Translation

English
English Hungarian Actions
Installation Telepítés
Logs Naplók
Migration Áttelepítés
Nothing Semmi
Pages: Oldalak:
Poll ID Szavazásazonosító
Poll deleted Szavazás törölve
Polls Szavazások
Purge Törlés
Purge the polls Szavazások törlése
Purged: Törölve:
See the poll Szavazás megtekintése
Skipped: Kihagyva:
Status Állapot
Succeeded: Sikeres:
Success Sikeres
Summary Összegzés
Title Cím
Votes Szavazatok
Waiting Várakozás
polls in the database at this time szavazás van most az adatbázisban
Check again Újraellenőrzés
Consider enabling the PHP extension OpenSSL for increased security. Fontolja meg az OpenSSL PHP kiterjesztés engedélyezését a növelt biztonság érdekében.
Consider setting the date.timezone in php.ini. Fontolja meg a data.timezone megadását a php.ini fájlban.
Consider setting « session.cookie_httponly = 1 » inside your php.ini or add « php_value session.cookie_httponly 1 » to your .htaccess so that cookies can't be accessed through Javascript. Fontolja meg a „session.cookie_httponly = 1” beállítását a php.ini fájlban, vagy adja hozzá a „php_value session.cookie_httponly 1” szöveget a .htaccess fájlhoz, hogy a sütiket ne lehessen Javascripten keresztül elérni.
Continue the installation Telepítés folytatása
Cookies are served from HTTP only. A sütik csak HTTP felől kerülnek kiszolgálásra.
Installation checking Telepítés ellenőrzése
OpenSSL extension loaded. OpenSSL kiterjesztés betöltve.
PHP Intl extension is enabled. PHP Intl kiterjesztés engedélyezve.
PHP version %s is enough (needed at least PHP %s). A PHP %s elégséges (legalább PHP %s szükséges).
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
.Admin.Success
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/hu.po, string 46