Translation

English
English Hungarian Actions
URL of the image A kép URL-e
You can add or remove choices with the buttons A gombokkal adhat hozzá és vehet el lehetőségeket
Add a day Nap hozzáadása
Add a time slot Idősáv hozzáadása
Choose dates for your poll Válasszon dátumokat a szavazáshoz
Copy times from the first day Idősávok átmásolása az első napból
For each selected day, you are free to suggest meeting times (e.g., "8h", "8:30", "8h-10h", "evening", etc.) Minden egyes napnál szabadon adhat meg találkozási időket (például „8h”, „8:30”, „8h-10h”, „este” stb.)
Poll dates (2 of 3) Szavazási dátumok (2/3)
Remove a day Nap eltávolítása
Remove a time slot Idősáv eltávolítása
Remove all days Összes nap eltávolítása
Remove all times Összes idősáv eltávolítása
Remove this day Nap eltávolítása
To schedule an event you need to provide at least two choices (e.g., two time slots on one day or two days). Egy esemény ütemezéséhez legalább két lehetőséget kell megadni (azaz két idősávot egy nap, vagy két napot).
You can add or remove additional days and times with the buttons A gombokkal további napokat és idősávokat adhat hozzá
Back to step 2 Vissza a 2. lépéshez
Confirm the creation of your poll A szavazás létrehozásának megerősítése
Create the poll Szavazás létrehozása
Expiry date: Lejárati idő:
List of options Lehetőségek listája
Once you have confirmed the creation of your poll, you will automatically be redirected to the poll's administration page. Ha megerősíti a szavazás létrehozását, automatikusan át lesz irányítva a szavazás adminisztrációs oldalára.
Removal date and confirmation (3 of 3) Eltávolítási idő és megerősítés (3/3)
Then you will receive two emails: one containing the link of your poll for sending to the participants, the other containing the link to the poll administration page. Aztán két e-mailt fog kapni: egyet ami a résztvevőknek elküldendő hivatkozást tartalmazza, és egy másikat, amely a szavazás adminisztrációs oldalának hivatkozását tartalmazza.
You can set a specific expiry date for the poll. Lejárati időt adhat meg a szavazáshoz.
Your poll will automatically be archived A szavazása automatikusan archiválva lesz
Your poll will be automatically archived in %d days. A szavazása %d nap után automatikusan archiválva lesz.
after the last date of your poll. a szavazás utolsó dátuma után.
Version %s %s verzió
Add a column Oszlop hozzáadása
Adding a column Oszlop hozzáadása
All comments deleted Összes hozzászólás törölve
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
.Step 3.Back to step 2
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/hu.po, string 370