Translation

English
English Hungarian Actions
Add a comment to the poll Hozzászólás hozzáadása a szavazáshoz
Comment Hozzászólás
Comment saved Hozzászólás mentve
Comments Hozzászólások
Enter your name and comment prior to submitting the form Az űrlap elküldése előtt adja meg a nevét és hozzászólását
Remove comment Hozzászólás eltávolítása
Submit comment Hozzászólás beküldése
%A %e %B %Y %Y. %B %e., %A
%A, %B %e, %Y %Y. %B %e., %A
%B %Y %Y %B
%Y-%m-%d %Y.%m.%d.
%a %e %e., %a
%m/%d/%Y %H:%M %Y.%m.%d. %H:%M
Add range dates Időintervallum hozzáadása
End date Záró dátum
Start date Kezdő dátum
Y-m-d Y.m.d.
You can select at most 4 months Legfeljebb 4 hónapot válaszhat
yyyy-mm-dd yyyy.mm.dd.
yyyy-mm-dd-for-humans év.hónap.nap.
Edit link for poll "%s" A(z) „%s” szavazás hivatkozásának szerkesztése
Here is the link for editing your vote: A szavazata szerkesztéséhez szükséges hivatkozás:
If you don't want to lose your personalized link, we can send it to you by email. Ha szeretné, elküldhetjük e-mailben a személyre szabott hivatkozását.
Please wait %d seconds before we can send an email to you then try again. Várjon %d másodpercet mielőtt elküldjük Önnek az e-mailt, aztán próbálja újra.
REMINDER EMLÉKEZTETŐ
Send Elküldés
The email address is not correct. Az e-mail cím helytelen.
Your reminder has been successfully sent! Az emlékeztető sikeresen elküldve!
Adding vote failed Szavazat hozzáadása sikertelen
Can't create an empty column. Üres oszlop nem hozható létre.
Can't create the config.php file in '%s'. Nem hozható létre a config.php fájl itt: „%s”.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
date Framadate Glossary

String information

Source string location
.Date.Start date
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/hu.po, string 86