Translation

English
English Hungarian Actions
You can enable or disable the editor at will. Kedvére ki- vagy bekapcsolhatja a szerkesztőt.
votes per option lehetőségenkénti szavazatok száma
Go to step 3 Tovább a 3. lépéshez
Return to step 1 Vissza az 1. lépéshez
Add a choice Lehetőség hozzáadása
Add a link or an image Hivatkozás vagy kép hozzáadása
Alternative text Alternatív szöveg
Links or images can be included using Hivatkozásokat és képeket a következő módon lehet beágyazni:
Markdown syntax Markdown szintaxis
Poll options (2 of 3) Szavazási beállítások (2/3)
Remove a choice Lehetőség eltávolítása
These fields are optional. You can add a link, an image or both. Ezek nem kötelező mezők. Itt megadhat egy hivatkozást, egy képet vagy mindkettőt.
To create a poll you should provide at least two different choices. Egy szavazás létrehozásához legalább két lehetőséget kell megadni.
URL of the image A kép URL-e
You can add or remove choices with the buttons A gombokkal adhat hozzá és vehet el lehetőségeket
Add a day Nap hozzáadása
Add a time slot Idősáv hozzáadása
Choose dates for your poll Válasszon dátumokat a szavazáshoz
Copy times from the first day Idősávok átmásolása az első napból
For each selected day, you are free to suggest meeting times (e.g., "8h", "8:30", "8h-10h", "evening", etc.) Minden egyes napnál szabadon adhat meg találkozási időket (például „8h”, „8:30”, „8h-10h”, „este” stb.)
Poll dates (2 of 3) Szavazási dátumok (2/3)
Remove a day Nap eltávolítása
Remove a time slot Idősáv eltávolítása
Remove all days Összes nap eltávolítása
Remove all times Összes idősáv eltávolítása
Remove this day Nap eltávolítása
To schedule an event you need to provide at least two choices (e.g., two time slots on one day or two days). Egy esemény ütemezéséhez legalább két lehetőséget kell megadni (azaz két idősávot egy nap, vagy két napot).
You can add or remove additional days and times with the buttons A gombokkal további napokat és idősávokat adhat hozzá
Back to step 2 Vissza a 2. lépéshez
Confirm the creation of your poll A szavazás létrehozásának megerősítése
Create the poll Szavazás létrehozása
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
.Step 2 date.Add a day
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/hu.po, string 357