Translation

data->dt->founders
English
Key English Hungarian Actions
data->dt->juridical Legal form Jogi forma
data->dt->coprez Co-chair Társelnök
data->dt->dg Co-direction Igazgató és ügyvezető igazgató
data->dt->registration Registration of the association Az egyesület bejegyzése
data->dt->staff Salaried Alkalmazottak
data->dt->headquarters Headquarters Főhadiszállás
data->dt->org Organization Szervezet
data->dt->id Full identification Teljes azonosítás
data->dt->projects Main projects Fő projektek
data->dt->charte Charters Alapszabályok
data->dt->reports Moral reports Beszámolók
data->dt->newsletter Newsletter Hírlevél
data->dt->press Press and media review Sajtó- és médiaszemle
data->dt->graphics Visuals Képi elemek
data->dt->community Communitiy Közösség
data->dt->founders Founders Alapítók
data->dd->juridical Association law of 1901, recognized of general interest Egyesület az 1901-es törvény alapján, közhasznúként elismert
data->dd->staff @:people.employees employees @:people.employees alkalmazott
data->dd->org Association supporting free and contributing projects Szabad szoftveres projekteket támogató, és azokban közreműködő egyesület
data->dd->id See the file Lásd a fájlt
data->dd->charte Charter of the association and its services Az egyesület és szolgáltatásainak alapító okirata
data->dd->moderation Charter of moderation Moderációs okirat
data->dd->reportsFinancial Financial report Pénzügyi beszámoló
data->dd->reportsWriting activity report in progress tevékenységbeszámoló folyamatban
data->dd->reportsResults Income statement Bevételi nyilatkozat
data->dd->reportsActivities Activity report Tevékenységbeszámoló
data->dd->reportsMAndF Moral and financial report Erkölcsi és pénzügyi beszámoló
data->dd->newsletter Registration and archives Regisztráció és archívum
data->dd->press Annual table Éves táblázat
data->dd->graphics Graphic charter and logos Grafikai útmutató és logók
data->dd->banners Banners Transzparensek
Key English Hungarian Actions
data->dd->juridical Association law of 1901, recognized of general interest Egyesület az 1901-es törvény alapján, közhasznúként elismert
data->dd->moderation Charter of moderation Moderációs okirat
data->dd->newsletter Registration and archives Regisztráció és archívum
data->dd->org Association supporting free and contributing projects Szabad szoftveres projekteket támogató, és azokban közreműködő egyesület
data->dd->press Annual table Éves táblázat
data->dd->reportsActivities Activity report Tevékenységbeszámoló
data->dd->reportsFinancial Financial report Pénzügyi beszámoló
data->dd->reportsMAndF Moral and financial report Erkölcsi és pénzügyi beszámoló
data->dd->reportsResults Income statement Bevételi nyilatkozat
data->dd->reportsWriting activity report in progress tevékenységbeszámoló folyamatban
data->dd->staff @:people.employees employees @:people.employees alkalmazott
data->dt->charte Charters Alapszabályok
data->dt->community Communitiy Közösség
data->dt->coprez Co-chair Társelnök
data->dt->dg Co-direction Igazgató és ügyvezető igazgató
data->dt->founders Founders Alapítók
data->dt->graphics Visuals Képi elemek
data->dt->headquarters Headquarters Főhadiszállás
data->dt->id Full identification Teljes azonosítás
data->dt->juridical Legal form Jogi forma
data->dt->newsletter Newsletter Hírlevél
data->dt->org Organization Szervezet
data->dt->press Press and media review Sajtó- és médiaszemle
data->dt->projects Main projects Fő projektek
data->dt->registration Registration of the association Az egyesület bejegyzése
data->dt->reports Moral reports Beszámolók
data->dt->staff Salaried Alkalmazottak
data->title Administrative and practical data Adminisztratív és gyakorlati adatok
infography Infography *@:txt.soft’s world* made by A *@:txt.soft világa* infógrafikát készítette:
infos ## The @:txt.soft association

The network @:html.soft relies on its large community of volunteers but
could not exist if it wasn’t supported by an association founded in 2004.

The @:html.soft association is a 1901 not-for-profit association whose character
of general interest authorizes a tax deduction. Which shows its willingness
to stay an association on a human scale (less than forty members, less than
ten permanent staff)

You will find below some information including our statutes, the rules of procedure
and the annual moral reports.
## A @:txt.soft egyesület

A @:html.soft hálózat a nagy önkéntes közösségére támaszkodik, de nem
létezhetne, ha nem támogatná a 2004-ben alapított egyesület.

A @:html.soft egyesület egy az 1901-es törvény szerinti nonprofit egyesület,
amely közhasznú jellege miatt adójóváírást tesz lehetővé. Cél, hogy az
egyesület emberi léptékű legyen (kevesebb mint negyven tag, kevesebb mint tíz
fős állandó stáb).

Lent információt találhat az alapokmányról, a működési szabályokról és
megtalálhatja az éves erkölcsi beszámolókat.

Loading…

User avatar meskobalazs

New translation

Framasoft / AssoHungarian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
data->dt->founders
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/translations/hu/asso.yml, string 24