Translation

English
English Dutch Actions
Framadate is an online service for planning an appointment or making a decision quickly and easily. No registration is required. Framadate is een online service om snel en makkelijk een afspraak te plannen of een beslissing te nemen. Je hoeft je niet te registreren.
Here is how it works: Het werkt als volgt:
Send the poll link to your friends or colleagues Stuur de link naar de poll naar je vrienden of collega's
What is Framadate? Wat is Framadate?
view an example? een voorbeeld bekijken?
CeCILL-B license CeCILL-B licentie
Framadate is licensed under the Framadate is gelicenseerd onder de
Framadate was initially based on Framadate was oorspronkelijk gebaseerd op
The software Framadate
This software needs javascript and cookies enabled. It is compatible with the following web browsers: Deze software heeft javascript en cookies nodig. Het is compatibel met de volgende webbrowsers:
software developed by the University of Strasbourg. These days, it is developed by the Framasoft association. software ontwikkeld door de Universiteit van Straatsburg. Het wordt tegenwoordig ontwikkeld door de Framasoft vereniging.
Grow your own Kweek je eigen
If you want to install the software for your own use and thus increase your independence, we can help you at: Als je de software wil installeren voor eigen gebruik en zo je onafhankelijkheid wil vergroten, kunnen we je helpen op:
To participate in the software development, suggest improvements or simply download it, please visit Om deel te nemen aan de softwareontwikkeling, verbeteringen voor te stellen of om het te downloaden, kunt u terecht bij
the development site de ontwikkeling-website
Actions Acties
Administration Beheer
Author Auteur
Back to administration Terug naar beheerpagina
Change the poll Bewerk poll
Email E-mail
Executed Uitgevoerd
Expiry date Vervaldatum
Fail Gefaald
Failed: Gefaald:
Format Formaat
Installation Installatie
Logs Logs
Migration Migratie
Nothing Niets
Pages: Pagina's:
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
.Admin.Actions
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/nl.po, string 20