Translation

infos
English
Key English Hungarian Actions
title Association Egyesület
prez ## Presentation of @:txt.soft

Coming from the educational world and now turned towards popular education, @:html.soft
is above all a network of projects, of which the first, [directory @:color.libre](@:link.libre),
dates back to 2001.

These projects are run by people working together with the same desire: promote
digital freedoms.

Respect for the fundamental freedoms of users, guaranteed by legal contracts
(the [free licenses](@:link.wFreeLicense)), is at the heart of the
free software movement and ensures that the humans remain in control
of their digital tools.

@:html.soft’s goal is to offer, mainly online, a set of concrete and
practical tools to facilitate adoption:

- of free software (directory, USB sticks, installer…);
- of free cultural creations (blog, translation, publishing house…);
- of free services (more than 30 free services in the project @:html.dio).

Presented as a “gateway to the Free World”, the @:html.soft network wants
to position itself as a bridge between the free software community and the general
public.
## A @:txt.soft bemutatása

Az oktatási világból jőve, most a népi oktatás felé fordulva, a @:html.soft
elsősorban egy projekthálózat, amely közül az első, a [@:color.libre jegyzék](@:link.libre)
2001-re nyúlik vissza.

Ezeket a projekteket egy közös célért dolgozó emberek végzik, azért hogy
támogassák a digitális szabadságjogokat.

A felhasználók alapvető jogainak tisztelete, melyet jogi szerződések
(a [szabad licencek](@:link.wFreeLicense)) garantálnak, a szabad szofver
mozgalom szíve, és ez biztosítja, hogy az emberek megtarthassák a digitális
eszközök feletti irányításukat.

A @:html.soft célja az, hogy olyan (elsődlegesen online) eszközöket
biztosítson, amelyek elősegítik a következők terjedését:

- szabad szoftverek (jegyzék, USB-meghajtók, telepítő…);
- szabad kulturális alkotások (blog, fordítás, kiadóház…);
- szabad szolgáltatások (több mint 30 szabad szolgáltatás az @:html.dio projekt keretében).

Mint a „nyílt világ kapuja”, a @:html.soft hálózat úgy szeretné magát
pozicionálni, mint egy híd a szabad szoftveres közösség és a nagyközönség
között.
saveas Right click on the image and “Save image as” to reuse it Az újrafelhasználáshoz: jobb kattintás a képre, és „Kép mentése más néven”
infography Infography *@:txt.soft’s world* made by A *@:txt.soft világa* infógrafikát készítette:
infos ## The @:txt.soft association

The network @:html.soft relies on its large community of volunteers but
could not exist if it wasn’t supported by an association founded in 2004.

The @:html.soft association is a 1901 not-for-profit association whose character
of general interest authorizes a tax deduction. Which shows its willingness
to stay an association on a human scale (less than forty members, less than
ten permanent staff)

You will find below some information including our statutes, the rules of procedure
and the annual moral reports.
## A @:txt.soft egyesület

A @:html.soft hálózat a nagy önkéntes közösségére támaszkodik, de nem
létezhetne, ha nem támogatná a 2004-ben alapított egyesület.

A @:html.soft egyesület egy az 1901-es törvény szerinti nonprofit egyesület,
amely közhasznú jellege miatt adójóváírást tesz lehetővé. Cél, hogy az
egyesület emberi léptékű legyen (kevesebb mint negyven tag, kevesebb mint tíz
fős állandó stáb).

Lent információt találhat az alapokmányról, a működési szabályokról és
megtalálhatja az éves erkölcsi beszámolókat.
statuts Statutes of the association Az egyesület alapokmánya
ri Internal Regulations Belső szabályzat
data->title Administrative and practical data Adminisztratív és gyakorlati adatok
data->dt->juridical Legal form Jogi forma
data->dt->coprez Co-chair Társelnök
data->dt->dg Co-direction Igazgató és ügyvezető igazgató
data->dt->registration Registration of the association Az egyesület bejegyzése
data->dt->staff Salaried Alkalmazottak
data->dt->headquarters Headquarters Főhadiszállás
data->dt->org Organization Szervezet
data->dt->id Full identification Teljes azonosítás
data->dt->projects Main projects Fő projektek
data->dt->charte Charters Alapszabályok
data->dt->reports Moral reports Beszámolók
data->dt->newsletter Newsletter Hírlevél
Key English Hungarian Actions
data->dt->dg Co-direction Igazgató és ügyvezető igazgató
data->dt->founders Founders Alapítók
data->dt->graphics Visuals Képi elemek
data->dt->headquarters Headquarters Főhadiszállás
data->dt->id Full identification Teljes azonosítás
data->dt->juridical Legal form Jogi forma
data->dt->newsletter Newsletter Hírlevél
data->dt->org Organization Szervezet
data->dt->press Press and media review Sajtó- és médiaszemle
data->dt->projects Main projects Fő projektek
data->dt->registration Registration of the association Az egyesület bejegyzése
data->dt->reports Moral reports Beszámolók
data->dt->staff Salaried Alkalmazottak
data->title Administrative and practical data Adminisztratív és gyakorlati adatok
infography Infography *@:txt.soft’s world* made by A *@:txt.soft világa* infógrafikát készítette:
infos ## The @:txt.soft association

The network @:html.soft relies on its large community of volunteers but
could not exist if it wasn’t supported by an association founded in 2004.

The @:html.soft association is a 1901 not-for-profit association whose character
of general interest authorizes a tax deduction. Which shows its willingness
to stay an association on a human scale (less than forty members, less than
ten permanent staff)

You will find below some information including our statutes, the rules of procedure
and the annual moral reports.
## A @:txt.soft egyesület

A @:html.soft hálózat a nagy önkéntes közösségére támaszkodik, de nem
létezhetne, ha nem támogatná a 2004-ben alapított egyesület.

A @:html.soft egyesület egy az 1901-es törvény szerinti nonprofit egyesület,
amely közhasznú jellege miatt adójóváírást tesz lehetővé. Cél, hogy az
egyesület emberi léptékű legyen (kevesebb mint negyven tag, kevesebb mint tíz
fős állandó stáb).

Lent információt találhat az alapokmányról, a működési szabályokról és
megtalálhatja az éves erkölcsi beszámolókat.
prez ## Presentation of @:txt.soft

Coming from the educational world and now turned towards popular education, @:html.soft
is above all a network of projects, of which the first, [directory @:color.libre](@:link.libre),
dates back to 2001.

These projects are run by people working together with the same desire: promote
digital freedoms.

Respect for the fundamental freedoms of users, guaranteed by legal contracts
(the [free licenses](@:link.wFreeLicense)), is at the heart of the
free software movement and ensures that the humans remain in control
of their digital tools.

@:html.soft’s goal is to offer, mainly online, a set of concrete and
practical tools to facilitate adoption:

- of free software (directory, USB sticks, installer…);
- of free cultural creations (blog, translation, publishing house…);
- of free services (more than 30 free services in the project @:html.dio).

Presented as a “gateway to the Free World”, the @:html.soft network wants
to position itself as a bridge between the free software community and the general
public.
## A @:txt.soft bemutatása

Az oktatási világból jőve, most a népi oktatás felé fordulva, a @:html.soft
elsősorban egy projekthálózat, amely közül az első, a [@:color.libre jegyzék](@:link.libre)
2001-re nyúlik vissza.

Ezeket a projekteket egy közös célért dolgozó emberek végzik, azért hogy
támogassák a digitális szabadságjogokat.

A felhasználók alapvető jogainak tisztelete, melyet jogi szerződések
(a [szabad licencek](@:link.wFreeLicense)) garantálnak, a szabad szofver
mozgalom szíve, és ez biztosítja, hogy az emberek megtarthassák a digitális
eszközök feletti irányításukat.

A @:html.soft célja az, hogy olyan (elsődlegesen online) eszközöket
biztosítson, amelyek elősegítik a következők terjedését:

- szabad szoftverek (jegyzék, USB-meghajtók, telepítő…);
- szabad kulturális alkotások (blog, fordítás, kiadóház…);
- szabad szolgáltatások (több mint 30 szabad szolgáltatás az @:html.dio projekt keretében).

Mint a „nyílt világ kapuja”, a @:html.soft hálózat úgy szeretné magát
pozicionálni, mint egy híd a szabad szoftveres közösség és a nagyközönség
között.
ri Internal Regulations Belső szabályzat
saveas Right click on the image and “Save image as” to reuse it Az újrafelhasználáshoz: jobb kattintás a képre, és „Kép mentése más néven”
statuts Statutes of the association Az egyesület alapokmánya
title Association Egyesület

Loading…

User avatar meskobalazs

New translation

Framasoft / AssoHungarian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
infos
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/translations/hu/asso.yml, string 5