Translation

cloud->sites->date->desc
English
Key English Hungarian Actions
cloud->desc Free cloud computing? It is possible! Szabad felhőszolgáltatások? Igen, lehetséges!
cloud->sites->pad->what Edit Szerkesztés
cloud->sites->pad->title Edit together Közös szerkesztés
cloud->sites->pad->desc Let’s all write together on the same document in a collaborative online editing interface. No registration required, pick a username, a color and let’s go! Írjuk közösen ugyanazt a dokumentumot egy csoportmunkára alkalmas online szerkesztőfelületen. Regisztráció nem szükséges, válasszon egy felhasználónevet, egy színt, és meg is van!
cloud->sites->calc->what Calculate Számítás
cloud->sites->calc->title A collaborative spreadsheet Egy csoportmunkára alkalmas táblázat
cloud->sites->calc->desc @:txt.calc is to spreadsheets what @:txt.pad is to text editing, working together on the same document in a simple and collaborative way. A @:txt.calc az a táblázatokhoz, mint a @:txt.pad a szövegszerkesztéshez, közös munka ugyanazon a dokumentumon, egyszerűen és csoportos módon.
cloud->sites->forms->what Ask questions Tegyen fel kérdéseket
cloud->sites->forms->title Creation of questionnaires Kérdőívek készítése
cloud->sites->forms->desc @:txt.forms allows you to create the questionaires that you need, whether it’s in an education, family or community context. Create your questions based on your needs, using multiple choice or free text field forms. A @:txt.forms segítségével kérdőíveket hozhat létre, legyen az oktatási, családi vagy közösségi természetű. Hozzon létre kérdéseket az igényeinek megfelelően, feleletválasztós vagy szabad szöveges űrlapmezőkkel.
cloud->sites->agenda->what Organise Szervezés
cloud->sites->agenda->title Shared agenda Közös napirend
cloud->sites->agenda->desc With @:txt.agenda you can create personal or professional calendas, the agenda for a hall or the activities of your organization, and share them freely. You remain master of your data, and you choose with whom, where and when they are shown. A @:txt.agenda segítségével személyes vagy üzleti naptárakat hozhat létre, megadhatja a napirendet vagy a szervezete tevékenységeit, és szabadon megoszthatja azokat. Öné marad az adatok feletti irányítás, kiválaszthatja, hogy kinek, mikor és hol jelennek meg.
cloud->sites->date->what Organize Szervezés
cloud->sites->date->title Organize appointments and surveys Találkozók és kérdőívek szervezése
cloud->sites->date->desc @:txt.date is like Doodle, but free. Nothing is simpler than to create an appointment or a survey with registration and to invite your associates. A @:txt.date olyan mint a Doodle, de szabad. Mi sem egyszerűbb, mint létrehozni egy találkozót vagy egy kérdőívet és meghívni az ismerőseit.
cloud->sites->board->what Organize
cloud->sites->board->title Manage projects
cloud->sites->board->desc @:txt.board is a collaborative project and task manager, using the Kanban system. Its visual system makes it very easy to feel at home, whether you are used to this kind of tool or not.
cloud->sites->mindmap->what Structure Strukturálás
cloud->sites->mindmap->title Create mind maps Készítsen elmetérképeket
cloud->sites->mindmap->desc A fluid and intuitive interface to create mind maps easily from inside your browser. Particularly relevant for brainstorming or note taking. Egy gördülékeny és intuitív felület, amellyel könnyedén elmetérképeket hozhat létre a böngészőjében. Különösen ötleteléskor vagy jegyzeteléskor hasznos.
cloud->sites->piaf->what Networking Hálózatépítés
cloud->sites->piaf->title Social network in 500 characters Közösségi hálózat 500 karakterben
cloud->sites->piaf->desc @:txt.piaf is a **microblogging** libre service, based on the decentralized Mastodon software. Find your friends on @:txt.piaf - or other instances Mastodon, GNU Social, Friendica - and exchange with them without being tracked. A @:txt.piaf egy **mikroblogolása** szolgáló szabad szolgáltatás, amely a decentralizált Mastodon szoftverre épül. Találja meg a barátait a @:txt.piafon - vagy más Mastodon, GNU Social, Friendica példányokon -, és váltson üzenetet velük, anélkül hogy követnék.
cloud->sites->team->what Discussing Beszélgetés
cloud->sites->team->title Collaborative communication Közös kommunikáció
cloud->sites->team->desc @:txt.team is a free ** chat ** service which allows for team collaboration, notifications, conversations history and research. A @:txt.team egy szabad csevegőszolgáltatás, amely csoportmunkát, értesítéseket, előzményeket és kutatómunkát tesz lehetővé.
cloud->sites->listes->what Discussing Beszélgetés
cloud->sites->listes->title Email lists Levelezőlisták
cloud->sites->listes->desc @:txt.listes allows you to create email lists: anyone subscribed to your list can receive the emails which are sent to the list, and participate in turn. It’s up to you to decide if this list is public, semi-private or private.
Key English Hungarian Actions
campagnes->sites->cuo->what Campaign 2017-2020 2017-2020-as kampány
campagnes->sites->dio->what Campaign 2014-2017 2014-2017-es kampány
cloud->desc Free cloud computing? It is possible! Szabad felhőszolgáltatások? Igen, lehetséges!
cloud->sites->agenda->desc With @:txt.agenda you can create personal or professional calendas, the agenda for a hall or the activities of your organization, and share them freely. You remain master of your data, and you choose with whom, where and when they are shown. A @:txt.agenda segítségével személyes vagy üzleti naptárakat hozhat létre, megadhatja a napirendet vagy a szervezete tevékenységeit, és szabadon megoszthatja azokat. Öné marad az adatok feletti irányítás, kiválaszthatja, hogy kinek, mikor és hol jelennek meg.
cloud->sites->agenda->title Shared agenda Közös napirend
cloud->sites->agenda->what Organise Szervezés
cloud->sites->board->desc @:txt.board is a collaborative project and task manager, using the Kanban system. Its visual system makes it very easy to feel at home, whether you are used to this kind of tool or not.
cloud->sites->board->title Manage projects
cloud->sites->board->what Organize
cloud->sites->calc->desc @:txt.calc is to spreadsheets what @:txt.pad is to text editing, working together on the same document in a simple and collaborative way. A @:txt.calc az a táblázatokhoz, mint a @:txt.pad a szövegszerkesztéshez, közös munka ugyanazon a dokumentumon, egyszerűen és csoportos módon.
cloud->sites->calc->title A collaborative spreadsheet Egy csoportmunkára alkalmas táblázat
cloud->sites->calc->what Calculate Számítás
cloud->sites->carte->desc Framacarte allows you to draw, label, colour, annotate maps from [OpenStreetMap](@:link.wOSM) in order to display them on your website or print them.
cloud->sites->carte->title Creat custom maps Nagyszerű egyéni térképek
cloud->sites->carte->what Mapping Térképezés
cloud->sites->date->desc @:txt.date is like Doodle, but free. Nothing is simpler than to create an appointment or a survey with registration and to invite your associates. A @:txt.date olyan mint a Doodle, de szabad. Mi sem egyszerűbb, mint létrehozni egy találkozót vagy egy kérdőívet és meghívni az ismerőseit.
cloud->sites->date->title Organize appointments and surveys Találkozók és kérdőívek szervezése
cloud->sites->date->what Organize Szervezés
cloud->sites->drive->desc @:txt.drive allows you to store your files online, synchronize them between your PCs, mobile devices… and share them with whoever you want.
cloud->sites->drive->title Online storage Online tárhely
cloud->sites->drive->what Store Tárolás
cloud->sites->forms->desc @:txt.forms allows you to create the questionaires that you need, whether it’s in an education, family or community context. Create your questions based on your needs, using multiple choice or free text field forms. A @:txt.forms segítségével kérdőíveket hozhat létre, legyen az oktatási, családi vagy közösségi természetű. Hozzon létre kérdéseket az igényeinek megfelelően, feleletválasztós vagy szabad szöveges űrlapmezőkkel.
cloud->sites->forms->title Creation of questionnaires Kérdőívek készítése
cloud->sites->forms->what Ask questions Tegyen fel kérdéseket
cloud->sites->git->desc @:txt.git is a tool for developers. It can host your open source software projects and allows users to work on it collaboratively.
cloud->sites->git->title Host free code
cloud->sites->git->what Code Kódolás
cloud->sites->listes->desc @:txt.listes allows you to create email lists: anyone subscribed to your list can receive the emails which are sent to the list, and participate in turn. It’s up to you to decide if this list is public, semi-private or private.
cloud->sites->listes->title Email lists Levelezőlisták
cloud->sites->listes->what Discussing Beszélgetés

Loading…

User avatar meskobalazs

Translation uploaded

Framasoft / Full - CategoriesHungarian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
cloud->sites->date->desc
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/translations/hu/cat.yml, string 55