The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

English
English Hungarian
Email addresses are required and verified Az e-mail cím megadása kötelező, és megerősítés is szükséges
Go to step 2 Tovább a 2. lépéshez
Limit the amount of voters per option Szavazatok lehetőségenkénti számának korlátozása
More informations here: További információk itt:
Only the poll maker can see the poll results Csak a szavazás készítője láthatja az eredményt
Optional parameters Nem kötelező paraméterek
Permissions Engedélyek
Poll creation (1 of 3) Szavazás létrehozása (1/3)
Poll link Hivatkozás a szavazáshoz
Poll title Szavazás címe
Receive an email for each new comment E-mail értesítés küldése minden egyes hozzászóláskor
Receive an email for each new vote E-mail értesítés küldése minden egyes szavazatkor
Required fields cannot be left blank. A kötelező mezők nem maradhatnak üresen.
The identifier can contain letters, numbers and dashes "-". Az azonosító betűket, számokat és kötőjeleket („-”) tartalmazhat.
The results are publicly visible Az eredmények nyilvánosan láthatóak
To make the description more attractive, you can use the Markdown format. Markdown formátumot is használhat a leírás vonzóbbá tételéhez.
Use a password to restrict access Hozzáférés korlátozása jelszóval
Value Max Érték maximuma
Voters can modify their own vote themselves A szavazók módosíthatják a saját szavazataikat
Votes cannot be modified A szavazatokat nem lehet módosítani
Warning: Anyone can see the polled users' email addresses since all voters can modify any vote. You should restrict permission rules. Figyelmeztetés: Bárki láthatja a szavazók e-mail címeit, mert bármely szavazó bármelyik szavazatot módosíthatja. Célszerű korlátozni a jogosultsági szabályokat.
You are in the poll creation section. A szavazáslétrehozási szakaszban van.
You can enable or disable the editor at will. Kedvére ki- vagy bekapcsolhatja a szerkesztőt.
votes per option lehetőségenkénti szavazatok száma
Go to step 3 Tovább a 3. lépéshez
Return to step 1 Vissza az 1. lépéshez
Add a choice Lehetőség hozzáadása
Add a link or an image Hivatkozás vagy kép hozzáadása
Alternative text Alternatív szöveg
Links or images can be included using Hivatkozásokat és képeket a következő módon lehet beágyazni:
Markdown syntax Markdown szintaxis
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

User avatar meskobalazs

Translation changed

Framadate / FramadateHungarian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
.Step 1.To make the description more attractive you can use the Markdown format.
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/hu.po, string 335