Translation

cloud->sites->wiki->what
English
Key English Hungarian
cloud->sites->carte->what Mapping Térképezés
cloud->sites->carte->title Creat custom maps Nagyszerű egyéni térképek
cloud->sites->carte->desc Framacarte allows you to draw, label, colour, annotate maps from [OpenStreetMap](@:link.wOSM) in order to display them on your website or print them.
cloud->sites->link->what Sharing Megosztás
cloud->sites->link->title Short links Rövid hivatkozások
cloud->sites->link->desc With @:txt.link, you can shorten long URLs. On social networks or microblogging platforms, a shorter link saves space and is more clear.
cloud->sites->drive->what Store Tárolás
cloud->sites->drive->title Online storage Online tárhely
cloud->sites->drive->desc @:txt.drive allows you to store your files online, synchronize them between your PCs, mobile devices… and share them with whoever you want.
cloud->sites->git->what Code Kódolás
cloud->sites->git->title Host free code
cloud->sites->git->desc @:txt.git is a tool for developers. It can host your open source software projects and allows users to work on it collaboratively.
cloud->sites->site->what Publish Közzététel
cloud->sites->site->title Website hosting Weblap-üzemeltetés
cloud->sites->site->desc @:txt.site allows you to easily create a website and to host it on our servers. There’s no advertising or tracking posing risk to privacy of your site’s visitors.
cloud->sites->wiki->what Publish Közzététel
cloud->sites->wiki->title Wiki hosting Wikiüzemeltetés
cloud->sites->wiki->desc @:txt.wiki allows you to easily create a wiki and to host it on our servers. There’s no advertising or tracking posing risk to privacy of your site’s visitors.
vrac->title Bulk free
vrac->desc Unclassifiable but not badly classified!
vrac->sites->colibri->what A forum
vrac->sites->colibri->title The @:txt.soft forum
vrac->sites->colibri->desc Do you have any questions? We (might) have an answer! “If you do not know, ask. If you know, share”. @:txt.colibri is a place where we can share information about Open source.
vrac->sites->evl->what A shop
vrac->sites->evl->title Our free little shop
vrac->sites->evl->desc The marketplace for physical @:txt.soft products: @:txt.key, @:txt.book, @:txt.dvd but also goodies and t-shirts.
vrac->sites->docs->what Documentations
vrac->sites->docs->title Our documentation center
vrac->sites->docs->desc To know everything on the use of the online services that we offer and to learn through our different guides how to gain in autonomie.
Key English Hungarian
cloud->sites->slides->what Present Előadás
cloud->sites->sphere->desc @:txt.sphere is a free social network based on the decentralised Diaspora software. Find your friends on @:txt.sphere – or other Diaspora pods – and discuss with them without being tracked. A @:txt.sphere a decentralizált Diaspora szoftverre épülő szabad közösségi hálózat. Találja meg barátait a @:txt.sphere-en – vagy más Diaspora podokon –, és beszélgessen velük, anélkül hogy követnék.
cloud->sites->sphere->title The free social network A szabad közösségi hálózat
cloud->sites->sphere->what Networking Hálózatépítés
cloud->sites->talk->desc @:txt.talk lets you chat with your friends without any need for complex software installation or registration. It all happens directly between you and your friends, from your web browser.
cloud->sites->talk->title Videoconference Videókonferencia
cloud->sites->talk->what Discussing Beszélgetés
cloud->sites->team->desc @:txt.team is a free ** chat ** service which allows for team collaboration, notifications, conversations history and research. A @:txt.team egy szabad csevegőszolgáltatás, amely csoportmunkát, értesítéseket, előzményeket és kutatómunkát tesz lehetővé.
cloud->sites->team->title Collaborative communication Közös kommunikáció
cloud->sites->team->what Discussing Beszélgetés
cloud->sites->vox->desc @:txt.vox helps you to make group-based decisions. Start a discussion, share ideas, come to an agreement. Every decision has a clear deadline, so you can be sure to decide on time.
cloud->sites->vox->title Decide together Döntsön közösen
cloud->sites->vox->what Decide Döntés
cloud->sites->wiki->desc @:txt.wiki allows you to easily create a wiki and to host it on our servers. There’s no advertising or tracking posing risk to privacy of your site’s visitors.
cloud->sites->wiki->title Wiki hosting Wikiüzemeltetés
cloud->sites->wiki->what Publish Közzététel
cloud->title Free services Szabad szolgáltatások
communaute->desc Are you free tonight? Ráér ma este?
communaute->title Free community Szabad közösség
culture->desc Extending the scope of open source A nyílt forráskód kiterjesztése
culture->sites->blog->desc Weekly column on Libre and libre software. Debate, open comments, many translations and news announcements about all the activities of the @:txt.soft network. Heti hírek a szabadságról, különösen a szabad szoftverekről. Gazdag eszmecsere a hozzászólásokban, számos eredeti fordítás és az újdonságok bejelentése a @:txt.soft hálózat tevékenységei közül.
culture->sites->blog->title News from “Libre” „Szabad” hírek
culture->sites->blog->what Info Információk
culture->sites->book->desc Our publishing house includes around twenty publications, covering free software, programming for beginners, thoughts on copyright but also comics and even novels. A free book provides the reader with the same freedoms as free software. A kiadóházunk körülbelül húsz publikációt tartalmaz, mely szabad szoftverekről, kezdőknek való programozásról, szerzői jogi gondolatokról szól, de képregényeket és regényeket is tartalmaz. Egy szabad könyv ugyanazokat a szabadságokat nyújtja, mint egy szabad szoftver.
culture->sites->book->title Betting on free books Fogadás a szabad könyvekre
culture->sites->book->what Some books Néhány könyv
culture->sites->games->desc @:txt.games is a compilation of free games, some of them online or on PC, tablet, which do not require any installation. A @:txt.games online játszható szabad játékok gyűjteménye, de le is töltheti őket PC-re vagy táblagépre… és nem igényelnek telepítést.
culture->sites->games->title Online or offline gaming Online és offline játék
culture->sites->games->what Gaming Játék
culture->sites->lang->desc Translate together, mainly from English to French, with a sense of community and leveraging the power of the Internet and good will of its inhabitants. It can consist of articles, subtitles or even entire books! Fordítson közösen, főleg angolról franciára, felhasználva az Internet erejét és annak résztvevőinek jóindulatát. Ezek lehetnek cikkek, feliratok vagy akár teljes könyvek!
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framasoft/Full - Categories
The following string has different context, but the same source.
Translated Framasoft/Full - Categories

Loading…

User avatar meskobalazs

Translation uploaded

Framasoft / Full - CategoriesHungarian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
cloud->sites->wiki->what
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/translations/hu/cat.yml, string 104