Translation

cloud->sites->calc->what
English
Key English Hungarian Actions
culture->sites->lang->desc Translate together, mainly from English to French, with a sense of community and leveraging the power of the Internet and good will of its inhabitants. It can consist of articles, subtitles or even entire books! Fordítson közösen, főleg angolról franciára, felhasználva az Internet erejét és annak résztvevőinek jóindulatát. Ezek lehetnek cikkek, feliratok vagy akár teljes könyvek!
culture->sites->tube->what Videos Videók
culture->sites->tube->title Our free « YouTube » A szabad „YouTube”-unk
culture->sites->tube->desc Videos in French (or with French subtitles) about free software and Open source in general. Interviews, conferences, documentaries, tv broadcasts… to get informed but also to inform others. Videók franciául (vagy francia felirattal) szabad szoftverekről és a nyílt forráskódról általában. Interjúk, konferenciák, dokumentumfilmek, TV-adások… hogy tájékozodjon, és másokat tájékoztasson.
culture->sites->games->what Gaming Játék
culture->sites->games->title Online or offline gaming Online és offline játék
culture->sites->games->desc @:txt.games is a compilation of free games, some of them online or on PC, tablet, which do not require any installation. A @:txt.games online játszható szabad játékok gyűjteménye, de le is töltheti őket PC-re vagy táblagépre… és nem igényelnek telepítést.
culture->sites->minetest->what Gaming Játék
culture->sites->minetest->title Mining educational game Oktató célú bányászós játék
culture->sites->minetest->desc @:txt.minetest is a server for the Minetest game, a “sandbox game” in which you build and decompose blocks to modify it and with which you can build your own educational apps. A @:txt.minetest egy Minetest játékkiszolgáló, ami egy ún. „homokozó játék”, amelyben blokkokat építhet és bonthat szét, és amellyel elkészítheti a saját oktatási célú alkalmazásait.
cloud->title Free services Szabad szolgáltatások
cloud->desc Free cloud computing? It is possible! Szabad felhőszolgáltatások? Igen, lehetséges!
cloud->sites->pad->what Edit Szerkesztés
cloud->sites->pad->title Edit together Közös szerkesztés
cloud->sites->pad->desc Let’s all write together on the same document in a collaborative online editing interface. No registration required, pick a username, a color and let’s go! Írjuk közösen ugyanazt a dokumentumot egy csoportmunkára alkalmas online szerkesztőfelületen. Regisztráció nem szükséges, válasszon egy felhasználónevet, egy színt, és meg is van!
cloud->sites->calc->what Calculate Számítás
cloud->sites->calc->title A collaborative spreadsheet Egy csoportmunkára alkalmas táblázat
cloud->sites->calc->desc @:txt.calc is to spreadsheets what @:txt.pad is to text editing, working together on the same document in a simple and collaborative way. A @:txt.calc az a táblázatokhoz, mint a @:txt.pad a szövegszerkesztéshez, közös munka ugyanazon a dokumentumon, egyszerűen és csoportos módon.
cloud->sites->forms->what Ask questions Tegyen fel kérdéseket
cloud->sites->forms->title Creation of questionnaires Kérdőívek készítése
cloud->sites->forms->desc @:txt.forms allows you to create the questionaires that you need, whether it’s in an education, family or community context. Create your questions based on your needs, using multiple choice or free text field forms. A @:txt.forms segítségével kérdőíveket hozhat létre, legyen az oktatási, családi vagy közösségi természetű. Hozzon létre kérdéseket az igényeinek megfelelően, feleletválasztós vagy szabad szöveges űrlapmezőkkel.
cloud->sites->agenda->what Organise Szervezés
cloud->sites->agenda->title Shared agenda Közös napirend
cloud->sites->agenda->desc With @:txt.agenda you can create personal or professional calendas, the agenda for a hall or the activities of your organization, and share them freely. You remain master of your data, and you choose with whom, where and when they are shown. A @:txt.agenda segítségével személyes vagy üzleti naptárakat hozhat létre, megadhatja a napirendet vagy a szervezete tevékenységeit, és szabadon megoszthatja azokat. Öné marad az adatok feletti irányítás, kiválaszthatja, hogy kinek, mikor és hol jelennek meg.
cloud->sites->date->what Organize Szervezés
cloud->sites->date->title Organize appointments and surveys Találkozók és kérdőívek szervezése
cloud->sites->date->desc @:txt.date is like Doodle, but free. Nothing is simpler than to create an appointment or a survey with registration and to invite your associates. A @:txt.date olyan mint a Doodle, de szabad. Mi sem egyszerűbb, mint létrehozni egy találkozót vagy egy kérdőívet és meghívni az ismerőseit.
cloud->sites->board->what Organize
cloud->sites->board->title Manage projects
cloud->sites->board->desc @:txt.board is a collaborative project and task manager, using the Kanban system. Its visual system makes it very easy to feel at home, whether you are used to this kind of tool or not.
cloud->sites->mindmap->what Structure Strukturálás
Key English Hungarian Actions
campagnes->sites->cuo->what Campaign 2017-2020 2017-2020-as kampány
campagnes->sites->dio->what Campaign 2014-2017 2014-2017-es kampány
cloud->desc Free cloud computing? It is possible! Szabad felhőszolgáltatások? Igen, lehetséges!
cloud->sites->agenda->desc With @:txt.agenda you can create personal or professional calendas, the agenda for a hall or the activities of your organization, and share them freely. You remain master of your data, and you choose with whom, where and when they are shown. A @:txt.agenda segítségével személyes vagy üzleti naptárakat hozhat létre, megadhatja a napirendet vagy a szervezete tevékenységeit, és szabadon megoszthatja azokat. Öné marad az adatok feletti irányítás, kiválaszthatja, hogy kinek, mikor és hol jelennek meg.
cloud->sites->agenda->title Shared agenda Közös napirend
cloud->sites->agenda->what Organise Szervezés
cloud->sites->board->desc @:txt.board is a collaborative project and task manager, using the Kanban system. Its visual system makes it very easy to feel at home, whether you are used to this kind of tool or not.
cloud->sites->board->title Manage projects
cloud->sites->board->what Organize
cloud->sites->calc->desc @:txt.calc is to spreadsheets what @:txt.pad is to text editing, working together on the same document in a simple and collaborative way. A @:txt.calc az a táblázatokhoz, mint a @:txt.pad a szövegszerkesztéshez, közös munka ugyanazon a dokumentumon, egyszerűen és csoportos módon.
cloud->sites->calc->title A collaborative spreadsheet Egy csoportmunkára alkalmas táblázat
cloud->sites->calc->what Calculate Számítás
cloud->sites->carte->desc Framacarte allows you to draw, label, colour, annotate maps from [OpenStreetMap](@:link.wOSM) in order to display them on your website or print them.
cloud->sites->carte->title Creat custom maps Nagyszerű egyéni térképek
cloud->sites->carte->what Mapping Térképezés
cloud->sites->date->desc @:txt.date is like Doodle, but free. Nothing is simpler than to create an appointment or a survey with registration and to invite your associates. A @:txt.date olyan mint a Doodle, de szabad. Mi sem egyszerűbb, mint létrehozni egy találkozót vagy egy kérdőívet és meghívni az ismerőseit.
cloud->sites->date->title Organize appointments and surveys Találkozók és kérdőívek szervezése
cloud->sites->date->what Organize Szervezés
cloud->sites->drive->desc @:txt.drive allows you to store your files online, synchronize them between your PCs, mobile devices… and share them with whoever you want.
cloud->sites->drive->title Online storage Online tárhely
cloud->sites->drive->what Store Tárolás
cloud->sites->forms->desc @:txt.forms allows you to create the questionaires that you need, whether it’s in an education, family or community context. Create your questions based on your needs, using multiple choice or free text field forms. A @:txt.forms segítségével kérdőíveket hozhat létre, legyen az oktatási, családi vagy közösségi természetű. Hozzon létre kérdéseket az igényeinek megfelelően, feleletválasztós vagy szabad szöveges űrlapmezőkkel.
cloud->sites->forms->title Creation of questionnaires Kérdőívek készítése
cloud->sites->forms->what Ask questions Tegyen fel kérdéseket
cloud->sites->git->desc @:txt.git is a tool for developers. It can host your open source software projects and allows users to work on it collaboratively.
cloud->sites->git->title Host free code

Loading…

User avatar meskobalazs

Translation uploaded

Framasoft / Full - CategoriesHungarian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
cloud->sites->calc->what
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/translations/hu/cat.yml, string 44