Translation

English
English Hungarian Actions
Create a poll Szavazás létrehozása
Define dates or subjects to choose from Választható időpontok vagy témák megadása
Discuss and make a decision Megbeszélés és döntéshozás
Do you want to Szeretne
Framadate is an online service for planning an appointment or making a decision quickly and easily. No registration is required. A Framadate egy online szolgáltatás találkozók egyeztetésére vagy döntések gyors és egyszerű meghozására. Regisztráció nem szükséges.
Here is how it works: Így működik:
Send the poll link to your friends or colleagues Szavazás elküldése ismerősöknek vagy kollégáknak
What is Framadate? Mi a Framadate?
view an example? látni egy példát?
CeCILL-B license CeCILL-B licenc
Framadate is licensed under the A Framadate licence:
Framadate was initially based on A Framadate eredetileg a következőn alapult:
The software A szoftver a
This software needs javascript and cookies enabled. It is compatible with the following web browsers: A szoftverhez JavaScript és engedélyezett sütik szükségesek. A következő webböngészőkkel kompatibilis:
software developed by the University of Strasbourg. These days, it is developed by the Framasoft association. szoftveren alapul, melyet a Strasbourg-i Egyetem fejlesztett. Manapság a Framasoft fejleszti.
Grow your own Nevelje a sajátját
If you want to install the software for your own use and thus increase your independence, we can help you at: Ha szeretné magának telepíteni a szoftvert saját használatra, ezzel is növelve a függetlenségét, akkor a következő oldalon kaphat ehhez segítséget:
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
.1st section.Define dates or subjects to choose from
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/hu.po, string 2