon.org).
cuo->title Contributopia Contributopia
cuo->intro On Framasoft’s agenda in 2022: PeerTube, free culture, Mobilizon, CHATONS,
commons, decentralisation, popular education, an archipelago of partnerships,
sharing… and probably a trivia or two!
cuo->peertube->title PeerTube PeerTube
cuo->peertube->text PeerTube is an open source software that democratises video distribution,
as it allows hosts to create YouTube-like video platforms.
These platforms can link together to show a wider range of videos while
remaining independent.
PeerTube befriar sändningen av videor genom att mixa ihop federation av värdar och peer-till-peer distribution. För 2020, är det fortfarande mycket kvar att göra: grafisk omdesign, sociala verktyg, liveströmmning…
cuo->mobilizon->title Mobilizon Mobilizon
cuo->mobilizon->text Mobilizon is a free and federated alternative to Facebook events and groups.
Mobilizon is not a social network, and does not promote egos.
Groups, on the other hand, can discuss, share resources, publish articles
and organise their events.
Mobilizons v1 är schemalagd under 2020. Denna federerade plattformen kommer att tillåta dig att samla din grupp, organisera det med dina verktyg och mobilisera det runt dina event.
cuo->chatons->title CHATONS
cuo->chatons->text This Collective gathers Alternative Hosting Companies which, everywhere
in France (and even beyond), offer online services that can be trusted.
Framasoft leads this collective and accompanies its growth in order to make
it autonomous.
cuo->cloud->title Frama<br />cloud Frama<br />cloud
cuo->cloud->text A unique account to synchronize your notes, calendar, contacts or its files, to collaborate on it, etc. it’s a proposal that we want to build, thanks to Nextcloud software. Ett unikt konto för att synkornisera dina anteckningar, calendrar, kontakter eller filer, att sammarbeta på osv. det är ett förslag som vi vill bygga, med hjälp av mjukvara från Nextcloud.
cuo->btn Contribute to another year of Contributopia Ge ditt bidrag för ännu ett år med Contributopia
cuo->footer All this is just a sample of all the actions we are currently working on… Discover the whole roadmap: [@:txt.cuo](@:link.cuo)! Allt detta är bara en del av alla funktioner vi arbetar på i nuläget… Upptäck hela översiktsplanen: [@:txt.cuo](@:link.cuo)!
soutenir->title Support Framasoft Stöd Framasoft
soutenir->text Framasoft is a not-for-profit which can **only** keep running thanks to your donations. Do you like what we do? Do you think we’re going in the right direction? If so, and you’re able to make a donation, we’d very much appreciate it! Framasoft är ett ideellt företag som kan **endast** fortsätta tack vare era donationer. Gillar du vad vi gör? Tycker du vi går i rätt riktning? Om det är så, och du kan göra en donation, hade vi uppskattat det mycket!
soutenir->why Why support @:txt.soft? Varför stötta @:txt.soft?
soutenir->money Where is your money going to? Vad går dina pengar till?
Key English Swedish
cuo->btn Contribute to another year of Contributopia Ge ditt bidrag för ännu ett år med Contributopia
cuo->chatons->text This Collective gathers Alternative Hosting Companies which, everywhere
in France (and even beyond), offer online services that can be trusted.
Framasoft leads this collective and accompanies its growth in order to make
it autonomous.
cuo->chatons->title CHATONS
cuo->cloud->text A unique account to synchronize your notes, calendar, contacts or its files, to collaborate on it, etc. it’s a proposal that we want to build, thanks to Nextcloud software. Ett unikt konto för att synkornisera dina anteckningar, calendrar, kontakter eller filer, att sammarbeta på osv. det är ett förslag som vi vill bygga, med hjälp av mjukvara från Nextcloud.
cuo->cloud->title Frama<br />cloud Frama<br />cloud
cuo->footer All this is just a sample of all the actions we are currently working on… Discover the whole roadmap: [@:txt.cuo](@:link.cuo)! Allt detta är bara en del av alla funktioner vi arbetar på i nuläget… Upptäck hela översiktsplanen: [@:txt.cuo](@:link.cuo)!
cuo->intro On Framasoft’s agenda in 2022: PeerTube, free culture, Mobilizon, CHATONS,
commons, decentralisation, popular education, an archipelago of partnerships,
sharing… and probably a trivia or two!
cuo->mobilizon->text Mobilizon is a free and federated alternative to Facebook events and groups.
Mobilizon is not a social network, and does not promote egos.
Groups, on the other hand, can discuss, share resources, publish articles
and organise their events.
Mobilizons v1 är schemalagd under 2020. Denna federerade plattformen kommer att tillåta dig att samla din grupp, organisera det med dina verktyg och mobilisera det runt dina event.
cuo->mobilizon->title Mobilizon Mobilizon
cuo->peertube->text PeerTube is an open source software that democratises video distribution,
as it allows hosts to create YouTube-like video platforms.
These platforms can link together to show a wider range of videos while
remaining independent.
PeerTube befriar sändningen av videor genom att mixa ihop federation av värdar och peer-till-peer distribution. För 2020, är det fortfarande mycket kvar att göra: grafisk omdesign, sociala verktyg, liveströmmning…
cuo->peertube->title PeerTube PeerTube
cuo->title Contributopia Contributopia
dio->btn Help us maintain these services and help us to develop new ones Hjälp oss underhålla de här tjänsterna och utveckla nya
dio->footer The complete list of our services, with the whole documentation to master them, can be found on the [@:txt.dio](@:link.dio) website En fullständig lista över våra tjänster, inklusive dokumentation för att bemästra dem, hittar du på vår webbplats [@:txt.dio](@:link.dio)
dio->subtitle **Ethical alternatives** are possible.<br />Demonstration with **{count} examples**. **Etiska alternativ** existerar.<br />Här har du **{count} exempel**.
dio->title Degooglize your Internet<br />find user-friendly tools Avgoogla ditt internet<br />hitta användarvänliga verktyg
intro->btn Support our actions Stöd vårt agerande
intro->subtitle Change the world<br />one byte at a time Förändra världen, <br />en byte i taget
intro->text @:txt.soft is a not-for-profit **popular educational organization**, a group of friends convinced that an **emancipatory** digital world is possible, convinced that it will arise through **actual actions** on real world and online with and for you! @:txt.soft är en ideell **folkbildningsorganisation**, några vänner övertygade om att en **befriande** digital värld är möjlig och övertygade om att det kan ske genom **faktiska åtgärder** ute i världen och på nätet med och för dig!
mobilizon->btn Browse the main features Upptäck fördelarna
mobilizon->footer To discover the development plan for Mobilizon software by 2020: @:(html.joinmobilizon). To test the features under development [test.mobilizon.org](https://test.mobilizon.org) Läs utvecklingsplanen för Mobilizon under 2020 på @:(html.joinmobilizon). Du kan också testa funktionerna som är under utveckling på [test.mobilizon.org](https://test.mobilizon.org).
mobilizon->link https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/ https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/
mobilizon->text Preview the beta version of Mobilizon, which will allow you to create your alternative to MeetUp and Facebook events. This software is under development, thanks to your contributions, and will be constantly improved until the release of its V1 in the first half of 2020. Together, let’s invent the video platform that suits us. Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize… in complete freedom! Ta en titt på det senaste som hänt med Mobilizon, som ger dig möjlighet att skapa ditt egna alternativ till MeetUp och Facebook-evenemang. Mjukvaran är under utveckling, tack vare era bidrag,och kommer förbättras kontinuerligt fram tills version 1.0 ges ut i början av 2020. Tillsammans kan vi bygga en plattform som passar oss. Samlas ⋅ Organisera ⋅ Mobilisera… i fulländad frihet!
mobilizon->title Mobilizon: A free and federated tool to get our events off Facebook! Mobilizon, ett fritt och federerat verktyg för att plocka bort våra evenemang från Facebook!
more->blog->text News about @:txt.soft, free culture and commons : chronicles, press reviews, translations, interviews Nyheter från @:txt.soft, om fri kultur och fri media: journaler, pressrecensioner, översättningar, intervjuer
more->blog->title @:txt.blog, the news about free culture @:txt.blog, med nyheter om fri kultur
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framasoft/Home
The following string has different context, but the same source.
Translated Framasoft/Framasoft

Loading…

User avatar autom

New translation

Framasoft / HomeSwedish

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Swedish
Contributopia Contributopia Framasoft

String information

Key
cuo->title
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/translations/sv/home.yml, string 36