Translation

md
English
Key English Hungarian
title Charter Alapító okirat
md @:color.soft is a network of popular education, which has its origins in
the education world, which is principally dedicated to free (as in free speech)
software. It is collaboratively organized around three main issues: promotion,
dissemination and development of free software, enhancement of open source culture,
and an online platform of open services.

## For an open Internet

The use of free software and open standards on the Internet is the main purpose
of our project @:(html.dio).

Access to source code is the cornerstone of open source principles. @:color.soft
commits itself to place each application available in its projects under [free
license](https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html).

In case of improvement of the code, @:color.soft commits itself to place
the contribution under free license (compatible with the original license) and
will encourage any voluntary contribution from users by inviting them to enter
in contact with the author.

@:color.soft commits itself to make the source code accessible, whether
by publishing a link pointing to the official website of the application, or,
if the latter is no longer available, by publishing the code in question on a
repository.

Doing this, @:color.soft demonstrates its probity by allowing every user
to check the source code, to potentially improve it, and above all to ensure that
no unfair use will be made of his data, identity, or rights.

Users will then be able to knowingly use the available applications and learn
about all their features, advantages, limits and possible uses.

None of the data produced with the help of these applications belong to @:color.soft,
who does not apply any copyright nor censors your content. However, any content
that would be considered infringing or illegal by French law, once duly signaled,
will be immediately deleted.

## For a decentralized Internet

By offering open applications online, @:color.soft intends to promote alternative
solutions to proprietary applications that some companies propose in order to
achieve monopolies and make abusive use of personal data.

These alternatives are examples of the diversity of available open-source solutions
which can be used for personal or collective purpose. In this perspective, @:color.soft
is commited to foster their dissemination by publishing tutorials explaining how
to install these applications on your own server.

Equal access to these applications is a strong commitment: by offering them for
free, @:color.soft wishes to promote their use to the largest extent, and
to give a proof of concept that a decentralized and egalitarian Internet is possible.

## For an ethical Internet

The ethics of opensource software is about sharing and independence. @:color.soft
commits itself to never practice any censorship of the contents, nor any surveillance
of the actions of its users, and to never answer any administrative or authorities
demands without a formal legal request. In return, users commit themselves, in
production or hosting of their contents, to respect the frameworks provided by
law.

We do not practice any discrimation among users, so as to ensure the greatest
accessibility.

Personal data will not be exploited for commercial issues, or transmitted to a
third party, nor used for purposes that are not specified in the present charter.
However, users must be aware that their data might be rendered accessible, especially
when they make them public in the context of a collaborative application. In this
case, users remain responsible for their content.

## For an Internet of solidarity

@:color.soft is a not-for-profit. Its volunteers and employees devote their
time to ensure the continuity of the services offered to users. Our business model
is based on mutualisation of energies and costs. Our services are free, but it
does not mean they cost nothing. If a large number of supporters financially encouraged
@:color.soft to maintain its services, an even larger number of persons would
be able to use them, and they could even be improved.

@:color.soft has a popular education approach, and thus shares as much knowledge
as it can in order to promote the use of free software and teach users how to
install free services on their servers. Sharing technical and cognitive ressources
is what makes the Internet a common good, available for everyone and belonging
to no one.
A @:color.soft egy népi oktatási hálózat, amely az oktatási világból ered, és
elsődlegesen a szabad szoftverek iránt elkötelezett. Közösségileg, három fő
terület köré szerveződik: a szabad szoftverek népszerűsítése, terjesztése és
fejlesztése; a nyílt forráskódú kultúra támogatása; és nyílt szolgáltatásokat
biztosító online platform biztosítása.

## A nyílt Internetért

A szabad szoftverek és internetes nyílt szabványok használata az @:(html.dio)
projektünk fő célja.

A forráskód elérhetősége a nyílt forráskódú elvek sarokköve. A @:color.soft
vállalja, hogy minden egyes saját projektjében szereplő alkalmazást [szabad
licenc](https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html) alatt ad közre.

A kód fejlesztése esetén, a @:color.soft vállalja, hogy a közreműködést
(az eredetivel kompatibilis) szabad licenc alatt teszi közzé, és arra buzdítja
az önkéntes közreműködőket, hogy lépjenek kapcsolatba a szerzővel.

A @:color.soft vállalja, hogy elérhetővé teszi a forráskódot, vagy egy
az alkalmazás hivatalos weboldalára mutatót hivatkozással, vagy ha az már nem
érhető el, akkor a kérdéses forráskód közzétételével egy tárolóban.

Ezáltal mutatva a @:color.soft feddhetetlenségét, hiszen minden felhasználó
megnézheti a forráskódot, akár javíthat is rajta, és mindenek felett,
meggyőződhet róla, hogy nem élnek vissza az adataival, személyazonosságával
és jogaival.

A felhasználók ezután tudatosan használhatják az elérhető alkalmazásokat, és
ismerhetik meg a funkciókat, előnyeket, korlátokat és a lehetséges
felhasználásokat.

Az ezekkel alkalmazásokkal készült adatok közül semmi nem lesz a @:color.softé,
nem élünk szerzői jogokkal és nem cenzúrázzuk a tartalmukat. Viszont, bármilyen
olyan tartalom, amely jogsértő vagy törvénytelen a francia jog szerint,
megfelelő jelzés esetén azonnali eltávolításra kerül.

## A decentralizált Internetért

Azáltal, hogy nyílt alkalmazásokat kínál online, a @:color.soft célja az, hogy
alternatívát nyújtson az olyan cégek zárt alkalmazásaival szemben, melyek
monopóliumot érnek el, és visszaélnek a személyes adatokkal.

Ezek az alternatívák példák az elérhető nyílt forráskódú megoldások
sokféleségére, melyek személyes és csoportos célokra is használhatók. Ebből a
szempontból a @:color.soft elkötelezett abban, hogy úgy támogassa a
terjesztésüket, hogy oktatóanyagot biztosít ezek saját kiszolgálóra történő
telepítéséhez.

Az ezen alkalmazások egyenlő hozzáférése erős vállalás: azzal, hogy ingyenesen
biztosítja őket, a @:color.soft a lehető legnagyobb mértékben szeretné terjeszteni
a használatukat, és példát szeretne mutatni arra, hogy a decentralizált és
egalitárius Internet lehetséges.

## Az etikus Internetért

A nyílt forráskódú szoftverek etikája a megosztásról és függetlenségről szól.
A @:color.soft vállalja, hogy sosem gyakorol cenzúrát a tartalom felett,
nem figyeli a felhasználók tevékenységét, és nem válaszol hivatalos jogi
kérélem nélküli adminisztratív vagy hivatali kérésekre. Cserébe, a felhasználók
vállalják, hogy tiszteletben tartják a jogi kereteket.

Nem gyakorlunk semmilyen diszkriminációt a felhasználók között, hogy a lehető
legnagyobb akadálymentességet érjük el.

A személyes adatok nem lesznek üzleti célokkal felhasználva, sem harmadik
félnek továbbítva, sem a jelen alapító okirattól eltérő céllal felhasználva.
Viszont a felhasználóknak tudniuk kell, hogy az adataik elérhetővé válhatnak,
különösen ha közzéteszik egy közös munkára szolgáló alkalmazásban. Ebben az
esetben a felhasználók felelősek a saját tartalmukért.

## A szolidáris Internetért

A @:color.soft nonprofit szervezet. Az önkéntesei és alkalmazottai arra
áldozzák az idejüket, hogy megőrizzék a szolgáltatások folytonosságát a
felhasználók számára. A szolgáltatások ingyenesek, de ez nem azt jeletni, hogy
nem kerülnek semmibe. Ha sok támogató ösztönzi anyagilag a @color.softot, hogy
tartsa karban a szolgáltatásait, akkor még több ember használhatja őket, és még
tovább fejleszthetők.

A @:color.soft a nép oktatás módszerét követi, így a lehető legtöbb tudást
osztja meg a szabad szoftverek használatának ösztönzése, és a felhasználók
szabad szolgáltatások, saját kiszolgálókra telepítésére tanítása során. A
műszaki és kognitív erőforrások megosztása teszi az internetet közjószággá,
amely mindenki számára elérhető, de senkinek nem tulajdona.
footer Charter of Free, Ethical, Decentralized and Solidarity Services,<br />approved
by @:color.soft on October 6th 2014.

Translation by Framalang contributors Théo, #!, goofy, Diane
A szabad, etikus, decentralizált és szolidáris szolgáltatások alapító okirata,<br />
a @:color.soft elfogadásával, 2014. október 6.-án.

A fordítást készítette: Meskó Balázs
Key English Hungarian
footer Charter of Free, Ethical, Decentralized and Solidarity Services,<br />approved
by @:color.soft on October 6th 2014.

Translation by Framalang contributors Théo, #!, goofy, Diane
A szabad, etikus, decentralizált és szolidáris szolgáltatások alapító okirata,<br />
a @:color.soft elfogadásával, 2014. október 6.-án.

A fordítást készítette: Meskó Balázs
md @:color.soft is a network of popular education, which has its origins in
the education world, which is principally dedicated to free (as in free speech)
software. It is collaboratively organized around three main issues: promotion,
dissemination and development of free software, enhancement of open source culture,
and an online platform of open services.

## For an open Internet

The use of free software and open standards on the Internet is the main purpose
of our project @:(html.dio).

Access to source code is the cornerstone of open source principles. @:color.soft
commits itself to place each application available in its projects under [free
license](https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html).

In case of improvement of the code, @:color.soft commits itself to place
the contribution under free license (compatible with the original license) and
will encourage any voluntary contribution from users by inviting them to enter
in contact with the author.

@:color.soft commits itself to make the source code accessible, whether
by publishing a link pointing to the official website of the application, or,
if the latter is no longer available, by publishing the code in question on a
repository.

Doing this, @:color.soft demonstrates its probity by allowing every user
to check the source code, to potentially improve it, and above all to ensure that
no unfair use will be made of his data, identity, or rights.

Users will then be able to knowingly use the available applications and learn
about all their features, advantages, limits and possible uses.

None of the data produced with the help of these applications belong to @:color.soft,
who does not apply any copyright nor censors your content. However, any content
that would be considered infringing or illegal by French law, once duly signaled,
will be immediately deleted.

## For a decentralized Internet

By offering open applications online, @:color.soft intends to promote alternative
solutions to proprietary applications that some companies propose in order to
achieve monopolies and make abusive use of personal data.

These alternatives are examples of the diversity of available open-source solutions
which can be used for personal or collective purpose. In this perspective, @:color.soft
is commited to foster their dissemination by publishing tutorials explaining how
to install these applications on your own server.

Equal access to these applications is a strong commitment: by offering them for
free, @:color.soft wishes to promote their use to the largest extent, and
to give a proof of concept that a decentralized and egalitarian Internet is possible.

## For an ethical Internet

The ethics of opensource software is about sharing and independence. @:color.soft
commits itself to never practice any censorship of the contents, nor any surveillance
of the actions of its users, and to never answer any administrative or authorities
demands without a formal legal request. In return, users commit themselves, in
production or hosting of their contents, to respect the frameworks provided by
law.

We do not practice any discrimation among users, so as to ensure the greatest
accessibility.

Personal data will not be exploited for commercial issues, or transmitted to a
third party, nor used for purposes that are not specified in the present charter.
However, users must be aware that their data might be rendered accessible, especially
when they make them public in the context of a collaborative application. In this
case, users remain responsible for their content.

## For an Internet of solidarity

@:color.soft is a not-for-profit. Its volunteers and employees devote their
time to ensure the continuity of the services offered to users. Our business model
is based on mutualisation of energies and costs. Our services are free, but it
does not mean they cost nothing. If a large number of supporters financially encouraged
@:color.soft to maintain its services, an even larger number of persons would
be able to use them, and they could even be improved.

@:color.soft has a popular education approach, and thus shares as much knowledge
as it can in order to promote the use of free software and teach users how to
install free services on their servers. Sharing technical and cognitive ressources
is what makes the Internet a common good, available for everyone and belonging
to no one.
A @:color.soft egy népi oktatási hálózat, amely az oktatási világból ered, és
elsődlegesen a szabad szoftverek iránt elkötelezett. Közösségileg, három fő
terület köré szerveződik: a szabad szoftverek népszerűsítése, terjesztése és
fejlesztése; a nyílt forráskódú kultúra támogatása; és nyílt szolgáltatásokat
biztosító online platform biztosítása.

## A nyílt Internetért

A szabad szoftverek és internetes nyílt szabványok használata az @:(html.dio)
projektünk fő célja.

A forráskód elérhetősége a nyílt forráskódú elvek sarokköve. A @:color.soft
vállalja, hogy minden egyes saját projektjében szereplő alkalmazást [szabad
licenc](https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html) alatt ad közre.

A kód fejlesztése esetén, a @:color.soft vállalja, hogy a közreműködést
(az eredetivel kompatibilis) szabad licenc alatt teszi közzé, és arra buzdítja
az önkéntes közreműködőket, hogy lépjenek kapcsolatba a szerzővel.

A @:color.soft vállalja, hogy elérhetővé teszi a forráskódot, vagy egy
az alkalmazás hivatalos weboldalára mutatót hivatkozással, vagy ha az már nem
érhető el, akkor a kérdéses forráskód közzétételével egy tárolóban.

Ezáltal mutatva a @:color.soft feddhetetlenségét, hiszen minden felhasználó
megnézheti a forráskódot, akár javíthat is rajta, és mindenek felett,
meggyőződhet róla, hogy nem élnek vissza az adataival, személyazonosságával
és jogaival.

A felhasználók ezután tudatosan használhatják az elérhető alkalmazásokat, és
ismerhetik meg a funkciókat, előnyeket, korlátokat és a lehetséges
felhasználásokat.

Az ezekkel alkalmazásokkal készült adatok közül semmi nem lesz a @:color.softé,
nem élünk szerzői jogokkal és nem cenzúrázzuk a tartalmukat. Viszont, bármilyen
olyan tartalom, amely jogsértő vagy törvénytelen a francia jog szerint,
megfelelő jelzés esetén azonnali eltávolításra kerül.

## A decentralizált Internetért

Azáltal, hogy nyílt alkalmazásokat kínál online, a @:color.soft célja az, hogy
alternatívát nyújtson az olyan cégek zárt alkalmazásaival szemben, melyek
monopóliumot érnek el, és visszaélnek a személyes adatokkal.

Ezek az alternatívák példák az elérhető nyílt forráskódú megoldások
sokféleségére, melyek személyes és csoportos célokra is használhatók. Ebből a
szempontból a @:color.soft elkötelezett abban, hogy úgy támogassa a
terjesztésüket, hogy oktatóanyagot biztosít ezek saját kiszolgálóra történő
telepítéséhez.

Az ezen alkalmazások egyenlő hozzáférése erős vállalás: azzal, hogy ingyenesen
biztosítja őket, a @:color.soft a lehető legnagyobb mértékben szeretné terjeszteni
a használatukat, és példát szeretne mutatni arra, hogy a decentralizált és
egalitárius Internet lehetséges.

## Az etikus Internetért

A nyílt forráskódú szoftverek etikája a megosztásról és függetlenségről szól.
A @:color.soft vállalja, hogy sosem gyakorol cenzúrát a tartalom felett,
nem figyeli a felhasználók tevékenységét, és nem válaszol hivatalos jogi
kérélem nélküli adminisztratív vagy hivatali kérésekre. Cserébe, a felhasználók
vállalják, hogy tiszteletben tartják a jogi kereteket.

Nem gyakorlunk semmilyen diszkriminációt a felhasználók között, hogy a lehető
legnagyobb akadálymentességet érjük el.

A személyes adatok nem lesznek üzleti célokkal felhasználva, sem harmadik
félnek továbbítva, sem a jelen alapító okirattól eltérő céllal felhasználva.
Viszont a felhasználóknak tudniuk kell, hogy az adataik elérhetővé válhatnak,
különösen ha közzéteszik egy közös munkára szolgáló alkalmazásban. Ebben az
esetben a felhasználók felelősek a saját tartalmukért.

## A szolidáris Internetért

A @:color.soft nonprofit szervezet. Az önkéntesei és alkalmazottai arra
áldozzák az idejüket, hogy megőrizzék a szolgáltatások folytonosságát a
felhasználók számára. A szolgáltatások ingyenesek, de ez nem azt jeletni, hogy
nem kerülnek semmibe. Ha sok támogató ösztönzi anyagilag a @color.softot, hogy
tartsa karban a szolgáltatásait, akkor még több ember használhatja őket, és még
tovább fejleszthetők.

A @:color.soft a nép oktatás módszerét követi, így a lehető legtöbb tudást
osztja meg a szabad szoftverek használatának ösztönzése, és a felhasználók
szabad szolgáltatások, saját kiszolgálókra telepítésére tanítása során. A
műszaki és kognitív erőforrások megosztása teszi az internetet közjószággá,
amely mindenki számára elérhető, de senkinek nem tulajdona.
title Charter Alapító okirat

Loading…

User avatar meskobalazs

New translation

Framasoft / CharteHungarian

11 months ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatching line breaks

Number of new lines in translation does not match source

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
md
String age
11 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/translations/hu/charte.yml, string 2