Translation

cloud->sites->vox->what
English
Key English Hungarian Actions
cloud->sites->mindmap->what Structure Strukturálás
cloud->sites->mindmap->title Create mind maps Készítsen elmetérképeket
cloud->sites->mindmap->desc A fluid and intuitive interface to create mind maps easily from inside your browser. Particularly relevant for brainstorming or note taking. Egy gördülékeny és intuitív felület, amellyel könnyedén elmetérképeket hozhat létre a böngészőjében. Különösen ötleteléskor vagy jegyzeteléskor hasznos.
cloud->sites->piaf->what Networking Hálózatépítés
cloud->sites->piaf->title Social network in 500 characters Közösségi hálózat 500 karakterben
cloud->sites->piaf->desc @:txt.piaf is a **microblogging** libre service, based on the decentralized Mastodon software. Find your friends on @:txt.piaf - or other instances Mastodon, GNU Social, Friendica - and exchange with them without being tracked. A @:txt.piaf egy **mikroblogolása** szolgáló szabad szolgáltatás, amely a decentralizált Mastodon szoftverre épül. Találja meg a barátait a @:txt.piafon - vagy más Mastodon, GNU Social, Friendica példányokon -, és váltson üzenetet velük, anélkül hogy követnék.
cloud->sites->team->what Discussing Beszélgetés
cloud->sites->team->title Collaborative communication Közös kommunikáció
cloud->sites->team->desc @:txt.team is a free ** chat ** service which allows for team collaboration, notifications, conversations history and research. A @:txt.team egy szabad csevegőszolgáltatás, amely csoportmunkát, értesítéseket, előzményeket és kutatómunkát tesz lehetővé.
cloud->sites->listes->what Discussing Beszélgetés
cloud->sites->listes->title Email lists Levelezőlisták
cloud->sites->listes->desc @:txt.listes allows you to create email lists: anyone subscribed to your list can receive the emails which are sent to the list, and participate in turn. It’s up to you to decide if this list is public, semi-private or private.
cloud->sites->talk->what Discussing Beszélgetés
cloud->sites->talk->title Videoconference Videókonferencia
cloud->sites->talk->desc @:txt.talk lets you chat with your friends without any need for complex software installation or registration. It all happens directly between you and your friends, from your web browser.
cloud->sites->vox->what Decide Döntés
cloud->sites->vox->title Decide together Döntsön közösen
cloud->sites->vox->desc @:txt.vox helps you to make group-based decisions. Start a discussion, share ideas, come to an agreement. Every decision has a clear deadline, so you can be sure to decide on time.
cloud->sites->carte->what Mapping Térképezés
cloud->sites->carte->title Creat custom maps Nagyszerű egyéni térképek
cloud->sites->carte->desc Framacarte allows you to draw, label, colour, annotate maps from [OpenStreetMap](@:link.wOSM) in order to display them on your website or print them.
cloud->sites->drive->what Store Tárolás
cloud->sites->drive->title Online storage Online tárhely
cloud->sites->drive->desc @:txt.drive allows you to store your files online, synchronize them between your PCs, mobile devices… and share them with whoever you want.
cloud->sites->git->what Code Kódolás
cloud->sites->git->title Host free code
cloud->sites->git->desc @:txt.git is a tool for developers. It can host your open source software projects and allows users to work on it collaboratively.
vrac->title Bulk free
vrac->desc Unclassifiable but not badly classified!
vrac->sites->colibri->what A forum
vrac->sites->colibri->title The @:txt.soft forum
Key English Hungarian Actions
cloud->sites->mindmap->what Structure Strukturálás
cloud->sites->pad->desc Let’s all write together on the same document in a collaborative online editing interface. No registration required, pick a username, a color and let’s go! Írjuk közösen ugyanazt a dokumentumot egy csoportmunkára alkalmas online szerkesztőfelületen. Regisztráció nem szükséges, válasszon egy felhasználónevet, egy színt, és meg is van!
cloud->sites->pad->title Edit together Közös szerkesztés
cloud->sites->pad->what Edit Szerkesztés
cloud->sites->piaf->desc @:txt.piaf is a **microblogging** libre service, based on the decentralized Mastodon software. Find your friends on @:txt.piaf - or other instances Mastodon, GNU Social, Friendica - and exchange with them without being tracked. A @:txt.piaf egy **mikroblogolása** szolgáló szabad szolgáltatás, amely a decentralizált Mastodon szoftverre épül. Találja meg a barátait a @:txt.piafon - vagy más Mastodon, GNU Social, Friendica példányokon -, és váltson üzenetet velük, anélkül hogy követnék.
cloud->sites->piaf->title Social network in 500 characters Közösségi hálózat 500 karakterben
cloud->sites->piaf->what Networking Hálózatépítés
cloud->sites->talk->desc @:txt.talk lets you chat with your friends without any need for complex software installation or registration. It all happens directly between you and your friends, from your web browser.
cloud->sites->talk->title Videoconference Videókonferencia
cloud->sites->talk->what Discussing Beszélgetés
cloud->sites->team->desc @:txt.team is a free ** chat ** service which allows for team collaboration, notifications, conversations history and research. A @:txt.team egy szabad csevegőszolgáltatás, amely csoportmunkát, értesítéseket, előzményeket és kutatómunkát tesz lehetővé.
cloud->sites->team->title Collaborative communication Közös kommunikáció
cloud->sites->team->what Discussing Beszélgetés
cloud->sites->vox->desc @:txt.vox helps you to make group-based decisions. Start a discussion, share ideas, come to an agreement. Every decision has a clear deadline, so you can be sure to decide on time.
cloud->sites->vox->title Decide together Döntsön közösen
cloud->sites->vox->what Decide Döntés
cloud->title Free services Szabad szolgáltatások
communaute->desc Are you free tonight? Ráér ma este?
communaute->title Free community Szabad közösség
culture->desc Extending the scope of open source A nyílt forráskód kiterjesztése
culture->sites->blog->desc Weekly column on Libre and libre software. Debate, open comments, many translations and news announcements about all the activities of the @:txt.soft network. Heti hírek a szabadságról, különösen a szabad szoftverekről. Gazdag eszmecsere a hozzászólásokban, számos eredeti fordítás és az újdonságok bejelentése a @:txt.soft hálózat tevékenységei közül.
culture->sites->blog->title News from “Libre” „Szabad” hírek
culture->sites->blog->what Info Információk
culture->sites->dlec->desc Our publishing house includes around twenty publications, covering free software, programming for beginners, thoughts on copyright but also comics and even novels. A free book provides the reader with the same freedoms as free software. A kiadóházunk körülbelül húsz publikációt tartalmaz, mely szabad szoftverekről, kezdőknek való programozásról, szerzői jogi gondolatokról szól, de képregényeket és regényeket is tartalmaz. Egy szabad könyv ugyanazokat a szabadságokat nyújtja, mint egy szabad szoftver.
culture->sites->dlec->title Betting on free books Fogadás a szabad könyvekre
culture->sites->dlec->what Some books Néhány könyv
culture->sites->games->desc @:txt.games is a compilation of free games, some of them online or on PC, tablet, which do not require any installation. A @:txt.games online játszható szabad játékok gyűjteménye, de le is töltheti őket PC-re vagy táblagépre… és nem igényelnek telepítést.
culture->sites->games->title Online or offline gaming Online és offline játék
culture->sites->games->what Gaming Játék
culture->sites->lang->desc Translate together, mainly from English to French, with a sense of community and leveraging the power of the Internet and good will of its inhabitants. It can consist of articles, subtitles or even entire books! Fordítson közösen, főleg angolról franciára, felhasználva az Internet erejét és annak résztvevőinek jóindulatát. Ezek lehetnek cikkek, feliratok vagy akár teljes könyvek!

Loading…

User avatar meskobalazs

Translation uploaded

Framasoft / Full - CategoriesHungarian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
cloud->sites->vox->what
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/translations/hu/cat.yml, string 74