Translation

campagnes->sites->dio->what
English
Key English Hungarian Actions
communaute->title Free community Szabad közösség
communaute->desc Are you free tonight? Ráér ma este?
campagnes->sites->dio->what Campaign 2014-2017 2014-2017-es kampány
campagnes->sites->cuo->what Campaign 2017-2020 2017-2020-as kampány
logiciel->title Free software Szabad szoftver
logiciel->desc Liberty, Equality, Fraternity Szabadság, egyenlőség, testvériség
logiciel->sites->libre->what A Directory A jegyzék
logiciel->sites->libre->title The big directory A nagy jegyzék
logiciel->sites->libre->desc More than 1600 peices of software, tested, rated and commented on by the longest running and @:txt.soft’s debut project. Includes tutorials and comprehensive docs. Több mint 1600 tesztelt, értékelt és megjegyzésekkel ellátott szoftver, a @:txt.soft leghosszabb ideje futó projektjétől. Oktatóanyagokat és részletes dokumentációt is tartalmaz.
logiciel->sites->key->what A USB thumb drive Az USB-kulcs
logiciel->sites->key->title Full tank of Freedom in a simple device Szabadsággal tele, egyetlen eszközön
logiciel->sites->key->desc With a USB memory stick (or any other mobile device) use more than a hundred free programs for mobile, for Windows, test and install a GNU/Linux distro or have offline access to Wikipédia in French. Egy USB-s memóriakártyával (vagy bármilyen más mobileszközzel) használjon több száz hordozható, szabad programot Windowson, próbáljon ki és teszteljen egy GNU/Linux disztribúciót, vagy érje el offline a francia Wikipédiát.
logiciel->sites->dvd->what Un DVD A DVD
logiciel->sites->dvd->title Full tank of Freedom in a DVD Szabadsággal tele, egy DVD-n
logiciel->sites->dvd->desc A DVD stuffed with the best free software for Windows, Mac and GNU/Linux (distro included) but also free culture (text, photo, audio and video). Also available as a special School Edition Egy DVD a legjobb szabad szoftverekkel megtöltve Windowsra, Macre és GNU/Linuxra (disztribúcióval együtt), de szabad kulturális alkotásokat is tartalmaz (szöveg, képek, hangok és videók). Különleges iskolai kiadásban is elérhető.
logiciel->sites->pack->what A distributor
logiciel->sites->pack->title Massive install
logiciel->sites->pack->desc @:txt.pack is a handy tool to pick the best free software for Window’s most recent version.<br />You select the software you want and all the programs are installed in a single convenient step!
Key English Hungarian Actions
campagnes->sites->cuo->what Campaign 2017-2020 2017-2020-as kampány
campagnes->sites->dio->what Campaign 2014-2017 2014-2017-es kampány
cloud->desc Free cloud computing? It is possible! Szabad felhőszolgáltatások? Igen, lehetséges!
cloud->sites->agenda->desc With @:txt.agenda you can create personal or professional calendas, the agenda for a hall or the activities of your organization, and share them freely. You remain master of your data, and you choose with whom, where and when they are shown. A @:txt.agenda segítségével személyes vagy üzleti naptárakat hozhat létre, megadhatja a napirendet vagy a szervezete tevékenységeit, és szabadon megoszthatja azokat. Öné marad az adatok feletti irányítás, kiválaszthatja, hogy kinek, mikor és hol jelennek meg.
cloud->sites->agenda->title Shared agenda Közös napirend
cloud->sites->agenda->what Organise Szervezés
cloud->sites->board->desc @:txt.board is a collaborative project and task manager, using the Kanban system. Its visual system makes it very easy to feel at home, whether you are used to this kind of tool or not.
cloud->sites->board->title Manage projects
cloud->sites->board->what Organize
cloud->sites->calc->desc @:txt.calc is to spreadsheets what @:txt.pad is to text editing, working together on the same document in a simple and collaborative way. A @:txt.calc az a táblázatokhoz, mint a @:txt.pad a szövegszerkesztéshez, közös munka ugyanazon a dokumentumon, egyszerűen és csoportos módon.
cloud->sites->calc->title A collaborative spreadsheet Egy csoportmunkára alkalmas táblázat
cloud->sites->calc->what Calculate Számítás
cloud->sites->carte->desc Framacarte allows you to draw, label, colour, annotate maps from [OpenStreetMap](@:link.wOSM) in order to display them on your website or print them.
cloud->sites->carte->title Creat custom maps Nagyszerű egyéni térképek
cloud->sites->carte->what Mapping Térképezés
cloud->sites->date->desc @:txt.date is like Doodle, but free. Nothing is simpler than to create an appointment or a survey with registration and to invite your associates. A @:txt.date olyan mint a Doodle, de szabad. Mi sem egyszerűbb, mint létrehozni egy találkozót vagy egy kérdőívet és meghívni az ismerőseit.

Loading…

User avatar meskobalazs

New translation

Framasoft / Full - CategoriesHungarian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
campagnes->sites->dio->what
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/translations/hu/cat.yml, string 3