Translation

cloud->sites->listes->what
English
Key English Hungarian
cloud->sites->mindmap->what Structure Strukturálás
cloud->sites->mindmap->title Create mind maps Készítsen elmetérképeket
cloud->sites->mindmap->desc A fluid and intuitive interface to create mind maps easily from inside your browser. Particularly relevant for brainstorming or note taking. Egy gördülékeny és intuitív felület, amellyel könnyedén elmetérképeket hozhat létre a böngészőjében. Különösen ötleteléskor vagy jegyzeteléskor hasznos.
cloud->sites->slides->what Present Előadás
cloud->sites->slides->title Create and share slideshows Hozzon létre és osszon meg diasorokat
cloud->sites->slides->desc @:txt.slides allows you to create directly on line a slideshow or a presentation, to view it with a simple internet connection, and to share it. A @:txt.slides segítségével diasort vagy bemutatót hozhat létre online, hogy egyszerűen internetkapcsolattal megtekinthesse és megoszthassa.
cloud->sites->sphere->what Networking Hálózatépítés
cloud->sites->sphere->title The free social network A szabad közösségi hálózat
cloud->sites->sphere->desc @:txt.sphere is a free social network based on the decentralised Diaspora software. Find your friends on @:txt.sphere – or other Diaspora pods – and discuss with them without being tracked. A @:txt.sphere a decentralizált Diaspora szoftverre épülő szabad közösségi hálózat. Találja meg barátait a @:txt.sphere-en – vagy más Diaspora podokon –, és beszélgessen velük, anélkül hogy követnék.
cloud->sites->piaf->what Networking Hálózatépítés
cloud->sites->piaf->title Social network in 500 characters Közösségi hálózat 500 karakterben
cloud->sites->piaf->desc @:txt.piaf is a **microblogging** libre service, based on the decentralized Mastodon software. Find your friends on @:txt.piaf - or other instances Mastodon, GNU Social, Friendica - and exchange with them without being tracked. A @:txt.piaf egy **mikroblogolása** szolgáló szabad szolgáltatás, amely a decentralizált Mastodon szoftverre épül. Találja meg a barátait a @:txt.piafon - vagy más Mastodon, GNU Social, Friendica példányokon -, és váltson üzenetet velük, anélkül hogy követnék.
cloud->sites->team->what Discussing Beszélgetés
cloud->sites->team->title Collaborative communication Közös kommunikáció
cloud->sites->team->desc @:txt.team is a free ** chat ** service which allows for team collaboration, notifications, conversations history and research. A @:txt.team egy szabad csevegőszolgáltatás, amely csoportmunkát, értesítéseket, előzményeket és kutatómunkát tesz lehetővé.
cloud->sites->listes->what Discussing Beszélgetés
cloud->sites->listes->title Email lists Levelezőlisták
cloud->sites->listes->desc @:txt.listes allows you to create email lists: anyone subscribed to your list can receive the emails which are sent to the list, and participate in turn. It’s up to you to decide if this list is public, semi-private or private.
cloud->sites->talk->what Discussing Beszélgetés
cloud->sites->talk->title Videoconference Videókonferencia
cloud->sites->talk->desc @:txt.talk lets you chat with your friends without any need for complex software installation or registration. It all happens directly between you and your friends, from your web browser.
cloud->sites->vox->what Decide Döntés
cloud->sites->vox->title Decide together Döntsön közösen
cloud->sites->vox->desc @:txt.vox helps you to make group-based decisions. Start a discussion, share ideas, come to an agreement. Every decision has a clear deadline, so you can be sure to decide on time.
cloud->sites->notes->what Note Jegyzet
cloud->sites->notes->title Note taking Jegyzetelés
cloud->sites->notes->desc With @:txt.notes you can take and store notes, images, links… and even files; and synchronise them across all your devices (or share them with your friends).
cloud->sites->bag->what Follow the news Kövesse a híreket
cloud->sites->bag->title Never miss an article!
cloud->sites->bag->desc @:txt.bag allows you to save articles which you do not have time to read now.
cloud->sites->carte->what Mapping Térképezés
Key English Hungarian
cloud->sites->date->what Organize Szervezés
cloud->sites->drive->desc @:txt.drive allows you to store your files online, synchronize them between your PCs, mobile devices… and share them with whoever you want.
cloud->sites->drive->title Online storage Online tárhely
cloud->sites->drive->what Store Tárolás
cloud->sites->forms->desc @:txt.forms allows you to create the questionaires that you need, whether it’s in an education, family or community context. Create your questions based on your needs, using multiple choice or free text field forms. A @:txt.forms segítségével kérdőíveket hozhat létre, legyen az oktatási, családi vagy közösségi természetű. Hozzon létre kérdéseket az igényeinek megfelelően, feleletválasztós vagy szabad szöveges űrlapmezőkkel.
cloud->sites->forms->title Creation of questionnaires Kérdőívek készítése
cloud->sites->forms->what Ask questions Tegyen fel kérdéseket
cloud->sites->git->desc @:txt.git is a tool for developers. It can host your open source software projects and allows users to work on it collaboratively.
cloud->sites->git->title Host free code
cloud->sites->git->what Code Kódolás
cloud->sites->link->desc With @:txt.link, you can shorten long URLs. On social networks or microblogging platforms, a shorter link saves space and is more clear.
cloud->sites->link->title Short links Rövid hivatkozások
cloud->sites->link->what Sharing Megosztás
cloud->sites->listes->desc @:txt.listes allows you to create email lists: anyone subscribed to your list can receive the emails which are sent to the list, and participate in turn. It’s up to you to decide if this list is public, semi-private or private.
cloud->sites->listes->title Email lists Levelezőlisták
cloud->sites->listes->what Discussing Beszélgetés
cloud->sites->mindmap->desc A fluid and intuitive interface to create mind maps easily from inside your browser. Particularly relevant for brainstorming or note taking. Egy gördülékeny és intuitív felület, amellyel könnyedén elmetérképeket hozhat létre a böngészőjében. Különösen ötleteléskor vagy jegyzeteléskor hasznos.
cloud->sites->mindmap->title Create mind maps Készítsen elmetérképeket
cloud->sites->mindmap->what Structure Strukturálás
cloud->sites->notes->desc With @:txt.notes you can take and store notes, images, links… and even files; and synchronise them across all your devices (or share them with your friends).
cloud->sites->notes->title Note taking Jegyzetelés
cloud->sites->notes->what Note Jegyzet
cloud->sites->pad->desc Let’s all write together on the same document in a collaborative online editing interface. No registration required, pick a username, a color and let’s go! Írjuk közösen ugyanazt a dokumentumot egy csoportmunkára alkalmas online szerkesztőfelületen. Regisztráció nem szükséges, válasszon egy felhasználónevet, egy színt, és meg is van!
cloud->sites->pad->title Edit together Közös szerkesztés
cloud->sites->pad->what Edit Szerkesztés
cloud->sites->piaf->desc @:txt.piaf is a **microblogging** libre service, based on the decentralized Mastodon software. Find your friends on @:txt.piaf - or other instances Mastodon, GNU Social, Friendica - and exchange with them without being tracked. A @:txt.piaf egy **mikroblogolása** szolgáló szabad szolgáltatás, amely a decentralizált Mastodon szoftverre épül. Találja meg a barátait a @:txt.piafon - vagy más Mastodon, GNU Social, Friendica példányokon -, és váltson üzenetet velük, anélkül hogy követnék.
cloud->sites->piaf->title Social network in 500 characters Közösségi hálózat 500 karakterben
cloud->sites->piaf->what Networking Hálózatépítés
cloud->sites->site->desc @:txt.site allows you to easily create a website and to host it on our servers. There’s no advertising or tracking posing risk to privacy of your site’s visitors.
cloud->sites->site->title Website hosting Weblap-üzemeltetés
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framasoft/Full - Categories
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Framasoft/Full - Categories
Translated Framasoft/Full - Categories

Loading…

User avatar meskobalazs

Translation uploaded

Framasoft / Full - CategoriesHungarian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
cloud->sites->listes->what
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/translations/hu/cat.yml, string 74