Translation

communaute->desc
English
Key English Hungarian Actions
communaute->title Free community Szabad közösség
communaute->desc Are you free tonight? Ráér ma este?
campagnes->sites->dio->what Campaign 2014-2017 2014-2017-es kampány
campagnes->sites->cuo->what Campaign 2017-2020 2017-2020-as kampány
logiciel->title Free software Szabad szoftver
logiciel->desc Liberty, Equality, Fraternity Szabadság, egyenlőség, testvériség
logiciel->sites->libre->what A Directory A jegyzék
logiciel->sites->libre->title The big directory A nagy jegyzék
logiciel->sites->libre->desc More than 1600 peices of software, tested, rated and commented on by the longest running and @:txt.soft’s debut project. Includes tutorials and comprehensive docs. Több mint 1600 tesztelt, értékelt és megjegyzésekkel ellátott szoftver, a @:txt.soft leghosszabb ideje futó projektjétől. Oktatóanyagokat és részletes dokumentációt is tartalmaz.
logiciel->sites->key->what A USB thumb drive Az USB-kulcs
logiciel->sites->key->title Full tank of Freedom in a simple device Szabadsággal tele, egyetlen eszközön
logiciel->sites->key->desc With a USB memory stick (or any other mobile device) use more than a hundred free programs for mobile, for Windows, test and install a GNU/Linux distro or have offline access to Wikipédia in French. Egy USB-s memóriakártyával (vagy bármilyen más mobileszközzel) használjon több száz hordozható, szabad programot Windowson, próbáljon ki és teszteljen egy GNU/Linux disztribúciót, vagy érje el offline a francia Wikipédiát.
logiciel->sites->dvd->what Un DVD A DVD
logiciel->sites->dvd->title Full tank of Freedom in a DVD Szabadsággal tele, egy DVD-n
logiciel->sites->dvd->desc A DVD stuffed with the best free software for Windows, Mac and GNU/Linux (distro included) but also free culture (text, photo, audio and video). Also available as a special School Edition Egy DVD a legjobb szabad szoftverekkel megtöltve Windowsra, Macre és GNU/Linuxra (disztribúcióval együtt), de szabad kulturális alkotásokat is tartalmaz (szöveg, képek, hangok és videók). Különleges iskolai kiadásban is elérhető.
logiciel->sites->pack->what A distributor
logiciel->sites->pack->title Massive install
Key English Hungarian Actions
cloud->sites->pad->title Edit together Közös szerkesztés
cloud->sites->pad->what Edit Szerkesztés
cloud->sites->piaf->desc @:txt.piaf is a **microblogging** libre service, based on the decentralized Mastodon software. Find your friends on @:txt.piaf - or other instances Mastodon, GNU Social, Friendica - and exchange with them without being tracked. A @:txt.piaf egy **mikroblogolása** szolgáló szabad szolgáltatás, amely a decentralizált Mastodon szoftverre épül. Találja meg a barátait a @:txt.piafon - vagy más Mastodon, GNU Social, Friendica példányokon -, és váltson üzenetet velük, anélkül hogy követnék.
cloud->sites->piaf->title Social network in 500 characters Közösségi hálózat 500 karakterben
cloud->sites->piaf->what Networking Hálózatépítés
cloud->sites->talk->desc @:txt.talk lets you chat with your friends without any need for complex software installation or registration. It all happens directly between you and your friends, from your web browser.
cloud->sites->talk->title Videoconference Videókonferencia
cloud->sites->talk->what Discussing Beszélgetés
cloud->sites->team->desc @:txt.team is a free ** chat ** service which allows for team collaboration, notifications, conversations history and research. A @:txt.team egy szabad csevegőszolgáltatás, amely csoportmunkát, értesítéseket, előzményeket és kutatómunkát tesz lehetővé.
cloud->sites->team->title Collaborative communication Közös kommunikáció
cloud->sites->team->what Discussing Beszélgetés
cloud->sites->vox->desc @:txt.vox helps you to make group-based decisions. Start a discussion, share ideas, come to an agreement. Every decision has a clear deadline, so you can be sure to decide on time.
cloud->sites->vox->title Decide together Döntsön közösen
cloud->sites->vox->what Decide Döntés
cloud->title Free services Szabad szolgáltatások
communaute->desc Are you free tonight? Ráér ma este?
communaute->title Free community Szabad közösség
culture->desc Extending the scope of open source A nyílt forráskód kiterjesztése
culture->sites->blog->desc Weekly column on Libre and libre software. Debate, open comments, many translations and news announcements about all the activities of the @:txt.soft network. Heti hírek a szabadságról, különösen a szabad szoftverekről. Gazdag eszmecsere a hozzászólásokban, számos eredeti fordítás és az újdonságok bejelentése a @:txt.soft hálózat tevékenységei közül.
culture->sites->blog->title News from “Libre” „Szabad” hírek
culture->sites->blog->what Info Információk
culture->sites->dlec->desc Our publishing house includes around twenty publications, covering free software, programming for beginners, thoughts on copyright but also comics and even novels. A free book provides the reader with the same freedoms as free software. A kiadóházunk körülbelül húsz publikációt tartalmaz, mely szabad szoftverekről, kezdőknek való programozásról, szerzői jogi gondolatokról szól, de képregényeket és regényeket is tartalmaz. Egy szabad könyv ugyanazokat a szabadságokat nyújtja, mint egy szabad szoftver.
culture->sites->dlec->title Betting on free books Fogadás a szabad könyvekre
culture->sites->dlec->what Some books Néhány könyv
culture->sites->games->desc @:txt.games is a compilation of free games, some of them online or on PC, tablet, which do not require any installation. A @:txt.games online játszható szabad játékok gyűjteménye, de le is töltheti őket PC-re vagy táblagépre… és nem igényelnek telepítést.
culture->sites->games->title Online or offline gaming Online és offline játék
culture->sites->games->what Gaming Játék
culture->sites->lang->desc Translate together, mainly from English to French, with a sense of community and leveraging the power of the Internet and good will of its inhabitants. It can consist of articles, subtitles or even entire books! Fordítson közösen, főleg angolról franciára, felhasználva az Internet erejét és annak résztvevőinek jóindulatát. Ezek lehetnek cikkek, feliratok vagy akár teljes könyvek!
culture->sites->lang->title Collaborative translation Közös fordítás
culture->sites->lang->what Translations Fordítások
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framasoft/Full - Categories
The following string has a different source, but the same context.
Empty Framasoft/Full - Pages

Loading…

User avatar meskobalazs

New translation

Framasoft / Full - CategoriesHungarian

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is untranslated in some components.

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
communaute->desc
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/translations/hu/cat.yml, string 2